F2F AGATA

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 5 DO POBRANIA 

Lekcja 27
12.06

Temat: At the theatre.

warm up-Hidden pictures game-Past Continuous (and other tenses) revision
speaking: should worksheet (What should I do?)-giving advice
PB p. 59 Study spot enough,too
worksheet: too/enough
PB p. 62 ex.13,15
speaking-present simple questions fromAll Things grammar website

Lekcja 26

Temat: Cool stuff. Should.

Warm up: Paper Ball game
test
sprawdzenie zadania domowego
oprogramowanie: posters: Cool stuff: wprowadzenie nowego słownictwa
Pupil’s Book, str. 58, zad. 2, 3,
Grammar: should/shouldn’t: teoria/ przykłady
Pupil’s Book, str. 59, zad. 4
oprogramowanie: Vocabulary and grammar games : unit 5
worksheet: Should quiz
Homework for Monday:

 • test: naucz się słówek z unit 6 Cool stuff przy użyciu Memrise/skryptu
 • poćwicz użycie czasownika should z aplikacją memrise/skryptem (unit 6: Grammar should)
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar str. 32-33, zad. 1, 2; str. 91, zad. 3

Lekcja 25
06.05

Temat: Accidents. Past Continuous vs Past Simple.

Sprawdzenie zadania domowego: SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR str. 24 zad.3 ; str. 25 zad.5 (all) ; str. 88, zad. 3
Warm up: Colourful words with buzzers
Test: unit 5 the fire alarm
oprogramowanie: poster: Injuries
Pupil’s Book, str. 54, zad. 14,
Past Simple vs Past Conitnuous: film:
https://www.youtube.com/watch?v=t9t4rt7M6wU
oprogramowanie: Przykłady, teoria, SB. str. 55, zad. 17
gra:
https://www.youtube.com/watch?v=rvHg58jTqzc
Homework for Monday:

 • słownictwo: unit 5 Accidents/vocabulary unit 5 Accidents ( użyj memrise/skryptu)
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p. 30 ex. 3,
 • Pupil’s Book, str. 54, zad. 15

Lekcja 24
29.04

Temat: Past Continuous. At school.

Sprawdzenie zadania domowego
Short revision
Test
film/piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=5vmHyTCaqeg
Pupil’s Book p. 50 ex.1,
Zabawa: Prepositions: „Draw a ball ……. the box”
Pupil’s Book, p. 50, ex. 3 -speaking
Pupil’s Book, str. 51, zad. 4
Homework for Monday:

 • słownictwo: unit 5 The fire alarm (użyj aplikacji memrise/skryptu)/ vocabulary unit 5 The fire alarm
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR str. 24 zad.3 ; str. 25 zad.5 (all) ; str. 88, zad. 3

Lekcja 23
15.04

Temat: Past Continuous.

Sprawdzenie zadania domowego
Revision before the test
Test
Warm up: Scrambled words
Past Continuous -theory, examples (Vocabulary and Grammar Book, str. 87)
Vocabulary and Grammar Book, str. 87, zad. 1
oprogramowanie: film: module 2: unit 5: Fire alarm + put the story in order
Pupil’s Book, str. 53, zad. 8
gra online:
http://www.eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Past%20Continuous/past%20continuous%20quiz.html
karta pracy: What were they doing?
oprogramowanie: vocabulary and grammar games: vocabulary game: unit 4
Pupil’s Book, str. 53, zad. 10 -speaking
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek (29.04)

 • vocabulary test: Daisy and friends part 4/ vocabulary test: Daisy and friends part 4;
 • powtórzyć czas Past Continuous zdania twierdzące przy użyciu Memrise/ revise : Past Continuous affirmative with memrise app;
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p./str. 88 ex.zad.2; Pupil’s Book, str. 51, zad. 5

Lekcja 22
08.04

Temat: Gerund/ to + infinitive.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: Let’s Play (PB., str. 43, zad. 6)
Test
Gerund/ to + infinitive (theory) Vocabulary and Grammar Book, str. + examples
Pupil’s Book, str. 47, zad. 17
Zabawa: 4 truths and 2 lies (based on PB, str. 47, zad. 18)
Pupil’s Book, str. 47, zad. 19 (quiz)
Homework for Monday:

