Angielski – maturzyści

MATURA BEZ STRESU

Matura jest jednym z najważniejszych egzaminów w życiu człowieka, albowiem jej wynik często może przesądzić o naszej przyszłości. Kursy przygotowujące do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, które oferuje szkoła językowa hello), pozwolą na uzyskanie jak najlepszych wyników. Kursy prowadzone są przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, w tym native speaker’a, która stawia na wszechstronny rozwój wszystkich sprawności językowych: słuchanie, mówienie, czytanie, pisanie, których opanowanie jest niezbędne do zdania egzaminu maturalnego. Dzięki małym grupom, nauczyciel jest w stanie niemalże indywidualnie pracować z każdym z uczniów, monitorować jego postęp i poprawiać jego ewentualne błędy, co przyspiesza proces nauki. Natomiast tablice interaktywne pozwolą uzyskać dużo lepsze wyniki niż metody tradycyjne

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut.

Zapraszamy naszych uczniów maturzystów na bezpłatne dodatkowe spotkania z egzaminatorem maturalnym podczas których dowiecie się jakie błędy najczęściej popełniają uczniowie, jak zarządzać czasem, od których zadań warto zacząć itp.