ZUPKA CHIŃSKA (STUMBLE GUYS)

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMART TIME 1
LINK DO MEMRISE

SPOTKANIE 34: LEKCJA 17
28.02

Temat: REVISION: module 6.

1. WARM UP KAHOOT
2. Checked homework
3. Test (easy version)
4. Student’s Book p. 95 ex. 11,12
5. Student’s Book p. 103 ex. 1,2,5
6. Game: kahoot- PAST SIMPLE FORM OF THE VERB
7. Student’s Book p. 103 ex. 6,7,8
8. Software: Smart time 1: Quizzes: Unit 6

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Revise for the test from the script (Ze skryptu powtórzyć na test): Vocabulary Unit 6: Animals,
  Grammar: adverbs, Parts of animals, Stopniowanie przymiotników – stopień wyższy,
  Stopniowanie przymiotników – stopień najwyższy; Czasowniki nieregularne  (od 32 do 45)
  Polish/Present/Past Simple
 • Workbook p. 55 ex. 5; p. 98 ex. 1; p. 99 ex. 2

SPOTKANIE 33: LESSON 15
26.02

Temat: Parts of animals.

Warm up: Vocab review
Dictation
Check homework
Student’s Book p. 92 (unit 6b) ex. 3 + game
Speaking:
Crossword
PPP Animals
discussion
FILM: funny animals
Student’s Book p. 93 (unit 6b) ex. 6,7
Student’s Book p. 98 (unit 6e) ex. 1,2,6

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Vocabulary Unit 6 Parts of animals
 • Workbook p. 55 ex. 2,3,6

SPOTKANIE 32: LEKCJA 16
07.02

Temat: Comparatives and superlatives.

1. TEST
2. Checked homework
3. Warm up: Game: Stick men
4. COMPARATIVES / SUPERLATIVES
- PPP comparatives superlatives
teoria na str. 98 WB
-Student’s Book p. 95 ex. 7,8,9
-GAMELINK
-SPEAKING: CLASSROOM SURVEY
- Student’s Book p. 95 (unit 6c) ex. 10 + game (console icon)
- GAMELINK

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę 28.02:

 • For the test: Unit 6: Grammar: Stopniowanie przymiotników stopień wyższy + Unit 6
 • Grammar: Stopniowanie przymiotników stopień najwyższy
 • Workbook p. 99 ex. 4,5,6
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

SPOTKANIE 31: LESSON 14
05.02

Temat: Adverbs of manner.

Dictation
Check homewok
Warm up: Smart time 1 Software: Games: Boardgame 5
student’s Book p. 92 (unit 6b)
Online game: LINK
Adverbs of manner
PPP Adverbs
Student’s Book p. 101 (Unit 6g) ex. 7a
PPP Who wants to win millions
Worksheet: Adverbs

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek 26.02:

 • Workbook p. 55 ex. 1b, p. 60 ex. 4, p. 99 ex. 7
 • Vocabulary: Unit 6 Animals + Grammar: Adverbs (przysłówki)
 • worksheet adverb of manner
 • OD 12.02 DO 25.02 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU FERII ZIMOWYCH :)

SPOTKANIE 30: LEKCJA 15
31.01

Temat: Utrwalenie słownictwa i gramatyki z działu 4 i 5.

1. Check homework
2. Warm up:
A) KAHOOT (irregular verbs, 15)LINK
B) Online games:GAME
3. TEST
4.GAME Buzzers,countries, geography LINK
5. Writing an email.
6. Game: Battleship categories.

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Student’s Book p. 89 ex. 1,2
 • Na test: nauczyć się czasowników nieregularnych ze skryptu (Irregular verbs) część 2 (part 2) od 32 (uczyć się) do 45 (widzieć)

SPOTKANIE 29: LESSON 13
29.01

Temat: The past.

Dictation
Check homework
Warm up: Past simple practive
PPPKT THE PAST
Student’s Book p. 76 (unit 5b) ex. 1,2,3 + game 4,5
Student’s Book p. 76 (unit 5b) ex. 6,7

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Vocabulary Unit 5b Jobs
 • Workbook p. 45 ex. 1,2

SPOTKANIE 28: LEKCJA 14
24.01

Temat: Revision module 5.

