Balloons

Lekcja 41
19.03

Temat: I like chocolate.

Sprawdzenie zadania domowego
Powtórka słownictwa z poprzednich zajęć
Zabawa: Come back to the board
Piosenka: oprogramowanie: module 3: unit 6: I like bananas
Zabawa: I like
Pupil’s Book, p. 50, zad. 1
Zabawa: I’m your mirror (PB, p. 51, ex. 3)
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Poćwicz słownictwo z płytką e-book: module 3: unit 6: str. 52, 53: bananas, eggs…

Lekcja 40
15.03

Temat: Food and drink.

Wprowadzenie nowego słownictwa: food
Zabawa: roll the dice
Pupil’s Book, str. 52: słownictwo
Zabawa: vocabulary check
Piosenka: oprogramowanie: module 3: unit 6: I like bananas
Pupil’s Book, str. 52, zad. 1, zad. 3
Zabawa: where you can buy it?
Zabawa: mini- whiteboard drawing
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book, str. 32, zad. 1

Lekcja 39
12.03

Temat: Are you happy?

Warm up: Are you… happy?
Zabawa: Freeze and melt do piosenki “Happy”
https://www.youtube.com/watch?v=MOWDb2TBYDg
zabawa: Plakat: Catch a ball and say
karta pracy: Feelings matching
słowniczek online:
https://www.anglomaniacy.pl/feelingsDictionary.htm
gra online:
https://www.anglomaniacy.pl/feelingsSpelling.htm
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

Lekcja 38
08.03

Temat: Feelings.

Wprowadzenie nowego słownictwa: feelings
Zabawa: Show me your feelings
karta pracy: drawing emotions
Gra: Memory game
Piosenka połączona z ruchem: https://www.youtube.com/watch?v=l4WNrvVjiTw
Film: http://www.kizclub.com/storytime/feelings/first.html
gra online: https://www.mes-games.com/feelings.php
Zabawa: Do three ….jumps!
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

Lekcja 37
05.03

Temat: Cat’s and dog’s ears.

Powtórka słownictwa z poprzednich zajęć- gra: flash
Pupil’s Book, str. 48, zad. 1
Zabawa: Bowling game
Poster: Animals from the jungle or desert?
Gra: Spin and say
Pupil’s Book, str. 51, zad. 2
Zabawa: Fast beep
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Proszę poćwiczyć słownictwo z płytką e-book: module 3: unit 5: My face (str. 42, 43)

Lekcja 36
01.03

Temat: Sports.

Wprowadzenie słownictwa: PPP Sports
karta pracy: Find 5 differences
video: What sport is it?
https://www.youtube.com/watch?v=HjreEfMcxH4
Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=EZXI7l3eaOs
zabawa: Roll the dice
gra: hot & cold
gra online: https://www.eslgamesplus.com/sports-vocabulary-esl-game-car-racing-rally-game/
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Zagraj w grę online:

https://www.anglomaniacy.pl/sportMatching.htm

Lekcja 35
26.02

Temat: What do you wear today?

Warm up: Flashcards appearing
Gra: Bingo – clothes
karta pracy: Which is the odd one?
gra online:http://www.eslgamesplus.com/clothes-vocabulary-esl-memory-game/
Zabawa: clothes charades
Gra: what’s missing?
Piosenka: Super Simple Songs “Put on your shoes”
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

Lekcja 34
22.02

Temat: Clothes and weather.

Sprawdzenie zadania domowego
Wprowadzenie nowego słownictwa
Zabawa: Puzzles guessing
piosenka ruchowa: Twist https://www.youtube.com/watch?v=eiU7oJgktuo
gra online: https://www.eslgamesplus.com/clothes-colors-vocabulary-esl-interactive-board-game/
karta pracy: What do you wear when it’s…?
gra online: https://englishflashgames.blogspot.com/2008/08/clothes-game.html
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book, str.30, zad. 5- spójrz na obrazek i powiedz: “You’ve got big…eyes”.