 • Poćwicz z memrise UNIT 4: GRAMMAR: Gerund (rzeczownik odsłowny);
 • Słówka na test: UNIT 4: As beautiful as…
 • Vocabulary and Grammar Book, str. 86, zad. 9, zad. 10

Lekcja 21
01.04

Temat: Superlative. Jobs.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: Garbage
Test
Smiles 5 Vocabulary and grammar p.83 Stopniowanie przymiotników – stopień najwyższy;
Pupil’s Book, p.43, ex. 5
Wprowadzenie nowego słownictwa: oprogramowanie: poster: Jobs
Pupil’s Book, str. 46, zad. 14, 16
PPP Jobs
Gra online: https://www.mes-games.com/
Pupil’s Book, str. 46, zad. 15
Gra: matching pairs: oprogramowanie: str. 46 zad. 16 extra
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • test: naucz się słowek z unit 4: Jobs
 • test: stopniowanie przymiotników: stopień wyższy i najwyższy- użyj Memrise Unit 4 Grammar Stopniowanie przymiotników: stopień wyższy i najwyższy
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p/str.84-85 ex/zad. 4, 5, 7

Lekcja 20
25.03

Temat: Comparative-  forma wyższa przymiotnika.

Sprawdzenie zadania domowego
warm up: Erase a Word
vocabulary test
oprogramowanie: Story Time : Flat tire: Notebook
PB p. 45 ex. 8
SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR P.83
A) TEORIA: STOPIEŃ WYŻSZY + PISOWNIA
B) Ex.3 p. 83
worksheet: comparatives – animals survey
gra online: http://eslpuzzles.com/Grammar%20Games/Adjective%20Games/Comparatives%20Game%20Pirate.html
film: https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_KUs3A
Homework for Monday:

 • test ze słownictwa: Unit 4 Daisy and friends part 3 – nauczę się najlepiej za pomocą Memrise/ vocabulary test: Unit 4: Daisy and friends part 3 – use Memrise app;
 • powtórzę stopniowanie przymiotników ( najlepiej z Memrise ) Unit 4 Grammar stopniowanie przymiotników – stopień wyższy
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR str. 23 zad. 1,2
 • karta pracy: zad. 2

Lekcja 19
18.03

Temat: Revision of units 1-3. Means of transport.

Sprawdzenie zadania domowego.
Warm up: hangman
Test: adverbs
Gra: steal/ swap/bust na podst. Check point: Pupil’s Book, str. 40, zad. 1, 3, 4,
Gra: oprogramowanie: starland 2: unit 3b (past simple vs present simple)
Wprowadzenie nowego slownictwa: oprogramowanie: poster: means of transport
Pupil’s Book, str. 42, zad. 2, 3a
Homework for Monday:

 • Naucz sie słownictwa z unitu 4: out and about
 • Pupil’s Book, str. 42 cw. 3 ( pozmieniaj kolejnosc liter i wpisz otrzymane przymiotniki)
 • Pupil’s Book, str. 41, zad. 6

Lekcja 18
11.03

Temat: Adverbs.

Sprawdzenie zadania domowego
Revision before the test
Test: Past Simple
Warm up: Hidden pictures: unit 3
Adverbs: theory, examples: oprogramowanie: study spot, p. 31
Pupil’s Book p. 31 ex. 14
MIME THE ADVERBS game
Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p./str.80 ex./zad. 7
gra online:
http://www.eslkidsworld.com/Interactive%20games/Grammar%20Games/Adverbs/adverbsgrammar.html
Homework for Monday:

 • naucz się słówek (przysłówki): unit 3 grammar: adverbs najlepiej z aplikacją memrise
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p/str.80 ex/zad.5,6

Lekcja 17
04.03

Temat: Past Simple – Revision.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: charades
test ze słówek
Pupil’s Book, str. 33, zad. 20
chit chat: What’s you favourite band/singer? Why?
worksheet: Past Simple
oprogramowanie: quizzes: quiz 3
gra online: kahoot: past simple (regular&irregular verbs)
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • karta pracy: uzupełnij luki prawidłową formą czasownika (past simple)
 • test: Past Simple: twierdzenia, pytania oraz przeczenia (powtórz korzystając z aplikacji memrise: Unit 3: Grammar: Past Simple: twierdzenia, pytania, przeczenia)

Lekcja 16
25.02

Temat: Irregular verbs -past simple.

