Ósmoklasiści

ANGIELSKI DLA ÓSMOKLASISTÓW

Egzamin ósmoklasisty z języka angielskiego odbył się po raz pierwszy w roku szkolnym 2018/2019. Wychodząc naprzeciw tym nowym wyzwaniom, szkoła języka angielskiego hello przygotowała specjalne kursy przygotowujące do tego egzaminu. Pod czujnym okiem polskich nauczycieli oraz native speaker’ów uczniowie rozwijają wszystkie kompetencje językowe. Dzięki kreatywnym i ciekawym zajęciom młodzież bardziej angażuje się w naukę a nowoczesna technologia (np.: tablice interaktywne, aplikacja do nauki słówek) sprawia, że łatwiej przyswaja materiał obejmujący zagadnienia leksykalne i gramatyczne przewidziane na egzaminie ósmoklasisty. Poza tym, każdy ósmoklasista będący uczniem szkoły hello, może uczestniczyć w dodatkowych, bezpłatnych „spotkaniach  egzaminacyjnych”, skupiających się całkowicie na poznaniu strategii egzaminacyjnych oraz różnych typów zadań pojawiające się na takim teście.

 

ÓSMOKLASISTO, dlaczego my?

  • małe, max. 10-osobowe grupy
  • przydział do grup wg poziomu zaawansowania
  • zajęcia z lektorem polskim i native speaker’em
  • nowoczesne metody nauczania
  • „zero nudy” (zajęcia w oparciu o gry, filmiki, piosenki, interaktywne oprogramowania)
  • nauczyciele w szkole hello są po to aby Cię uczyć, motywować i wspierać

 

DODATKOWE INFORMACJE NA TEMAT EGZAMINU

Szczegółowe  informacje na temat egzaminu ósmoklasisty  zostały opracowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie i dostępne są tu:

https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_OSMOKLASISTY/Informatory/Informator_P1_angielski.pdf

arkusze egzaminacyjne z poprzednich lat dostępne są tu:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/