F2F AGATA (BLAZE)

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA BLAZE 3

LEKCJA 53
21.06

Temat: Test kuratoryjny 2020 rejonowy.

Test+ omówienie.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

LEKCJA 52
14.06

Temat: Final test (2).

Final test 2

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 4.1,4.2,4.3 (revision)
 • SBp. 58 ex.2,3,4,6

LEKCJA 51
10.06

Temat: Passive voice questions.

film- Cookies +activity

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • worksheet 6A passive all tenses (wysłane skypem)
 • vocabulary unit 4.2 part 1 and 2
 • WBp. 43 ex.6,7

LEKCJA 50
7.06

Temat: Passive voice -questions.

warm up -TOP 5 game (vocabulary revision)
SBp. 59 ex.7,8,9 +FILM; p. 61 ex.9

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary 4.3 (again) part 1 and 2 + kinds of meat, + haggis
 • WBp. 48 ex.5; p. 23 (back) ex.3,4

LEKCJA 49
3.06

Temat: Food art.

SBp.60 ex.1,2 +FILM

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 4.3 part 1 and 2
 • SBp. 60 ex.4,6
 • WBp. 43 ex.10,11

LEKCJA 48
31.05

Temat: Passive voice.

warm up- speaking
SBp. 56 ex.2 Everyday English; p. 57 ex.9,10
PPP pasive voice
game passive voicehttps://www.mes-games.com/passive1.php
WBp. 23 ex.1,2

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary unit 4.1 (all)
 • WBp.48 ex.1,2,3

LEKCJA 47
24.05

Temat: Test module 3.

Test module 3.
SBp. 56 ex.1,film (ex.6)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 4.1 part 1
 • WBp. 42 ex. 2,3
 • SBp. 56 ex.4,5

LEKCJA 46
20.05

Temat: Revision module 3.

SBp. 53 ex.1,2,3,4,5

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • SBp. 127 Language Revision 3 (all)
 • revise for the test Module 3 (conditionals, wishes, gerund/infinitive) + vocabulary module 3
 • powtórz użycie czasów przyszłych =WBp.18-19 (tyl książki)
 • zrób ćwiczneia z WB str. 21 (tył książki) które masz nie zrobione jeszcze

LEKCJA 45
17.05

Temat: If only...

warm up -leisure activities spekaing
SBp. 49 ex.5,6
PPP -wishes
film: wish
gamehttps://learnenglish.britishcouncil.org/vocabulary/vocabulary-games/wordshake
worksheet wishes

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

LEKCJA 44
13.05

Temat: I wish I had...

warm up -speaking https://wordwall.net/resource/676795/warm-up
homework-checked
SBp. 49 ex. 5 (wish+ past simple)
worksheet wish (present)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary -revise: 3.0, 3.1; 3.2; 3.4; 3.6
 • WBp. 41 ex.2,3,4 (jeśli możesz posłuchać)

LEKCJA 43
10.05

Temat: Exclamations.

warm up -complete the Conditional (teach this)
SBp. 49 ex.7,8,10
speaking: Helping the environment
WBp.21 (back) ex.12,13,14

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary module 3.6
 • WB. 39 ex.19 p. 40 ex1

LEKCJA 42
06.05

Temat: Go green.

SBp.48 ex.1,2
film: CO2

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • SBp. 48 ex.3,4 (listen do the ebook if you can)
 • WBp. 33 ex.15,16
 • vocabulary unit 3.5

LEKCJA 41
29.04

Temat: Extinct animals-dinosaurs.

SBp. 46 ex.1,2,3 (+film)

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • WBp. 32 ex.10,11,12,13,14
 • vocabulary 3.4 part 1 (jest tylko w memrise); 3.0, 3.1 i 3.2

LEKCJA 40
26.04

Temat: 3rd conditional.

