Kursy egzaminacyjne

Szkoła Językowa hello oferuje kursy przygotowujące do egzaminów Cambridge. Podczas takiego kursie słuchacz rozwija wszystkie umiejętności językowe konieczne do zdania egzaminu, a zastosowanie tablic interaktywnych pozwala słuchaczowi uzyskać dużo lepsze wyniki w porównaniu do wyników grup nauczanych w pracowniach komputerowych czy kształconych metodą tradycyjną.