LOLLIPOPS

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA BLAZE 3

SPOTKANIE 57: LESSON 25
1.06.

Temat:REVISION (mainly module 7 but others too:)

1. WARM UP SB unit 7.6p. 119 ex. 9+ DISCUSSION
2) HOMEWORK
3) DICTATION
4) SOFTWARE/SB : PREPOSITIONS AND PREPSOISTIONAL PHRASES: PHRASAL VERBS p.137: Revision
5) PPP GAME TELEPHATY
7) SOFTWARE (SBp. 124): FUNTIME: D BOARDGAME SPACE nad QUIZ
8) Discussion about Irish Hometown and questions
6) SB LANGUAGE REVIEW 7 p. 131 ex.1,2,3,4

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 15.06.:

 • no homework
 • Szkoła hello jest zamknięta w dniach 08-09.06.

SPOTKANIE 56: LEKCJA 29
30.05.

Temat: Final test.

final test
game -Don't say it

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 6.06.:

 • SBp. 110-111: ex.4; ex.7

SPOTKANIE 55: LEKCJA 28
25.05.

Temat: Revision: module 7

Check homework
Warm up 1: before the test: WB p. 87 ex. 20
Test
Warm up 2: My emoji weekend
SB p. 121 ex. 1,2,3,5,6
Self-check 7); p. 122 ex. 9
CROSSWORD (vocabulary from module 7)
SB p. 123 (Grammar in Use) ex. 1
Online practice:
Both, neither, either ONLINE EXERCISE

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary Unit 7.5 part 1 and 2
 • SB p. 123 ex. G (Grammar In Focus)
 • WB p. 87 ex. 19, 21

SPOTKANIE 54: LEKCJA 27
23.05.

Temat: Either, neither, both.

warm up game (articles)LINK
PPP Neither nor, Both
film Either, neither, bothLINK
worksheet neither, eitherLINK
game guess the wordhttps://www.youtube.com/watch?v=hswQUbjKBRM

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • w ciągu najbliższych dwóch tygodni będziemy pisać TEST KOŃCOWY
 • revise- either ...or/neither nor/ both WB Grammar in Use p. 50
 • WB p. 86 ex. 17,18
 • do this activityhttps://www.liveworksheets.com/mv1478650lh

SPOTKANIE 53: LESSON 24
18.05.

Temat: E-communicating unit 7.6.

1. PPP WARM UP DISAPPEARING WORDS
2. Homework
3. Dictation
4. SBp. 118 unit 7.6 ex.1 + Discussion + GAME
5. SBp. 118 ex. 2 listening
6. SBp. 118 ex. 3 + Discussion + THINK activity
7. SBp. 118 ex.4 SPEAKING
8. THE LANGUAGE OF TEXT MESSAGES
SBp. 117 ex. 7,8
SPEAKING HOTEL https://www.allthingstopics.com

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 7.6
 • WBp. 82 ex.20,21,22

SPOTKANIE 52: LEKCJA 26
16.05.

Temat: Articles.

warm up - hangman
question tags-laminated activity
articles -theory EB Grammar in use p. 46
kahoot articleskahoot
article worksheet Chinchilla watermelon festival + Film + discussionlink

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • for the test 7.2 Grammar The/a/an; use MEMRISE!
 • WB p. 85 ex. 6,7,9; WB Grammar in Use p.47 ex. 10, 11

SPOTKANIE 51: LESSON 23
11.05.

Temat: Hotels and technology (unit 7.5)

WARM UP- Mother
HOMEWORK
DICTATION
INTRODUCE THE TOPIC: HOTELS
SBp. 116 ex. 1,2
SBp. 117 ex.5,6
ONLINE GAME, HOTEL VOCABULARY baamboozle
SBp. 117 ex. 7,8
SPEAKING HOTEL https://www.allthingstopics.com

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 7.5 part 1 and 2
 • WBp.81 ex.16,17,18

SPOTKANIE 50: LEKCJA 25
09.05.

Temat: Question tags.