1. Test
2. Checked homework
3. Warm up: Outburst game.
4. Student’s book p. 78 (unit 5c) ex. 3a, 3b
5. Student’s book p. 78 (unit 5c) ex.4 (speaking)
6. Student’s book p. 78 (unit 5c) ex.5a,b + game (the “console” icon)
7. Revision: module 5LINK

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • 1. Workbook p. 97 ex. 2,3,5,6
 • 2. Revise for the test: (Proszę powtórzyć na test):
  - Vocabulary Unit 5a, 5b (Jobs)
  - Czasowniki nieregularne part 1 (od “być” do „widzieć, znać”)
  - Czas Past simple: teoria w Workbook str. 96

SPOTKANIE 27: LESSON 12
22.01

Temat: Past simple: was / were.

1. Check homework
2. Dictation
3. Warm up:
SB p. 74 (unit 5a) ex. 1, 4,5, 6
7. Game: Join the dots.
9. Online games:

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Vocabulary: Unit 5a
 • Workbook p. 46 ex. 1; p. 96-97 ex. 1

SPOTKANIE 26: LEKCJA 13
17.01

Temat: Past Simple: Questions and negatives.

1. Homework checking
2. Irregular verbs test.
3. Warm Up game: Disappearing words - czasowniki regularne i nieregularne.
4. PPP Past Simple Questions and negatives theory.
5. Student’s Book p. 78 (unit 5c) ex. 2.
6. Online games:
a) GAME 1
b) GAME 2

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Learn irregular verbs from the script part 1 from 16 (prowadzić) to 31 (wiedzieć, znać) – Nauczyć się czasowników nieregularnych część 1 od 16 (prowadzić) do 31 (wiedzieć, znać)
 • Workbook p. 46 ex. 2,4,5; p. 47 ex. 6a

SPOTKANIE 25: LESSON 11
15.01

Temat: Revision: module 4.

1. Check homework
2. Dictation
3. Warm up: Game
4. Student’s Book p. 67 ex. 1-6
5. Software: Smart Time 1 Quizzes: Unit 4
6. Software: Reader: Episode 3
7. Student’s Book p. 71 ex. 1,2,3,4
8. Game

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Vocabulary for dictation: Unit 4: Everyday English
 • Workbook p. 39 ex. 1,2,3

SPOTKANIE 24: LEKCJA 12
10.01

Temat: Past Simple - affirmative sentences.

1. Warm up:LINK
2. Test
3. Checked homework
4. PPP Past Simple (regular and irregular verbs)
7. the film:LINK
8.Worksheets: Past Simple.
KahootLINK

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • learn Irregular verbs from 1 (być) to 15 (pić) (nauczyć się czasowników nieregularnych od 1 do 15) – 3 columns (3 kolumny): Polish / Present / Past Simple
 • Workbook p. 97 ex. 4; p. 52 ex. 3

SPOTKANIE 23: LESSON 10
08.01

Temat: Means of transport.

Warm up
2. Dictation
3. Check homework
Student’s Book p. 58 (unit 4a) ex. 1a
5. Student’s Book p. 62 (unit 4c) ex. 5
Game: Present Continuous: Illustrations
7. Student’s Book p. 61 (unit 4b) ex. 9,10 (Means of transport)
8. Software: Upload 3

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Workbook p. 35 ex. 3,4,6
 • Vocabulary for dictation: UNIT 4:Means of transport.

SPOTKANIE 22: LEKCJA 11
03.01

Temat: Present Simple vs Present Continuous and writing a postcard.

Vocabulary and grammar revision
Test
Checked homework
Speaking Present Simple
SB p.71 ex. 5,6
Game:LINK
Software: Smart time 1: Games: Boardgame 4
WRITING A POSTCARD
Student’s Book p. 68 unit 4g ex. 1,2,3,4,6,7,8 (students do ex. 8b (write their postcard on thier own on separate
pieces of paper.
Student’s Book p. 72 ex. 1-4

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Revise for the test: Present simple and Present Continuous POGRAJ W GRYLINK

SPOTKANIE 21: LEKCJA 10
13.12

Temat: Present Simple vs Continuous.