SB Grammar References GR9 and and 3rd conditionals
worksheet (homework)-ex. II
speaking-2nd conditional
PPP 3rd conditional
Video peanut butter and jelly in spacehttps://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/peanut-butter-jelly-space
Film worksheet (BBC teens)
speaking 3rd conditionalhttps://drive.google.com/file/d/1GdUbUxEJfdi8-KP2UsFsQ-GyV9IJffhJ/view
3rd conditional worksheet 1-6

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary unit 3.2 (all), 3.1 and 3.0
 • finish the 3rd conditional worksheet (7-12)
 • WBp. 38 ex.12,13

LEKCJA 39
22.04

Temat: 0 and 1st conditionals.

warm up -Easter
WBp. 17 ex. 4
conditional worksheet ex.1

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • finish the worksheet from the lesson (conditionals: ex.2: tyoe 0 and 1 conditionals)
 • vocabulary revision: unit 3.1 part 1 and 2, vocabulary unit 3.0 and 3.2
 • SBp. 52 Culture Corner ex.1,2,3 (use ebook if you have:)

LEKCJA 38
12.04

Temat: Easter.

test -gerund/infinitive
speaking: How green are you? quiz
SBp. 43 ex.8,9
Easter PPP slieds1-2

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • Easter vocabulary
 • WBp. 17 (back of the book) ex.3
 • that's it, enjoy your Easter break:)

LEKCJA 37
08.04

Temat: Gerund. Future -revision.

SBp. 41 ex.9,10
speaking (future) Future

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 3.1 part 1 and 2 + grammar: Gerund
 • WBp. 30 ex.2,3,4; p. 17 (back of the book) ex.1,2,3

LEKCJA 36
05.04

Temat: Future -test. Unesco: world heritage.

warm up -speaking Find someone who (future cont)
test -future
SBp.40-41 ex.1,2,3,7,8

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary unit 3.1 part 1 and 3.1 grammar gerund and infinitive (ue memrise)
 • WBp. 36 ex.1,2,3

LEKCJA 35
01.04

Temat: Futre-revision.

WBp. 19 ex.10,11 (tył książki)
SBp. 45 ex.8

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • powtórz wszystkie reguły dotyczące używania czasów przyszłych (WB p. 18 -tył ksiązki)
 • vocabulary unit 3.0 and 3.2 (revision)

LEKCJA 34
29.03

Temat: Future Cont. Endangered species.

WBp.18 theory, p. 19 ex.7,8,9
time clauses , words suchas: as soon as, before, after, till
speaking future predictionshttps://wordwall.net/pl/resource/6335307/future-predictions
PPP Endangered species -discussion
gamehttps://wordwall.net/pl/resource/49488/endangered-species-quiz
SBp. 45 ex.10; ex.7a

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary unit 3.3 part 1 and 2 again
 • WBp. 19 ex.10,11 (tył książki)
 • SBp. 45 ex.8

LEKCJA 33
25.03

Temat: Future.

homework-checked
SBp. 45 ex.10; ex.7a

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • WBp. 37 ex.7,8 (spróbuj:)
 • vocabulary unit 3.3 part 1 and 2

LEKCJA 32
22.03

Temat: Egzamin ósmoklasisty-pisanie.

pisanie maila do koleżanki
SBp. 44 ex.1,2,(film)

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary unit 3.3 part 1 and 2
 • WBp. 31 ex.8, p. 32 ex.9
 • SBp. 45 ex.4

LEKCJA 31
18.03

Temat: Eco-destinations.

SBp. 42 ex.1,2,3 +film, ex.5

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • WBp. 31 ex.5,6,7
 • vocabulary unit 3.2

LEKCJA 30
15.03

Temat: Test module 2. Prefer. Think Earth.

test
SBp. 39 -all
PPP prefer, rather
speakingSpeaking

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary module 3.0 Think Earth
 • WBP. 30 ex.1; p. 29 ex.4

LEKCJA 29
11.03

Temat: The Great Barrier Reef. Past Perfect Continuous (L8).