Sprawdzenie zadania domowego
Test ze słownictwa
Regular verbs- teoria, przykłady
Pupil’s Book, p. 27, ex. 5 -quiz
gra online: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/past-simple-sentences
Vocabulary and Grammar Book, str. 77, zad. 1 (tylko do przykład 2, 3)
oprogramowanie: vocabulary and grammar games: unit 2
Pupil’s Book, str. 30, zad. 12
Zabawa: What was/were missing?
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • karta pracy: Past Simple- irregular verbs: zad. 2, zad. 3
 • Vocabulary and Grammar Practice, str. 77, zad. 1 – dokończyć pozostałe przykłady
 • słownictwo do nauki (na test): unit 3: On stage

Lekcja 15
11.02

Temat: Past Simple – regular verbs. Feel the Music.

Sprawdzenie zadania domowego
Revision: guess the word
Test
Wprowadzenie nowego słownictwa: PB, p. 26, ex. 1
oprogramowanie: poster: look and say
PB, p. 26, ex. 2
speaking: PB. p. 26, ex. 3
SM5 Vocabulary and Grammar Practice p.76 PISOWNIA (zdania twierdzące)
Zadanie: verbs in the past (spelling)
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • naucz się na test słówek z unitu 3 Feel the music (najlepiej przy użyciu memrise lub skryptu )
 • Napisz 3 zdania używając regular verbs w czasie Past Simple.
 • Pupil’s Book, str. 27, zad. 6

Lekcja 14
04.02

Temat: Was/were – past form of “to be”.

Revision before the test
Test
Warm up game: Simple List
Grammarway 1 p. 60 Was / Were – theory
Grammarway 1, p. 60, ex. 1, 2
Online game: Quiz:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/past-simple-verb-be
Pupil’s Book, str. 24, zad. 19 – healthy snacks
Gra: cross and noughts – based on ex. 20, p. 24
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • słówka na test: UNIT 2: Healthy snacks.
 • powtórzyć gramatykę: was/ were: Memrise: Unit 3: Grammar: to be ( Past Simple twierdzenia ), Unit 3: Grammar: to be ( Past Simple: przeczenia i pytania )
 • karta pracy otrzymana na lekcji:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar_practice_past_simple_verb_to_be_final.pdf

Lekcja 13
28.01

Temat: Can/can’t. Too.

Sprawdzenie zadania domowego.
Warm up: Poster: food
Test
Pupil’s Book, str. 18, zad. 1, 2, 3
Gra: Cross and noughts- opposite adjectives
Historyjka: oprogramowanie: str. 20 + Listening -put the story in the right order.
Gra: oprogramowanie: Vocabulary and grammar game: Vocabulary game unit 2
Gra: oprogramowanie: Vocabulary and grammar game: Grammar game unit 2
Speaking: I can/can’t…Can you…?
Homework for Monday:

 • powtórz użycie czasownika CAN najlepiej używając aplikacji Memrise (unit 2)
 • słownictwo: Around the campfire (użyj Memrise/skryptu )
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p. 70 theory + ex.1

Lekcja 12
07.01

Temat: Much/many/a lot of.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: dissapearing words
test from vocabulary
Wprowadzenie nowego słownictwa: Pupil’s Book, str. 22, zad. 2
oprogramowanie: poster: Snack time
Pupil’s Book, str. 22, zad. 14
Vocabulary and Grammar Book, p. 72 – much/many/ alot of -theory
Vocabulary and Grammar Book, p. 73, zad. 5
gra online:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/much-and-many
Pupil’s Book, str. 22, zad. 15- speaking
Homework for Monday:

 • Vocabulary and Grammar Book,, str. 73, zad. 6;
 • test ze słownictwa: unit 2 Food (memrise)
 • poćwicz many, much, a lot of przy użyciu memrise: unit 2 grammar: much, many, a lot

Lekcja 11
17.12

Temat: Must and mustn’t.

Sprawdzenie zadania domowego
Test
warm up: Word snake
Vocabulary and Grammar Book, p. 71 teoria + ex. 2
Film: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-videos/school-rules
game: true or false :http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-videos/school-rules
Zabawa: Classroom rules
oprogramowanie: Quizzes: quiz 1
SB p. 19 ex. 4 (not finished- homework)
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek (7 stycznia):

 • test ze słownictwa: Unit 2 Around the campfire + Unit 2 Safety first / vocabulary test: Unit 2 Around the campfire + Unit 2 Safety first (używając memrise/skryptu)
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.71 ex.3
 • Pupil’s Book, str. 19, zad. 4 -dokończ
 • powtórz z memrise unit 2 grammar: must/mustn’t

Lekcja 10
10.12

Temat: Present Simple or Present Continuous.