Checked homework
Warm up Kahoot LINK
Test
Present Simple vs Present Continous rules
Worksheet: Present Simple vs Present Continous
Bamboozle gameLINK
WB p. 37 ex. 6

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę 03.01.:

 • WB p.36 ex. 4,5 p. 95 ex. 1,2
 • Vocabulary for the test: UNIT 4 Weather, temperature, activities, Months
 • OD 18.12 DO 01.01 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

SPOTKANIE 20: LESSON
11.12

Temat: Merry Christmas!

1. Dictation
2. Check homework
3. PPP Christmas
4. christmas kahoot
5. christmas conversations

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek 08.01 :

 • learn Christmas vocabulary from the script
 • Workbook p. 30 ex. 1,3,4,5,6
 • OD 18.12 DO 01.01 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA Z POWODU PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

SPOTKANIE 19: LEKCJA 9
06.12

Temat: Present Continuous Tense.

WARM UP=REVISION BEFORE THE TEST PPP TOP 5
Check homework
Test
Warm up: vowel and consonant review
Student’s Book p. 62 (unit 4c) ex. 1 ex. 2,4
Game: KAHOOT LINK
Student’s Book p. 61 (unit 4b) ex. 7 + game (the „console” icon), 8

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Vocabulary for the test: UNIT 4: CLOTHES
 • Workbook p. 35 ex. 5; p. 36 ex. 1,2,3

SPOTKANIE 18: LESSON 9
04.12

Temat: What’s the weather like?

Dictation
Check homework
Warm up: Alphabet brainstorm
Student’s Book p. 60 (unit 4b) ex. 1,2,3,4
Student’s Book p. 60 (unit 4b) ex. 5,6
PPP What’s the weather like?
Reader: Episode 2: Lord of the Greenwood
worksheets: Activities and Temperature

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Student’s Book p. 59 ex. 3
 • Workbook p. 35 ex. 1,2
 • Vocabulary for dictation: Unit 4:Weather, temperature, activities + Unit 4: Months

SPOTKANIE 17: LEKCJA 8
29.11

Temat: M3 REVISION.

1. Test
2. Check homework
3. Warm up: Present Simple: 16 question strips: Present Simple
4. Game: ESCAPE ROOM (PRESENT SIMPLE)
5. Present Simple: speaking ( laminated verbs)
6. KAHOOT PRESENT SIMPLE affirmative and negative

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Workbook p. 26-27 ex. 4,5,6,7
 • Proszę powtórzyć na test:
  1. Czas Present Simple, przysłówki częstotliwości, czasownik z końcówka -ing (teoria w Workbook str. 92)
  2. Pierwszy okres warunkowy
  3. Słówka: Unit 3: Family members + Gerund; Daily routines / Free time; Parts of the body; Appearance;

SPOTKANIE 16: LESSON 8
27.11

Temat: First conditional.

Introduction
Dictation
Homework correction
Warm up: online game: LINK
PPP FIRST CONDITIONAL - LINK
Worksheets: First condtional

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Workbook p. 29 ex. 1,2,3,4
 • Vocabulary: UNIT 3 Daily routines / Free Time + Parts of the body + Grammar: Zero Conditional

SPOTKANIE 15: LEKCJA 7
22.11

Temat: Appearance.

Test
Checked homework
Warm up: Steal, swap, bust game
SB p.46 ex.4 (questions and negatives - rules in English) WB p.92 (pytania i przeczenia - wytłumaczenie po polsku), ex. 5,6,7
SB p.47 ex. 8,9,10 (adverbs of frequency)
Group activity - tworzenie zdań z przysłówkami częstotliwościLINK

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Vocabulary unit 3 - appearance
 • WB p. 25 ex. 4, p.93 ex. 4,5,6

SPOTKANIE 14: LESSON
20.11

Temat: THANKSGIVING.

1. Dictation
2. Check homework
3. PPP Thanksgiving
4. GAME KAHOOT
Workbook: Vocabulary Bank 3 (VB3) ex. 1,4,5
Workbook p. 28 ex. 1

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Vocabulary for dictation: UNIT 3: Daily
 • Workbook: Vocabulary Bank 3 (VB3) ex. 2,3
 • Routines + Parts of the body (revision)

SPOTKANIE 13: LEKCJA 6
15.11

Temat: Daily routines.