Test module 6
kahoot Coronation King Charles IIILINK
discussion on monarchy
qustion tags theory WB p.44;
question tags online activity

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 7.1
 • WBp. 84 ex.2,3
 • WB grammar in Use p. 44 ex. 1

SPOTKANIE 49: LESSON 22
27.04.

Temat: Digital detox (unit 7.4)

1. Warm up
2. Homework check
3. Dictation
4. WB p. 86 ex.13 SPEAKING
5. Digital detox
6. SB unit 7.4 p. 114 ex. 1

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek (11.05):

 • vocabulary unit 7.4 Digital detox
 • WBp.80-81 ex.13,14,15
 • Od 01.05 do 05.05 szkoła będzie zamknięta z powodu długiego weekendu

SPOTKANIE 48: LEKCJA 24
25.04.

Temat: Revision.

warm up: Are you smarter than a 5th graderLINK
speaking: speaking cards
SB p. 103 (Self-check) ex. 5,6,7
Game Back to the board (vocabulary revision)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek (09.05):

 • revise for the test from Module 6 - Reported speech, reporting verbs + vocabulary: Module 6.1 Grammar: Reported speech (określenia miejsca i czasu) 6.1 part 1, 6.3 part 1,2; 6.4 part 1,2; 6.6 part 1
 • Workbook p. 68 ex. 11,14
 • Workbook Grammar in Use p. 37 ex. 2
 • Od 01.05 do 05.05 szkoła będzie zamknięta z powodu długiego weekendu

SPOTKANIE 47: LESSON 21
20.04.

Temat: High Tech ans Space.

WARM UP- speaking
HOMEWORK get email
DICTATION
MODULE 7 High Tech p. 107
FILM in ex.3 discussion ex.2 and 3 link
TOPIC: SPACE; (WB VOCABULARY BANK 7: EXPLORING THE STARS)
FILM Daily routines in Space
film
SPACE-discussion
link
WB VOCABULARY BANK 7: EXPLORING THE STARS
GAME –to revision vocabulary from ex.1
WB p. 98 ex 2
SPACE QUIZ=GAME
quiz
SPACE SPEAKINGboardgame

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 7:0 High tech + WBp. 98 Vocabulary Bank 7 ex.1 (jobs) and ex.2 (verbs)
 • WBp. 78 ex.1,2; p. 83 ex.27

SPOTKANIE 46: LEKCJA 23
18.04.

Temat: Introductory verbs.

warm up vocabulary revision; picker wheel
agree to disagree-discussion
reported speech revision kahoot
introductory verbs (wordwall)
SB p. 97 (unit 6.4) ex. 7
film + discussion renting a flat

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Learn for the test: unit 6.4 part 1 and 2
 • WB p. 74 ex. 12,13; WB Grammar in Use p. 41 ex. 10,11, 12.

SPOTKANIE 45: LESSON 20
13.04.

Temat: MUSIC, Writing an email

WARM UP- TOP 5 GAME
HOMEWORK
DICTATION
SBp. 100 ex.1
Ex.2 SPEAKING –Discussion on favourite types of music
Ex.4 SBp. 101 (unit.6.6) +FILM
PPP TALK FOR A MINUTE TV/FILMS/MUSIC/BOOKS
SB unit 6.6. p. 101 ex.4,5,6,7

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 6.6 part 1
 • write an email/napisz maila (jeśli pisaliśmy razem na zajęciach, podaj inne własne przykłady)
  Proponujesz koledze z Anglii wyjazd na koncert. W e-mailu do niego :
  • napisz, na koncert jakiej grupy się wybierasz i dlaczego
  • opisz jedno wydarzenie z poprzedniego koncertu tej grupy i jaki był tego skutek
  • doradź, co powinien ze sobą zabrać, i uzasadnij dlaczego.
  Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje.
  Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów 8klasa/80-130 słów maturzyści (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

SPOTKANIE 44: LEKCJA 22
4.04.

