DD_roundies.addRule("a.posts-icon, a.comments-icon, a.email-icon, img.logo");

ALEKSANDRA

SŁOWNICTWO ENGLISH FILE ELEMENTARY MEMRISE ELEMENTARY

Lekcja 23
14.06 O

Temat: There is/are.

Worksheet: 8b Vocabulary
SB p. 65 ex. 2,3,4
PPP Around the house
SB p. 139 8B ex. a,b

Lekcja 22
07.06 O

Temat: In the house.

WS 8A communicative
SB p. 139 ex. a,b
SB p. 64 ex. 1; 2a,b,c

HOMEWORK

 • SB p. 56 ex. 1a,b,c
 • Vocabulary to learn: 8b

Lekcja 21
17.05 O

Temat: Was/were/could.

SB p. 63 ex. 3,4
SB p. 138 GRAMMAR 8A
Worksheet: could / can

HOMEWORK

 • Workbook p. 55 ex. 3a,b,c
 • Learn for the test: Vocabulary 8a + UNIT 7C GRAMMAR irregular verbs (from the script)

Lekcja 20
10.05 O

Temat: A murder mystery.

Quick test 7
SB Practical English 4 ex. 4
SB p. 62-63 ex. 1

HOMEWORK

 • Workbook p. 52 ex. 3a,b
 • Vocabulary to learn: Practical English: "Getting lost"

Lekcja 19
26.04 O

Temat: Practical English - getting lost.

Worksheet: 7c grammar, vocabulary
SB p. 60-61 ex. 1,2,3

HOMEWORK

 • Test: grammar 7a,b,c + Vocabulary 7a,b + irreular verbs fromn SB p. 58 ex. 2a + wyrażenia z get/have/go z SB p. 160
 • Workbook p. 52 ex. 1,2

Lekcja 18
19.04 O

Temat: Irregular verbs.

SB p. 58 ex. 2
SB p. 136-137 7C
Speaking activity: LINK
SB p. 59 ex. 4,5,6
Snack attack video: irregular verbsx

HOMEWORK

 • Workbook p. 50 ex. 1a,b,c; p. 51 ex. 2b,c,d
 • Vocabulary to learn: naucz się czasowników nieregularnych z podręcznika str. 58 zad. 2a

Lekcja 17
12.04

Temat: Phrases with get.

SB p. 57 ex. 4
SB p. 59 ex. 3 + p. 160
Speaking with get
SB p. 137 B ex. b
Worksheet: 7b grammar

HOMEWORK

 • Vocabulary to learn: naucz się wyrażeń z get/have/go z podręcznika str. 160
 • Workbook p. 49 ex. 3a,b,c; p. 50 ex. 2a

Lekcja 16
05.04

Temat: Past simple - regular verbs.

SB p. 56-57 ex. 1d; 2,3
SB p. 136-137 7b grammar; ex. a
Past simple pronunciation quiz: LINK
Worksheet: 7b communicative

HOMEWORK

 • Learn for the test from the script: UNIT 7B GRAMMAR - PAST SIMPLE - twierdzenia, pytania, przeczenia
 • Workbook p. 48 ex. 1a,b
 • past simple online exercise:LINK

Lekcja 15
22.03

Temat: Easter / Wrong place, wrong name.

Easter food:LINK
PPP Hidden pcitures: Easter
Easter speaking
SB p. 55 ex. 4,5; p 56 ex. 1a
Worksheet: 7a grammar

HOMEWORK

 • Student's Book p. 56 ex. 1b - przeczytaj dalszą część historii z zad. 1a i ułóż wydarzenia w odpowiedniej kolejności. Słówka, których nie znasz, znajdziesz w skrypcie: unit 7b
 • Workbook p. 47 ex. 3a,b,c
 • Vocabulary to learn: 7b

Lekcja 14
15.03

Temat: Past simple: to be.

SB p. 54 ex. 1,2
SB p. 136-137 7A
Worksheet: EFE 7a communicative
PPP EFE 7a

HOMEWORK

 • Learn from the script: UNIT 7A: GRAMMAR: czasownik to be (Past simple)
 • Workbook p. 45 ex. 1a,b,c,d

Lekcja 13
08.03

Temat: Revision: units 5,6.

Speaking: EFE 6c communicative: Tell me about
SB p. 51 ex. 5
Speaking: famous birthdays
Speaking: EFEB 3a communicative: I think I like
SB p. 52-53 GRAMMAR, CAN YOU UNDERSTAND THESE PEOPLE

HOMEWORK

 • powtórz do testu: słownictwo i gramatykę z rozdziałów: 6a,b,c
 • Workbook p. 45 ex. 2a,b,c
 • Student's Book p. 52 VOCABULARY a,b,c

Lekcja 12
09.02

Temat: Music.