Warm up - powtórzenie przed testem (Typhoon)
Check homework
Test
SB p. 46 ex. 1 - Present Simple (affirmative) rules, WB p.92 - Czas Present Simple - zdania twierdzące - zasady w j. polskim
Kahoot game LINK
SB p. 46 ex. 2,3
Hidden Pictures (PPP)
SB p. 45 ex. 6

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Słówka Unit 3: Daily routines/Free time (użyj aplikacji memrise lub naucz się ze skryptu)
 • WB p.19 ex. 3, p. 25 ex. 5, p. 93 ex. 3

SPOTKANIE 12: LESSON 7
13.11

Temat: Parts of the body.

1. Dictation
2. Check homework
3. PPP Family and friends done completely + game with the link
4. Student’s Book p. 44 (unit 3b) ex. 3
5. Student’s Book p. 54 (unit 2 CLIL Science) ex. 1 & 4
6. worksheet: Body puzzle

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Workbook p. 24 ex. 1; p. 25 ex. 3
 • Vocabulary: Unit 3 Parts of the body

SPOTKANIE 11: LEKCJA 5
08.11

Temat: Revision unit 2.

Hot potato - powtórzenie słownictwa do testu
Possessive adjectives and pronouns SB p.29 ex. 8
WB p. 91 ex. 13,14,16
Smart time 1 - board game 2
SB p. 39 ex. 1,2,6,7,8
Powtórzenie słownictwa Modul 1 i 2 - Shark game
Workbook Vocabulary Bank 2 ex. 4 (speaking)

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • WB p. 16 ex. 2, p.17 ex. 6
 • Powtórz słówka unit 1: Numbers, unit 1b: Abilities and character, unit 1b: school subjects, unit 2a Home, unit 2b: Rooms and Furniture, gramatyka: WB p.88 - konstrukcja "there is/there are", przyimki miejsca, określniki: a/an, some/any, WB p. 90: zaimki i przymiotniki dzierżawcze, użyj aplikacji memrise

SPOTKANIE 10: LESSON 6
06.11

Temat: Dogs like swimming– gerunds.

1. Warm up: PPP Football game.
2. Dictation
3. Check homework
4. Student’s Book p. 42 (unit 3a) ex. 1 + the video; ex. 4
5. ppp Gerunds
Student’s Book p. 47 + Worksheets: Gerund (Speaking).
6. English Grammar Kahoot

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Vocabulary Unit 3: Family members + gerund
 • Workbook: p. 25 ex. 1,2; p. 27 ex. 8; p. 93 ex. 7

SPOTKANIE 9: LESSON 5
30.10

Temat: Ordinal Numbers.

Warm up: Vocabulary Revision
Dictation
Check homework
Student’s Book p. 29 (unit 2B) ex. 6
Game: UPSTREAM BEGINNER A1+ GAMES 7 ( ORDINAL NUMBERS,MATCHING)
Worksheet 1: Ordinal numbers (with stickmen)
Student’s Book p. 29 (unit 2b) ex. 9+ game,10, 11
Worksheet 2: Ordinal numbers, Places in town
Student’s Book  p. 34 (unit 2e) ex. 3,4; p. 35 (unit 2f) ex. 4,5,6

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Vocabulary: Unit 2 Liczebniki porządkowe / Ordinal numbers
 • Student’s Book p. 42-43 ex. 2,3
 • Workbook p. 15 ex. 3,5

SPOTKANIE 8: LEKCJA 4
25.10

Temat: Home!

Warm up - powtórzenie słownictwa - a paper ball game
Test
Check homework
Quizz - podręcznik unit 1
SB p.26 ex.1,2
Film - niezwykłe domyLINK
Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne - a/an, some/any - WB p.88
Prezentacja - zadanie
SB p.30 ex. 5 +game
Worksheet - podkreślanie prawidłowej opcji
online gameLINK
WB p.16 ex. 1,4

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (08.11):

 • Vocabulary for the test Unit 2a: HOME (use memrise)LINK
 • W DNIACH 31.10 I 01.11 SZKOŁA HELLO BĘDZIE ZAMKNIĘTA :)

SPOTKANIE 7: LESSON 4
23.10

Temat: Rooms and furniture.