Temat: Reported speech -questions.

warm up -game (reported speech)
film annoying habits https://www.youtube.com/watch?v=C-0azcoEvks
SBp. 93 ex.7,8
speaking activity NEF + worksheet

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek 18.04.:

 • vocabulary: 6.3 part 1 and 2
 • WB Grammar in Use p. 38 ex. 5
 • WB p. 73 ex.6, 7,8
 • Przerwa świąteczna od 05.04 do 11.04, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 43: LESSON EASTER
30.03

Temat: Easter and spring.

Warm up: Spring and Easter, and do: PPP SPRING
Homework
DICTATION (you can drop it this time as an Easter gift)
PPP SPRING
EASTER Discussion

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek (13.04):

 • Easter vocabulary (see the scripts or use Memrise)
 • SBp. 134 Prepositions ex.1,2,3
 • Przerwa świąteczna od 05.04 do 11.04, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 42: LEKCJA 21
28.03

Temat: Modals in the past.

warm up BBC film -modals in the pastLINK
Film-What do you think happened? + worksheetLINK
SBp. 90 ex.1,2
WB Grammar in Use p. 36 –theory: reported speech; p. 37 ex.1
SBp. 91 ex.1
game kahoot (reported speech)KAHOOT

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Learn for the test: Module 6.1 GRAMMAR: Reported speech: określenia czasu i miejsca + module 6.1 part 1
 • WB p. 66 ex. 2; p. 72 ex. 1,2,3
 • PLAY THE GAME: TIME EXPRESSIONSLINK
 • GAME 2LINK
 • GAME 3LINK

SPOTKANIE 41: LESSON 19
23.03

Temat: Art.

1. Warm up
2. Dictation
3. Homework
4. SBp. 96 unit 6.4 ART.
5. Film on art
6. Speaking: art
7. SBp. 97 ex. 8
8. SBp. 97 ex. 6
9. Film on Banksy
10. SBp. 96 ex.1
11. SBp.99 unit 6.5 ex. 9

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 6.4 Art part 1 and 2
 • WBp. 69 ex. 16,17

SPOTKANIE 40: LEKCJA 20
21.03

Temat: Past Modals.

warm up -kahoot: modal verbs
SBp. 80 ex.1,2,3
PPP Past modals.
film + worksheet a Double Dutchlink

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • nauczyć się na test: vocabulary unit 5.4 part 1 + Functions + czasowniki modalne (Workbook Grammar in Use p. 30,32)
 • WB: Grammar in Use p. 34 ex. 9, 10
 • WB p.62 ex. 13, 14

SPOTKANIE 39: LESSON
16.03

Temat: ST. Patrick’s Day. Writing a blog post.

WARM UP
DICTATION
HOMEWORK
INTRODUCE THE TOPIC: ST. PATRICK’S DAY
ST. PATRICK’S
KAHOOT GAME LINK
FILM: Why did St. Parick’s Day go global? +DISCUSSION
ST. PATRICK’S DAY –WORKSHEET-ONLY THE FIRST PAGE=WORKSHEET 1 LINK
LESSON: PART 2: TYPES OF HOLIDAYS
SB p. 84 unit 5.6 ex.1,2 (types of holidays)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 5.6 part 1
 • WBp. 58 ex.22 (read the box first),23, 24

SPOTKANIE 38: LEKCJA 19
14.03

Temat: Modal verbs.

warm up -vocabulary revision (find the word)
passive voice-revision (theory)
passive voice game baamboozle
SBp. 74 ex.1,2 +film Madagascar
SBp. 75 ex.9 modal verbs (thery)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • WBp. 60 ex.1,2,3
 • vocabulary unit 5.1 part 1

SPOTKANIE 37: LESSON 18
09.03

Temat: ON STAGE.