Revision: Present Continuous – puzzle
Test
SM5 VOCABULARY AND GRAMMAR p. 68 Porównanie czasów – the theory
Brainstorm Present Simple and Cont. –differences.
PB p. 15 ex. 17
online game:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and- present-continuous
Stative verbs: Like, love, have, know, live, remember, understand: blaze 1: unit module 5, unit: 5.6 sowa
GAME SOFTWARE BLAZE 1 module 5, unit: 5.6 ex. 4 Present Simple vs Present Continous
SM5 VOCABULARY AND GRAMMAR p.68 ex.6
Homework for Monday/na poniedziałek:

 • test: Present Simple vs Present Continuous- please revise the theory/test: porównanie czasów: Present Simple i Present Continuous proszę powtórzyć:

a) z memrise lub skryptem (unit 1 Grammar)
b) Pupil’s Book p. 11,15

 •  Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.69 ex.7
 • napisz 1 zdanie, 1 przeczenie oraz 1 pytanie w czasie Present Simple i Present Continuous (razem 6).

Lekcja 9
03.12

Temat: Present Continuous – ćwiczenia.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: Miming game
test
Gra: Memory game- present continuous practice
Grammarway 1 p. 34 Forma przecząca, forma pytająca – theory
Gra: Make me say, Yes, I am, No, I’ m not
Online game: Present Continuous: http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/fling%20the%20teacher/actionverbs/present%20progressive%20multiple%20choice.html
Grammarway 1 p. 37 ex. 10
game online:
https://www.eslgamesplus.com/present-progressive-continuous-esl-grammar-fun-game-online/
oprogramowanie: Smiles 5: Reader: Scene 4 VOC icon & watch the film & ex. 1,2 (notebook icon)
Homework for Monday:

 • test: Present Continuous zd. twierdzące, pytania i przeczenia- przy pomocy Memrise:)/skrypt;
 • zagraj jeszcze raz w grę z lekcji:

http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/fling%20the%20teacher/actionverbs/present%20progressive%20multiple%20choice.html

Lekcja 8
26.11

Temat: Present Continuous- zdania twierdzące.

-Sprawdzenie zadania domowego
• oprogramowanie: Smiles 5: Reader: Scene 3 – VOC icon, then watch.
• NOTEBOOK icon: ex. 1,2,3.
• Worksheet: Grammarway 1 p. 35 Present Continuous ZASTOSOWANIE- teoria
• Grammarway 1: p. 34 Zasady pisowni
• Grammarway 1 str. 35, zad. 1
• Game: Charades- What am I doing?
• game online:
http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20progressive%20hangman.html
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • test ze słownictwa: Unit 1: My chores ( ex. 14 – 16 ) jeszcze raz
 • test Unit 1 Grammar: Present Continuous – zd. twierdzące – użyj Memrise/skrypt
 • napisz 5 zdań twierdzących w czasie Present Continuous np. She is reading a book now.

Lekcja 7
19.11

Temat: Present Simple practice.

Sprawdzenie zadania domowego
Powtórka Present Simple przed testem- zdania twierdzące, przeczące,pytające
test
PPP Describe the word- Back to the board
PPP Who wants to win millions?
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • nauka słówek na test: UNIT 1: Daisy and friends, part 1 (ex. 7-12)
 • Przeczytaj historyjkę ze Student’s Book, str. 12, wykonajj zadanie 8 i 9

Lekcja 6
05.11

Temat: Present Simple.

Sprawdzenie zadania domowego
test ze słówek
PPP Present Simple
Film: Mr Bean’s Daily Routine:
https://www.youtube.com/watch?v=4gde1mhw-A0
-questionis
Vocabulary and Grammar Practice, str. 65, zad. 3 – speaking
Pupil’s book, str. 10, zad. 3 -listening
oprogramowanie: sm 5: unit 1: ex. 7: video
Homework for Monday:

 • na test: nauka z memrise: Unit 1: Grammar: Present simple: zdania twierdzące/ przeczenia/ pytania.
 • Vocabulary and Grammar Practice, str. 66 (cała) (przy pomocy zadania 3, ze strony 65- spójrz na rozkład zajęć Kate, ułóż i odpowiedz na pytania).