1. Warm up
2. Dictation
3. Check homework
5. Student’s Book p. 28 (unit 2b) ex. 1,2 + game in ex. 2a (the “console” icon); ex. 3
6. Student’s Book p. 28 (unit 2b) ex. 4
8. Student’s Book p. 29 (unit 2b) ex. 5
9. PPP Around the home

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Workbook p. 15 ex. 1,2,4;
 • Vocabulary for the test: 2b Rooms and furniture

SPOTKANIE 6: LEKCJA 3
18.10

Temat: Subject/object pronouns.

Warm up - Workbook 1 vocabulary bank ex. 1-4
check homework
Test on plural forms
Film link
LINK SB p. 14 ex.4
kahoot LINK SB p.14 ex.5,6, laminated cards, p.15 ex.10,11 SB p.23 Progress check ex. 8,9

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Workbook p.6 ex.3,4,5
 • słówka na test Unit 1b - school subjects + unit 1b countries and nationalities part 2 (use memrise)

SPOTKANIE 5: LESSON 3
16.10

Temat: Great Britain.

1.Warm up (getting to know each other)
2. Dictation
3. Check homework
4. SB p. 22 1 CLIL Geography
5.Game: Wheel of fortune
6.PPP Great Britain

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Vocabulary for dictation (słówka na dyktando) – UNIT 1G + CLIL 1: GEOGRAPHY
 • Workbook p. 10 ex. 1,2,4,5,6

SPOTKANIE 4: LEKCJA 2
11.10

Temat: School subjects.

Test
Check homework
SB p.13 ex. 7, video, ex.8
Memory LINK
Zasady tworzenia liczby mnogiej rzeczowników regularnych, nieregularna liczba mnoga
SB p.15 ex. 13
Snakes and ladders - board game
SB p.18 ex. 5

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • For the test: unit 1 grammar - liczba mnoga rzeczowników regularnych i nieregularnych
 • Słówka dla chętnych: paintbrush - pędzel, string - sznurek, ribbon - wstążka, chalk - kreda, tape - taśma
 • Workbook p.6 ex. 6, p.5 ex.4
 • Online gamesLINK

SPOTKANIE 3: LESSON 2
09.10

Temat: Can you dive?

Warm up (before dictation)
2. Dictation
3. Check homework
4. SB p. 12 (unit 1b) ex. 4a + game in the software (the “console” icon); ex. 4b, c; ex. 5
Interview the teacher
Interview your classmates
7. Student’s Book p. 13 (unit 1b) ex. 6 (Character adjectives)
8. Game: Who wants to win millions
Software: Reader: 1 Arrest him!

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Vocabulary for dictation (Słówka na dyktando): unit 1b abilities and character adjectives + unit 1b countries and nationalities part 2 MEMRISE LINK
 • Workbook (Ćwiczenia) str. 5 zad. 2,3; str. 7 zad. 8

SPOTKANIE 2: LEKCJA 1
04.10

Temat: Back to school.

Meet your teacher - prezentacja Top 5
puzzles - słowa związane ze szkołą, układanie wyrazów, Student Books p. 8 ex. 10b (grammar WB p. 84 - przedimki), p.12 ex. 1,2,3, PPP Flags, Bingo,
KahootLINK

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • Słówka - test: unit 1b Countries and nationalities part 1, ćwiczenia (Workbook) str. 5 zad. 1, str. 84 zad. 1

SPOTKANIE 1: LESSON 1
02.10

TEMAT: Breaking the ice.

Breaking the ice.
Alphabet
Spelling Game
SB p. 6 ex. 1 Alphabet review
SB p. 6 ex. 2,4
SB p. 7 ex. 7 What's your name, How do you spell it, Where are you from?Student’s Book p. 19 ex. 1,2,3,5
SPEAKING ACITIVITY –have got

HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • Workbook p. 9 ex. 1,2,3 (Ćwiczenia str. 9 zad. 1,2,3)
 • Vocabulary to learn for dictation (Słówka do nauczenia się na dyktando ze skryptu): Unit 1 numbers + Unit 1f