WARM UP-Introduce the topic: Theatre + DISCUSSION
HOMEWORK
DICTATION
Unit 6.3 ex.1 (SBs closed), GAME HANGMAN
VOCABULARY AND SPEAKING: SBp. 94 ex.1a,b, ex. 2
READING/WATCHING: SBp. 94 ex.3,4
GREEK THEATRE
FILM GREEK THEATRE
PLAY KAHOOT

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 6.3 part 1 and part 2
 • WBp. 67 ex.10; p68 ex.12,13; p. 69 ex.15

SPOTKANIE 36: LEKCJA 18
07.03

Temat: Baking a giant cake.

warm up -speaking,questionnaire
SBp. 58 ex.1
film +worksheet The giant chocolate chip cookie FILMLINK
GAME passive voiceLINK

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • learn for the test: vocabulary unit 4.2 part 1 and passive voice – strona bierna – będzie test ze strony biernej
 • Workbook: Grammar in Use p. 23 ex.1,(pomoc na stronie 22) ex.2
 • play this game to practice passive voiceGAME

SPOTKANIE 35: LESSON 17
02.03

Temat: Holiday problems. Adjectives ending with „ed” and „ing”.

WARM UP - WORDS to be used/revised:
APRICOT, BITTER, CROUTONS, DINNER,EGGPLANT (OR AUBERGINE), FIG, GARLIC, HAM, ICE CREAM, JAM,
KIWI, LETTUCE, MASHED POTATOES, NUTRITIOUS, OATMEAL, PUMPKIN, ROTTEN, SCRAMBLED EGGS, TASTE
BUDS, UNCOOKED, VITAMIN, WINE, YOGHURT, ZERO
HOMEWORK
DICTATION
SB unit 5.3 p. 78 ex.1,2 introduce vocabulary
READING SBp. 78 ex.3,4,5,6
SPEAKING TALK FOR A MINUTE HOLIDAYS
ADJECTIVES ENDING “-ed” and “-ing”
SB p. 79 ex.11
SPEAKING TIME (ed, ing)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 5.3 part 1 and part 2
 • WBp. 55 ex. 10 (first read the information box), p. 56 ex.11, 12

SPOTKANIE 34: LEKCJA 17
28.02

Temat: Passive voice.

warm up Marcin Oleksy -the best goal 2022 -film + discussionFILM
SBp. 56 ex.1,6 +film
PPP passive voice
vocabulary building -irregular verbs
game =passive voiceGAME
SBp. 57 ex.9,10

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Vocabulary: unit 4.1 – part 1
 • WB, p. 42, ex. 3
 • WB, p. 48, ex. 1, 3

SPOTKANIE 33: LESSON 16
23.02

Temat: What’s wrong; reflexive pronouns; Prasal verb: bring.

WARM UP
HOMEWORK
DICTATION
GAME PPP HIDDEN PICTURES
WHAT’S WRONG? UNIT 4.4
SB unit 4.4 p. 62 ex. 1 introduce vocabulary
SB p. 62 ex.2, 3 and 4
SB unit 4.4 p. 63 ex. 5

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 4.4 part 1 + Prasal verb: bring (unit 4.4 part 2 od 34 do 40)
 • WBp. 44 ex.14,15,16 p. 45 ex. 17,18

SPOTKANIE 32: LEKCJA 16
21.02

Temat: Module 3 revision.

speaking conditionalsSPEAKING
kahoot game conditionalsKAHOOT
PPP who wants to win millions? -grammar revision
speaking: Matura-opisywanie obrazka film+ speakingspeaking-matura

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Revise for the test: -vocabulary from the script/memrise Module 3;
  -grammar from module 3 (future forms, wishes, conditionals, -ing form, infinitive, infinitive without to)
  -SB p. 53 Self-check 3 ex.1,2,3,4,5,6

SPOTKANIE 31: LESSON 15
16.02

Temat: FOOD ART.

WARM UP-SPEAKING
HOMEWORK
DICTATION
INTRODUCE THE TOPIC: FOOD ART
SBp. 60 unit 4.3 ex.1,2
SBp. 60 ex. 3 What is Veggy Art?
SBp. 60 ex. 4 READING
GAME TOP 5 PPP

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 4.3 part 1
 • WBp. 43 ex.10,11; p. 44 ex.12,13

SPOTKANIE 30: LEKCJA 15
14.02

Temat: Wishes.

warm up -St Valentine's Day discussion +filmhttps://www.youtube.com/watch?v=P_xZUvWx8XM
PPP Wishes +film
worksheet: wishes (present)
SBp. 49 ex.5 theory wishes
game kahoot -wishes

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 3.5 Functions and wishes
 • WBp. 38 ex.14 WB (Grammar in Use) p. 21 ex.15,15 (pomoc tabelka wishes na stronie 20)

SPOTKANIE 29: LESSON 14
26.01

Temat: REVISION MODULE 3.