Lekcja 33
19.02

Temat: Actions.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: Count to 10
Wprowadzenie nowego słownictwa: flashcards
Gra: Memory game
Pupil’s Book, str. 49, zad. 2
Gra: Snakes and laddders
Zabawa: Rings on the hoop
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Activity Book, str. 31, zad. 6- znajdź różnice

Lekcja 32
15.02

Temat: Your Face.

Piosenka: module 3: unit 5: str. 45, zad. 3
Warm up: Timer: colours, animals
Activity Book, p. 29, ex. 4
Body revision
Zabawa: Big face gluing
story time: http://www.kizclub.com/storytime/citymouse/first.html
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book, str. 27, zad. 2

Lekcja 31
12.02

Temat: Brush your teeth.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: Big flashcards challange
Wprowadzenie nowego słownictwa: module 3: unit 5: p. 44, 45
Pupil’s Book, str. 44, zad. 1
Piosenka: oprogramowanie: module 3: unit 5: str. 45, zad. 3
Zabawa: Who will win the money?
Gra: PPP Footbal game
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Proszę poćwiczyć słownictwo z dzisiejszych zajęć z płytką e-book: module 3: unit 5: str. 44, 45
 • oraz poćwiczyć piosenkę: module 3: unit 5: str. 45, zad. 3

Lekcja 30
08.02

Temat: Creatures and their bodies.

Wprowadzenie nowego słownictwa: oprogramowanie: module 3: unit 5: p. 42, 43
piosenka: oprogramowanie:module 3: unit 5: p. 42, 43, ex. 1
Pupil’s Book, str. 42, zad. 1
Pupil’s Book, str. 43, zad. 2
Zabawa: What my monster has?
karta pracy: build your own creature
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book p/str.26 ex/zad.1

Lekcja 29
05.02

Temat: My routines. Alphabet: g, h, i.

Wprowadzenie nowego słownictwa:flashcards: daily routines.
Zabawa: What happens first? What’s next?
karta pracy: ordering the story
Gra online: https://www.mes-games.com/dailyroutines.php
oprogramowanie: My Alphabet: g, h, i: video
karta pracy: ghost, hat, iguana
oprogramowanie: board game: module 2
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

Lekcja 28
01.02

Temat: Can you count to 10?

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: hot potato
Pupil’s Book, str. 40, zad. 1
Pupil’s Book, str. 41, zad. 2, 3
Gra: shoot for the points
Story time: can you count the animals?
http://www.e-yep.com/list.php?page=storyEN&id=791
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book, str. 24, zad. 6- przyklej naklejki (z tyłu strony)
 • Dla chętnych: Activity Book, str. 23, zad. 4- dodaj i pokoloruj

Lekcja 27
29.01

Temat: My favourite toy.

Warm up: what is it?
Projekt: Toy poster: My Favourite Toy
Pupil’s Book, str. 35, zad. 3 big/small
Oprogramowanie: story time: str. 32, 33. Listening.
Gra online:
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memoryaudio/toys/index.html
Zabawa: Dice guessing
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Activity Book, str. 22, zad. 3

Lekcja 26
11.01

Temat: Toy shop.

Rozgrzewka: Farm animals matching
Piosenka: module 2: unit 4, str. 35, ex. 3 “Count with me”
Studnet’s Book, str. 38, zad. 1
Poster: In a toy shop
Gra: Snakes and ladders
Zabawa: Hot potato – body parts and colours
No homework:)

Lekcja 25
08.01

Temat: A kite and a doll.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: what’s your favourite toy
Oprogramowanie: unit 3: numbers 6-10
Pupil’s Book, str. 34 zad. 1
piosenka:https://www.youtube.com/watch?v=9XQSFLMpn_c
Zabawa: frogs game – animals matching
Zabawa: kalambury
Pupil’s Book, str. 35 zad. 2
Homework for Friday:

 • Zagraj w grę :

https://www.eslgamesplus.com/toys-vocabulary-esl-memory-game/

Lekcja 24
04.01

Temat: Toys.

Warm up: Find shape in the class
Wprowadzenie nowego słownictwa: toys
Pupil’s Book, str. 32, zad. 1
oprogramowanie: piosenka, str. 32, zad. 2
Zabawa: Policemen and bandits
Pupil’s Book, str. 33, zad. 3
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book, str. 20, zad. 1- pokoloruj

Lekcja 23
21.12

Temat: Santa, snowman and a snowflake.