PPPEFE 6c music and entertainement
SB p. 50-51 ex. 1,3,4

HOMEWORK

 • Vocabulary 6c part 1
 • Workbook p. 44 ex. 1a,b,c
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

Lekcja 11
26.01

Temat: Gerund.

WB p. 42 ex. 2
SB p. 48 ex. 2,3,4
PPP gerund
SB p. 134-135 6B
PPPEFE 6b Time and dates

HOMEWORK

 • Vocabulary 6b part 2
 • Workbook p. 42-43 ex. 3a,b,c,d

Lekcja 10
19.01

Temat: Ordinal numbers.

Warm up: Talking about where you're from + preperation task LINK
Worksheet: Grammar 6a
SB p. 46 ex. 3c; p. 48 ex. 1
Worksheet: ordlinal numbers (sticmen)

HOMEWORK

 • Obejrzyj film jeszcze raz i zrób Task 1 po filmem LINK
 • Vocabulary 6b part 1
 • Workbook p. 42 ex. 1a,b,c

Lekcja 9
12.01

Temat: Object pronouns.

Video: object pronouns
PPP The media
SB p. 134 6A - theory
EFE 6a communicative
SB p. 135 6A ex. a,b
SB p. 47 ex. 6

HOMEWORK

 • Vocabulary 6a part 2
 • Workbook p. 40 ex. 1a,b,c,d

Lekcja 8
05.01

Temat: A North African story.

Quick test 5
SB p. 46-47 ex. 1,2,4

HOMEWORK

 • Vocabulary to learn 6a part 1
 • Workbook p. 41 ex. 2a
 • Student's Book p. 47 ex. 5a (wpisz podane wyrazy do odpowiedniej kolumny: adjective - przymiotnik, verb - czasownik, noun - rzeczownik, preposition - przyimek)

Lekcja 7
15.12

Temat: Christmas.

PPP Christmas by Rebbeca
Song: Merry christmas
EFE 3rd edition 5c communicative
SB p. 105-110 - PResent questions

HOMEWORK

 • Workbook p. 36 ex. 2a,b,c
 • Powtórz na test gramatykę (Student's Book p. 132) i słownictwo (skrypt) z rozdziałów 5a,b,c

Lekcja 6
08.12

Temat: Practical English: Buying clothes.

Warm up: the weather LINK; LINK
Worksheet: 5c vocabulary
Revision: the difference between present simple and continuous
Online exercise: LINK
SB p. 44-45 (Practical English 3)

HOMEWORK

 • Vocabulary to learn: Practical English 4
 • Workbok p. 38 ex. 1,2,3

Lekcja 5
1.12

Temat: Present simple vs continuous.

WB p. 35 ex. 2c speaking
SB p. 42 ex. 1,2a,b
PPP5c what's the weather like?
WS 5c vocabulary
Present Simple and continuous - theory

HOMEWORK

 • Vocabulary to learn 5c part 1
 • Workbook p. 36 ex. 1a,b,c

Lekcja 4
17.11

Temat: Present Continuous.

Present Continuous warm up: find the page
PPP Actions - speaking
SB p. 133 5B ex. b
SB p. 41 ex. 2g; 3,4
Video: BBC Meeting new people LINK
Worksheet: Grammar 5b

HOMEWORK

 • Vocabulary: 5b part 2
 • Workbook p. 35 ex. 2a,b
 • Jeszcze raz obejrzyj film z lekcji i zrób zadania 1 i 2 (Task 1 i Task 2) po filmem LINK

Lekcja 3
10.11

Temat: Present Continuous.

SB p. 39 ex. 5; p. 40-41 ex. 1,2
PPP Present continuous - theory
PPPEFE 5b Present Continuous

HOMEWORK

 • Vocabulary to learn 5b part 1
 • Workbook p. 34 ex. 1a,b,c

Lekcja 2
03.11

Temat: Can you dive?

Warm up: Halloween, All Saint day
SB p. 38 ex. 1cd
Worksheet: EFE 5a vocabulary
PPP Can you
SB p. 132-133 5A
EFE 5a communicative
SB p. 39 ex. 4,5 (Music)

HOMEWORK

 • Vocabulary 5a part 2
 • Workbook p. 33 ex. 2a,b,c,d

Lekcja 1
27.10.

Temat: Back to school.

PPPEFE Back to school Name four - speaking and vocab activity
SB p. 38 ex. 1, 2a,b

HOMEWORK

 • Vocabulary 5a part 1
 • Workbook p. 32 ex. 1a,b,c