WARM UP
HOMEWORK
DICTATION
SBp. 127 Language review 3 EX.1,2,3,4
SPEAKING PPP ANIMAL RIGHTS (by Rob)
SBp. 127 ex.5,6,7

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek (16.02):

 • vocabulary module 3.3 part 1
 • WBp. 41 ex.3
 • SBp. 54 ex.7
 • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 28: LEKCJA 14
24.01

Temat: Eco-living / Gerund or Infinitive?

warm up=active learning (to revise vocabulary)
SBp.40 ex.1,2; p. 41 ex.7,8
Game: PPP lucky box
kahoot game -1,2,3, conditionals -revision
speaking -gerund (worksheet)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek (14.02):

 • revise grammar: gerunds or infinitive: Workbook Grammar in Use p. 16: -ing form, to infinitive, infinitive without to
 • Learn from the script / Memrise: Module 3.1 Grammar: Infinitive / Bezokolicznik oraz Gerund / czasowniki z “ING”
 • Workbook p. 36 ex. 1,2,3; Workbook Grammar in Use p. 17 ex. 3
 • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 27: LESSON 13
19.01

Temat: Ways to save on water.

WARM UP
HOMEWORK
DICTATION
SBp. 49 unit 3.5 ex.7 EXCLAMATIONS
SBp. 49 ex. 8
SBp. 49 ex. 10,11,12
PPP VOCABULARY REVISION MODULE 3
SB unit 3.6 p. 51
SPEAKING: first conditional revision
Worksheet

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 3.6
 • WBp. 34 ex.17,18
 • WBp. 39 ex. 19

SPOTKANIE 26: LEKCJA 13
17.01

Temat: Third conditional.

1. Check homework
2. Vocabulary test
3. Warm up: Wheel of fortune http://www.teach-this.com/images/games/wheel-of-fortune.pdf
4. PPP Third conditional
5. Worksheet: https://drive.google.com/file/d/1Fhjm5WatM9IPB5TmlbhytcP13ErnOHao/view (do the first 6 sentences, if you have time, you can do all)
6. SB p. 47 (unit 3.4) ex. 7 – the software; ex. 8 + Game; 9
7. PPP Categories
8. Speaking activity: https://drive.google.com/file/d/1GdUbUxEJfdi8-KP2UsFsQ-GyV9IJffhJ/view
10. WB p. 32 ex. 10,11

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 3.2 part 2
 • Workbook p. 38 ex. 12,13
 • Workbook Grammar in Use p. 21 ex. 12,14

SPOTKANIE 25: LESSON 12
12.01

Temat: EverydSuggest-Agree/Disagree; Third conditional -speakingay.

WARM UP (revision)
HOMEWORK
DICTATION
Warm up: FILM + dicsussion
https://www.youtube.com/watch?v=fyjLn9P5LwA
SBp. 48 unit 3.5, ex.1,2
SPEAKING TIME:
FILM ex.2 p. 48 and discussion
SBp. 48 ex.3,4
PPP Environment QUIZ/GAME

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 3.5 Clean up our world and Function and wishes
 • Watch the film: How to make suggestions
 • https://www.engvid.com/how-to-make-suggestions-in-english/
 • WBp. 33 ex. 15,16

SPOTKANIE 24: LEKCJA 12
10.01

Temat: Conditionals (okresy warunkowe 0,I,II).

warm up -powtarzamy różne czasy (picker wheel)
conditional worksheet ex.2(all)
FILM + worskheet Peanut butter and jelly in space
game online baamboozle -conditional

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

SPOTKANIE 23: LESSON 11
5.01

Temat: Go Green. Future tenses (speaking).