Sprawdzenie zadania domowego
Wprowadzenie nowego słownictwa
Zabawa: What’s missing?
Gra: Ninjago- music circle
Zabawa: Snowman board game
Piosenka: https://www.youtube.com/watch?v=tbbKjDjMDok
PPP Winter
Winter bingo
No homework:)

Lekcja 22
18.12

Temat: Triangle and diamond.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: which farm animal is it?
Pupil’s Book, str. 29, zad. 2
Zabawa: Draw on the whiteboard: shapes
Zabawa: Hide the object
Pupil’s Book, str. 30, zad. 1, 2
Gra online:
https://www.learninggamesforkids.com/preschool_games/match-three-shapes.html
Homework for Friday (zadanie domowe na piątek):

 • Activity Book, str. 19, zad. 6

Lekcja 21
14.12

Temat: Farm animals.

Warm up/rozgrzewka: Matching: numbers/colours/shapes
Pupil’s Book, str. 28, zad. 1
Wprowadzenie nowego słownictwa: farm animals
Piosenka: Old McDonalds had a farm
https://www.youtube.com/watch?v=_6HzoUcx3eo
Gra: Separate wild animals from farm animals
Karta Pracy: Farm animals matching
Zabawa: Farm toy – listen and click the right animal
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book, str. 18, zad. 5- znajdź naklejki z tyłu ćwiczeń i dopasuj.

Lekcja 20
11.12

Temat: Shapes.

Warm up: Hot and cold game
Powtórka słownictwa z poprzednich zajęć
Piosenka: oprogramowanie: Where is Woody?
Oprogramowanie: module 1: unit 2, Pupil’s Book: historyjka + listening exercise
Wprowadzenie nowego slownictwa: circle, rectangle, square, triangle
Zabawa: drawing on the carpet
Karta Pracy: Train full of shapes
Piosenka ruchowa:
https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Posłuchaj jeszcze raz piosenki o kształtach:

https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4

Lekcja 19
07.12

Temat:Under /on/in.

Piosenka z zadania domowego
Zabawa: Put it on/in/under…
game online:
https://www.eslgamesplus.com/bedroom-vocabulary-interactive-esl-board-game/
Pupil’s Book, str. 25. zad. 2
Karta Pracy: Prepositions at home
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book, str. 15, zad. 2

Lekcja 18
04.12

Temat: Table and chair are in my room.

Warm up: Memory game – family
Gra: Boardgame: shapes/colours/house
Wprowadzenie nowego słownictwa: oprogramowanie: SB. p. 24, 25
Student’s Book, str. 24, zad 1
oprogramowanie: piosenka: module 2: unit 3 (Student’s Book, str. 25, zad. 3)
karta pracy: House
gra online:
https://www.eslgamesplus.com/furniture-vocabulary-memory-game-for-esl-practice/
oprogramowanie: board game 2
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Poćwicz piosenkę z płytką e-book: module 2: unit 3 (Student’s Book, str. 25, zad. 3)

Lekcja 17
30.11

Temat: My home.

Warm up: animal puppets say hello
Wprowadzenie słownictwa: House and rooms
Zabawa: throw the dice and say
Pupil’s Book, p. 22, zad. 1
Piosenka: oprogramowanie:module 2: unit 3: str.22, zad. 2
Pupil’s Book, p. 23, zad. 3
gra: House boardgame
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Proszę poćwiczyć piosenkę z e-bookiem: :module 2: unit 1: str.22, zad. 2
 • Activity Book, zad. 1, str. 14

Lekcja 16
27.11

Temat: Revision of module 1.

Memory game: school
Podrecznik, str. 21, zad. 3
Oprogramowanie: let’s Play: boardgame 1
My alphabet: letters d, e, f
Gra online:
https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-esl-vocabulary-game-interactive-stationery-game/
Homework for Friday/zadane domowe na piątek:

 • Prosze zagrać w grę online:

https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-stationery-vocabulary-esl-memory-game-easy/

 • Activity Book, str. 13, zad. 6

Lekcja 15
23.11

Temat: Go to school.