SBp. 35 ex.1,3,6
SBp. 31 film (ex.9)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • WBp. 27 ex.17,18
 • SBp. 35 ex.2,4,7
 • REVISE FOR THE TEST: module 2 (vocabulary and grammar:)

LEKCJA 28
08.03

Temat: The Great Barrier Reef. Past Perfect Continuous (L8).

SBp. 31 ex.7,8,9
SBp. 34 ex.1,2,3 +Film
SBp.126 ex.5,6,7

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary unit 2.5 part 2 +Functions
 • SBp. 126 ex.1,2,3,4
 • WBp. 26 ex.14,16
 • revise how we say high numbers
  1. 4,567 – four thousand, five hundred and sixty-seven
  2. 342 – three hundred and forty-two
  3. 98,745 – ninety-eight thousand, seven hundred and forty-five
  4. 120,005 – one hundred and twenty thousand and five
  5. 5,000 – five thousand, or five k, g or grand
  6. 34,230 – thirty four thousand, two hundred and thirty
  7. 873,120 – eight hundred and seventy three thousand, one hundred and twenty
  8. 10,043 – ten thousand and forty three
  9. 7,340,200 – seven million, three hundred and forty thousand, two hundred
  10. 5,500 – five thousand, five hundred or fifty-five hundred
  11. 4,567,090 – four million, five hundred and sixty seven thousand and ninety
  12. 67,000 – sixty seven thousand, sixty seven k, grand or g
  13. 92,000,031 – ninety two million and thirty one
  14. 1,000,010,000,023 – one trillion, ten million and twenty three

LEKCJA 27
1.03

Temat: Past Perfect (lekcja 8 B3).

speaking fearshttps://drive.google.com/file/d/0B_vAeeErO211eFdMRG9fMGR1RVU/view?resourcekey=0-5kjX2bzW1_-de-g04qjaZw
PPP past Perfect+ activity (last slide)
kahoot past perfect
game-what is it?https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/what-it

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • Vocabulary to learn: 2.5 part 1
 • Workbook p. 20-21 ex. 13,14,15
 • online worksheet (complete the sentences and click on: Finish to check the answers) (zrób, naciśnij sprawdź i zób zdjęcie:). Worksheet

LEKCJA 26
25.02

Temat: Good manners.Get used to/be used to.

SBp.28 ex.1,2 film
worksheet: get used to/be used to/used to
speaking Do you usually...? Did you use to...?

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 2.4 part 1
 • SBp. 28-29 ex.3,6
 • WBp. 20 ex.10,11

LEKCJA 25
22.02

Temat: Good manners.Get used to/be used to.

PPP Good manners -discussion, film
SBp. 28-29 ex.5,6

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • worksheet- used to/get used to be used to (see the skype)
 • vocabulary: 2.3 and 2.5 (revision)
 • WB Grammar in Use p. 9 ex. 3,4,5;

LEKCJA 24
18.02

Temat: Feelings.

warm up -used to speaking (wordwall)
present perfect vs past simple worksheet speaking TBEFP 4B communicative and grammar 4B worksheet
SBp. 30 ex.1,2

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary module 2.5 part 1 and 2
 • WBp. 25 ex.11 p. 26 ex.12; p. 20-21 ex.13,14,15

LEKCJA 23
15.02

Temat: used to/would. Adventure.

warm up PPP Adventure and danger
SBp. 29 ex.8,910
PPP used to/would
speaking preent perfectwordwall

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary module 2.3
 • WBp. 19 ex.7,8, p.20 ex.12

LEKCJA 22
11.02

Temat: Present Perfect. Outdoor activities.