Lekcja 5
29.10

Temat: Doing the chores. Adverbs of frequency.

test ze słówek
Smiles 5 – Reader: scene 2 BEFORE – VOC icon
film, oprogramowanie: reader, scene 2: ex. 1 and 2
Grammarway 1 p. 48 – theory
Gra: Roll the dice : Grammarway 1 p. 47 ex. 1
gra: blaze 1: board game 2
PB p. 10, ex. 1
PB p. 11 Study Spot! – adverbs of frequency
PB. p. 11, ex. 5 – speaking
PB p. 11 ex. 6: Are you housework friendly?
Chit-chat- How often do you…?
Homework for Monday:

 • zagraj w grę online:

https://www.eslgamesplus.com/present-simple-verbs-game/

 • poucz się słówek na test z rodziału 1 Doing the Chores, użyj Memrise/skrypt, powtórz również unit 1: grammar: adverbs of frequency
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice str. 67 zad.5

Lekcja 4
22.10

Temat: The new patches for old, part 1.  Plurals.

warm up: happy faces
test ze słowek Starter Unit: 5 (ex. 14, 17)
sprawdzenie zadania domowego
ordinal numbers- PB., str. 8, zad. 16
Software: Smiles 5: READER: scene 1 click on the VOC icon,
Film time: watch scene 1 from READER
NOTEBOOK icon ex. 1, ex. 2
karta pracy: Grammarway 1 p. 6 Plurals, ex. 1
• Gra Shoot for points
game online:
https://www.roythezebra.com/reading-games/singular-or-plural-1.html
Homework for Monday:

 • test ze słownictwa: Starter Unit: 6 Ordinal numbers korzystając memrise/ skryptu
 • powtórz z memrise/skryptem : liczba mnoga rzeczowników regularnych
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p/str.4 ex/zad.3
 • używając e-booka, powtórz słownictwo z zakładki “Reader”- scene 1: ikonka “Voc”.

Lekcja 3
15.10

Temat: Revision:some/any/no. Preposition of place. Ordinal numbers.

Warm up: Ordering task (“to be” revision)
Test
Sprawdzenie zadania domowego
some/any/no- examples: oprogramowanie
Grammarway 1, p. 43, ex. 5, game: steal, swop, bust
Preposition of place: oprogramowanie: ex. 14, p. 8- book icon- theory and examples
Gra: Put the dice
Pupil’s Book, p. 8, ex. 14
Pupil’s book, p. 8, ex. 15- Let’s Play
Ordinal Numbers- wprowadzenie
Homework:

 • Karta Pracy: Ordinal numbers
 • Vocabulary and Grammar Practice, str. 3, zad. 2 oraz str. 4, zad. 3
 • Poćwiczyć gramatykę oraz słownictwo z memrise: Starter Unit 6 Grammar: Some, any oraz Starter Unit: 5 (ex. 14, 17)

Lekcja 2
08.10

Temat: Some/any/no.

Sprawdzenie zadania domowego
Test ze słówek
Pupil’s Book, str. 6, zad.8
Zabawa: Yes/No
Pupil’s Book, str. 6, zad. 7
Zabawa: I spy with my little eye…
oprogramowanie: blaze 1: board game 1
Wprowadzenie: some/any/no -theory : vocabulary and grammar practice str.61
Vocabulary and grammar practice, str. 61, zad. 6
Homework:

 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p. 61 powtórz teorię: some, any, no oraz memrise/skrypt starter unit: 6 grammar: some/any
 • Pupil’s Book, str. 9, zad. 18
 • Prosze poćwiczyć z Memrise Starter Unit 2: czasownik “to be” pytania, przeczenia, zdania twierdzące.

Lekcja 1
01.10

Temat: Nice to meet you.

PPP Introducing myself
Pupil’s Book, p. 4, ex. 1
Gra: What time is it?
Pupil’s Book, p. 5, ex. 4 + speaking
Pupil’s Book, p. 7, ex. 10
Homework for Monday:

 • Proszę nauczyć się słówek przy pomocy Memrise i/lub skryptu STARTER UNIT: 1 NUMBERS oraz STARTER UNIT: 2 THE ME FILE!
 • W zeszycie, na kartce dokończyć zadanie z podręcznika, Pupil;s Book, str. 7, zad. 10

Comments are closed.