Sprawdzenie zadania domowego
Count and say 10 things
zabawa: hopscotch
Piosenka: Go to school (oprogramowanie: module 1: unit 2, str. 22, zad. 1)
Pupil’s Book, str. 21, zad. 2
Zabawa: Robot’s catch
Gra: Ninjago game
Zabawa: Missing cards
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Proszę jeszcze raz zaśpiewać piosenkę “Go to school” używając płytki e-book module 1: unit 2, str. 22, zad. 1

Lekcja 14
20.11

Temat: English is fun.

Gra: Matching up the pictures- numbers 1-12
Powtórka słownictwa: school supplies
Zabawa: Blindfold game
SB., str. 18, zad. 1- Animals/plants
Piosenka: SB, str. 12, zad. 2
Zabawa: Pop and say
Gra: Time bomb
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Activity Book, str. 12, zad. 5 – przyklej odpowiednią naklejkę w brakujące miejsce. Policz na głos: “One pencil…itd”

Lekcja 13
16.11

Temat: What’s your telephone number?

Warm up: Drawing on the back (numbers)
oprogramowanie: SB. 16, 17 – historyjka + zadanie (listening)
karta pracy: colour the number
Zabawa: Telephone number
game online:
http://www.abcya.com/number_bingo.htm
piosenka ruchowa:
https://www.youtube.com/watch?v=TdDypyS_5zE&t=17s
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Activity book, str. 11, zad. 4- pokoloruj  na odpowiedni kolor, a w kółku napisz liczbę –policz school objects.

Lekcja 12
13.11

Temat: Numbers – liczby.

sprawdzenie zadania domowego : Activity book: str. 9, zad. 2
Numbers – liczby 1-10,
Gra: Let’s count – liczymy classroom supplies
podręcznik str. 14 zad. 1,2
powtarzamy piosenkę: My schoolbag ,
Gra: Numbers game
gra online:
http://www.eslgamesplus.com/numbers-1-to-10-esl-vocabulary-interactive-board-game/ ,
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • ćwiczenia (Activity Book) str. 10 zad. 3 – napisz liczbę po śladzie i połącz z odpowiednim obrazkiem

Lekcja 11
09.11

Temat: Who’s this?

Na dywanie: Opisujemy członków rodziny. This is my mum. This is my brother, etc.
game online:
http://www.english-time.eu/hry/family-tree.php?zpet=teacher
oprogramowanie: unit 2: Przypomnienie słownictwa: school supplies
Oprogramowanie: unit 2: SB. ex. 2, str. 12- song
Zabawa: what’s in my bag? (SB. zad. 4, str. 13)
Activity Book, str. 6, zad. 5
Game: Feed the bird
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Activity book, str. 9, zad. 2

Lekcja 10
06.11

Temat: Autumn colours. Vehicles.

Zabawa: Colourful race.
Plakat: Veggies
karta pracy: Autumn colours
Historyjka: Mr Brown goes to town
Zabawa: Bus, bike, plane or car?
Story time: A new bike
http://www.e-yep.com/list.php?page=storyEN&id=1038
Piosenka: How many leaves do you see?
https://www.youtube.com/watch?v=GtCiE4aK9QA
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • O ile to możliwe przynieś zdjęcie swojej rodziny/ członka rodziny :)

Lekcja 9
30.10

Temat: Autumn.

Wprowadzenie słownictwa: Jesień/Autumn
gra online:
https://www.anglomaniacy.pl/autumnPictureTest.htm
Piosenka: How many leaves do you see?
https://www.youtube.com/watch?v=GtCiE4aK9QA
Gra: Autumn Bingo: worksheet
oprogramowanie: My alphabet: Letter A, B, C ex. 1, 2, 3
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Proszę powtórzyć słownictwo z lekcji ze słownikiem on-line:

https://www.anglomaniacy.pl/autumnDictionary.htm

Lekcja 8
26.10

Temat: In my pencil case.