SBp. 27ex.1,2, film+discussion; ex4,.6,7,8,9

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary module 2.0 + 2.3 (from trek toexplore)
 • WBp.25 ex.9; WB GrammarBOOK p. 11 ex.7,8

LEKCJA 21
08.02

Temat: Geographical features.

warm up speaking
speaking
SBp.21 (all) + film
WBp. 93 Vocabulary Bank 2

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary form WBp. 93 Vocabulary Bank 2 and module 2.0
 • WBp. 18 ex.1.p. 19 ex.6

LEKCJA 20
04.02

Temat: Phenomena.

warm up: game wordwall past simple vs past cont.
SBp. 24 ex.1, 5 (film)
present perfect PPP theory
WB Grammar in Use: p. 10 ex.6
present perfect speaking: all things grammar

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary to learn: irregular verbs part 2;
 • Student’s Book p. 25 ex. 3, 6a
 • Workbook p. 25 ex. 8

LEKCJA 19
01.02

Temat: Test -module 1.

homework -checked, discussed
test-module 1
SBp. 23 ex. 7 +game

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek

 • Vocabulary to learn: irregular verbs part 1 (all forms)
 • WB p. 24 ex. 1, 2;
 • WB Grammar in Use p. 9 ex. 2.

Lekcja 18
14.01

Temat: Revision (module 1).

warm up speaking -1B communicative TB
SBp. 15 ex. 9
SBp. 13 ex.7,8
SBp. 19 Self -Check 1 ex.1

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek (01.02):

 • revise for the test -module 1 (everything:)
 • SBp. 19 ex.2-7
 • SBp. 125 Language Review 1 (all)

Lekcja 17
11.01

Temat: Teens troubles. Comparisons.

SBp. 10 11- ex.1,2,8,9

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • WBp.8 ex.10,11,12,12
 • WBp.13-14 ex.10,11
 • vocabulary unit 1.1 and 1.4 revision

Lekcja 16
04.01

Temat: Personality. Stative verbs.

warm up PPP New Year's Resolutions
SBp. 9 ex.7,8
WBp. 2 theory: stative verbs; p. 3 ex.4
SBp. 12-13 ex.1,2,3,4 (film), 6
describing a firend

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 1.4 character
 • WB (back) p. 3 ex.1,2,3
 • WBp. 9 ex.15,16,17 (character)

Lekcja 15
22.12

Temat: Christmas.

kahoot-relatives (revision)
Christmas games, discussion, worksheet: strange Christmas traditions

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • Christmas vocabulary (see the script; use memrise)

Lekcja 14
14.12

Temat: Relatives. Fashion.

warm up -How oftenGAME
relative clauses WBp. 4 (z tylu ksiązki) defining, non -defining relative clauses)
WBp. 5 ex. 8
worksheet relatives
SBp. 14 ex.1,2

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • WBp. 14 ex. 15,16; Grammar in Use p. 5 ex.10
 • vocabulary unit 1.5 part 1

Lekcja 13
07.12

Temat: Jobs and qualities.

SBp. 5 (all +film and discussion)
game -what job is being described?
speaking present simple
GAME
relatives WB: Grammar Book p. 4 theory relatives

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary module 1.0 Profiles + module 1.1 (Marine biologist-fishing hook)
 • WBp. 6 ex.1; p. 14 ex.14; WB: Grammar Book p.5 ex.8

Lekcja 12
03.12

Temat: A hard day's work. Present Simple vs Present Cont.

warm up -speaking: expressing likes and dislikes
SBp. 6-7 ex.1,2,3,4,5,6,11
PPP Present Simple vs Present Cont.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

Lekcja 11
30.11

Temat: Test module 8.

test

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

Lekcja 10
23.11

Temat: revision unit 8.

warm up: food gropus https://wordwall.net/pl/resource/490123/food-groups
SBp. 122 ex.1,2 +film and worksheet
Self check 8 p. 131 ex.2,5,6

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • revise for the TEST module 8 (vocabulary + reported speech)
 • SBp. 140 Language Review 8 (all)
 • new vocabulary from the game FOOD GROUPSGAME
 • and vocabulary from WBp. 76 Vocabulary Bank 8
 • WBp. 59 ex.8,9,10

Lekcja 9
09.11

Temat: Reported speech.

warm up: game kahoot (reported speech)
SBp. 129 ex.9,11
WBp. 34 reported speech theory
speaking and listening -reported speech
WBp.35 ex.18

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • WB & Grammar Book p.35 ex.16, ex. 17
 • use memrise to study Reported speech (unit 8.6)
 • vocabulary unit 8.6 part 1 and 2
 • WBp. 76 Vocabulary Bank: Type of foods.
 • report Ms Ola's sentenses from ex. Fins somebody (=reported speech)

Lekcja 8
26.10

Temat: Reported speech.

