Zajęcia indywidualne

Szkoła językowa hello oferuje kursy indywidualne z native speaker’em lub lektorem polskim. W zależności od potrzeb, słuchacz sam ustala częstotliwość oraz długość trwania zajęć.