Sprawdzenie zadania domowego
Powtórka słownictwa: flashcards on the carpet
Karta pracy: Missing letters
piosenka:
https://www.youtube.com/watch?v=hjFaqDNUVFo
Zabawa: Hoop competition
game online:
https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-stationery-vocabulary-esl-memory-game-easy/
Zabawa: Counting with a dice
Pupil’s Book, str. 19, zad. 2
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Proszę jeszcze raz odsłuchać piosenkę:

https://www.youtube.com/watch?v=hjFaqDNUVFo

 •  Zagrać w grę:

https://www.eslgamesplus.com/school-supplies-stationery-vocabulary-esl-memory-game-easy/

 

Lekcja 7

23.10

Temat: My schoolbag.

Wprowadzenie nowego słownictwa: school supplies
Zabawa: show me
Podręcznik, str. 11, 12, zad. 1 ,2
Film: https://www.youtube.com/watch?v=37brU_Ry-yc
Gra online:
http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/memoryaudio/school%20items/index.html
Zabawa: Missing cards
Zabawa: Go to the flashcard
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • ćwiczenia ( Activity Book ) str. 8 zad. 1 – dopasuj,

Lekcja 6
19.10

Temat: Baby elephant.

Powtórka słownictwa: flashcards on the carpet
story time: http://www.e-yep.com/list.php?page=storyEN&id=808
karta pracy: Baby elephant
Piosenka: Colour my word, hello
Pupil’s book, str. 10, 11, zad. 1,2
Gra online:
https://www.anglomaniacy.pl/familyPictureTest.htm
Zabawa: Counting the dots
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

Lekcja 5
16.10

Temat: My family.

Piosenka powitalna: Hello
Wprowadzenie nowego słownictwa: family
Na dywanie: flashcards- missing cards.
Role play: puppets- Hello! I’m Alvin. Nice to meet you!
Worksheet: family
Zabawa: Freeze and melt
piosenka:https://www.youtube.com/watch?v=GR2o6k8aPlI&t=2s
gra online:https://www.anglomaniacy.pl/familyMatching.htm
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Activity Book, str. 5, zad. 4

Lekcja 4
12.10

Temat: Colours.

Warm up
Pupil’s Book p. 5 ex 3
Game – Flashcards
Ball Game
Pupil’s Book p.8 ex 1, 2, 3
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Poćwiczyć piosenkę z ebooka: Colour my world (str. 5 zad. 2)
 • Jeszcze raz obejrzec historyjkę z ebooka (str. 6-7)

Lekcja 3
09.10

Temat: I’m Frosty. Numbers: 1-5.

sprawdzenie zadania domowego
piosenka: Colour my world
Historyjka: oprogramowanie: Fairyland 1 str. 6,7 : oraz ćwiczenia do historyjki
gra online:
https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/level1/games_01/games_01_01/games_unit01_01?cc=pl&selLanguage=pl
Zabawa: Throw the dice and show the number
Student’s Book, str. 5, zad. 3
Worksheet: Frosty puppet
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Activity Book, str. 5, zad. 3- pokoloruj wg wzoru

Lekcja 2
05.10

Temat: Colours.

Warm up: Song „Hello”
wprowadzenie nazw kolorów: flashcards
Gra: find and touch
piosenka: Find something blue
https://www.youtube.com/watch?v=jYAWf8Y91hA
Pupil’s Book, p. 4. ex. 1
story: Three little pigs
https://www.youtube.com/watch?time_continue=292&v=KSIXqg284h4
Zabawa: Pigs come to the wolf
Homework for Tuesday/na wtorek:

 • Poćwiczyć słownictwo z podręcznikie/e-bookiem, str. 4,5 (colours)
 • Wyciąć i pokolorowac maski z historii “Three little pigs”

Lekcja 1
02.10

Temat:Hello, My name is Frosty.

Pupil’s Book, s. 2, zad. 1, 2
PPP Introducing myself
Zabawa: My nam is…
Oprogramowanie: Poster: Hello
Worksheet: My portrait
Oprogramowanie: Pupil’s Book, str. 3, song
Zabawa; Where is…?
Homework for  Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Proszę, poćwiczyć piosenkę z zajęć- Pupil’s Book str. 3, zad. 4- używając e-booka
 • Activity Book, str. 2,3 – pójdź po śladzie i pokoloruj obrazek.

Comments are closed.