PPP Reported speech
WBp. 63 ex.9,10,11
online activity (reported speech)
SBp. 128 ex.1,2,+film (cheeseburgers)

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary unit 8.6 part 1
 • use memrise to study Reported speech (unit 8.6)
 • SBp. 129 ex. 8
 • WBp. 60 ex.15,16

Lekcja 7
22.10

Temat: Unit 8.5 Home remedies

SBp. 126-127 (all)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • POMÓŻ SZKOLE HELLO ZEBRAĆ FUNDUSZE DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (podaruj książkę, kup książkę za 5zł lub wrzuć parę groszy do skarbonki w sekretariacie) WIĘCEJ INFORMACJI:https://www.hello.bydgoszcz.pl/aktualnosci-3.html/
 • vocabulary unit 8.5 part 1,2 and Everyday English
 • WBp. 60 ex.13,14; p. 34 (z tyłu ksiązki) ex.14,15

Lekcja 6
19.10

Temat: Question tags.

SBp. 127 ex.6,7
Animals PPP -discussion
kuratoryjny exam -omówienie zadań

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • POMÓŻ SZKOLE HELLO ZEBRAĆ FUNDUSZE DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT (podaruj książkę, kup książkę za 5zł lub wrzuć parę groszy do skarbonki w sekretariacie) WIĘCEJ INFORMACJI:https://www.hello.bydgoszcz.pl/aktualnosci-3.html/
 • vocabulary z kuratoryjnego testu szczegónie zadania 4 + kulturalne ciekawostki (flagi itd)
 • vocabulary unit module page 8.0; module 8: question tags (use memrise or scripts)
 • WBp.58 ex.1; p.63 ex.7,8

Lekcja 5
12.10

Temat: Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego.

Test kuratoryjny poziom szkolny z 2020 roku

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary -irregular verbs (all) -na poczatku skryptu; w memrise to inny kurs: hello irregular verbs
 • dokończ test kuratoryjny (wysłany na skypie 12.10)

Lekcja 4
05.10

Temat: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

SBp.117 (all)
film The Union Jack
https://www.youtube.com/watch?v=tdHtaf0oKY0
The British Isles https://www.youtube.com/watch?v=Qd608xBdIWY
film 3 https://www.youtube.com/watch?v=Qd608xBdIWY

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary module page 8.0
 • revise the information about The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (flags, capitals, emblems)
 • WBp. 58 ex.1

Lekcja 3
01.10

Temat:Przygotowanie do konkursu kuratoryjnego.

quiz:https://wordwall.net/pl/resource/806219/great-britain-quiz-2
discussion on Great Britain

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary WBp.75 Vocabulary Bank 8 (WB)
 • SBp. 18 ex.1,2
 • wydrukuj mapę jeśli możesz (skype) będzie potrzebna na następnej lekcji

Lekcja 2
28.09

Temat:Everyday English-ordering food on the phone.

SBp. 121 ex.8,9
fast food quiz online
fast food speaking worksheets
PPP a few/few; a lot of etc

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • Royal Family activity (see the skype)
 • WBp. 33 (tył książki) ex. 11
 • WBp. 75 Vocabulary Bank 8 (all)
 • VOCABULARY unit 8.2 take away (powtórka)

Lekcja 1
24.09

Temat:Takeaways. Some/any, a few/ few etc.

SBp. 120-121 ex.1,2,3,4,5,6

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary - 8.2: Takeaways (use Memrise)
 • WB&GB p. 58 ex. 5, 7.)
 • WB&GB p. 33 (at the back) ex. 8,9,10