WARM UP – PPP TYPHOON
HOMEWORK
Go Green and do the quiz: How Green are you?(TBEFI 3rd4A communictaive) Quiz
WBp. 94 VOCABULARY BANK 3 GO GREEN
Ex.1,,.3,4
FUTURE (revision)
FUTURE CONTINUOUS
WARM UP –GRAMMAR RULES
SPEAKING use the WORKSHEET: speaking
BE GOING TO/PRESENT CONTINUOUS/WILL to talk about the future SPEAKING WORKSHEETspeaking

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 3.1 part 2
 • read „We use the Future Continuous:” in your WB (Grammar in Use) p. 18 and for each rule write your own example ( a question or a possitive or negative sentence)
 • SBp. 40 ex.4

SPOTKANIE 22: LEKCJA 11
3.01

Temat: The Future.

warm up PP Happy New year
game kahoothttps://play.kahoot.it/v2/gameblock?quizId=2175fb9f-1541-4b7c-a566-6899baedf315
Workbook Grammar in Use p.18 theory (future tenses)
SBp.45 ex.8

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 3.2 part 1
 • WB p. 37 ex. 7, 8, 9;
 • WB Grammar in Use p. 19 ex. 7

SPOTKANIE 21: LESSON
15.12

Temat: Christmas lesson.

http://www.youtube.com/watch?v=QQiO3odYWeA
warm up
hw
vocab test
ppp christmas
discussion
kahoot;https://play.kahoot.it/v2/?quizId=bcabbdc1-68fa-4ca4-9590-67e069fbfd2e

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek (5.01):

 • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 20: LEKCJA 10
13.12

Temat: Test module 2. British English vs American English.

warm up TOP 5 -revision
test
test -module 2
film BE vs AE https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/youtubers/british-vs-american-accent-challenge
crossword -BE vs AE
speaking BE vs AE

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek (3.01):

 • Vocabulary to learn: Module 3.0 Think Earth
 • Workbook p. 35 ex. 21
 • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 19: LESSON 10
8.12

Temat: Critically endangered; Prasal verb: STAND.

WARM UP = speaking (revision of gerund and infinitive)
HOMEWORK
DICTATION
INTRODUCE THE TOPIC: Endangered animals
PPP TOP 10 ENDANGERED SPECIES= DISCUSSION, SPEAKING
SBp. 44 ex. 1
SBp. 44 ex. 2 FILM
SBp. 44 ex. 3
SBp. 45 ex.5,6
SPEAKING
SBp. 45 ex. 10 PHRASAL VERB: STAND

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 18: LEKCJA 8
6.12

Temat: Past Perfect.

warm up-disappearing
kahoot past perfect
SBp. 30 ex.1
fears-speaking
PPP Past perfect
PPP hidden pictures-vocabulary revision
worksheet past perfect
PPP Lesson 9 Preferences (Adventure Holidays)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Vocabulary to learn: 2.5 part 1
 • Workbook p. 20-21 ex. 13,14,15

SPOTKANIE 17: LESSON 9
1.12

Temat: Earth.

WARM UP PPP LESSON 9
HOMEWORK
DICTATION
SBp. 39 unit 3.0 Think Earth
Introduce the new vocabulary Ex.2 speaking,
SB unit 3.2 p.42-43 Ex.1 ,ex.2 EXPRESSING PREFERENCES
PPP Lesson 9 the verb PREFER (SLIDE 14) –THEORY
PPP the verb RATHER-discuss THEOR
SBp. 42 ex.2
SBp. 42 ex.3
PPP Lesson 9 Preferences (Adventure Holidays)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary module 3.0 Think Earth
 • WBP. 30 ex.1; p. 31 ex.5,6,7

SPOTKANIE 16: LESSON 8
29.11

Temat:The Great Barrier reef ; high numbers.

- Kahoot about thanksgivingKahoot
- Thanksgiving worksheet
- HW check
- Dictation
- SBp. 34 The great barrier reef
- SBp. 126 Language review 2
- Discussed - most beautiful places in poland
- WB P.93 Vocab Bank

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit 2.5 part 2 +Functions
 • SBp. 126 ex.1,2,3,4

SPOTKANIE 15: LESSON
24.11

Temat: Great Britain.

Great Britain quizhttps://wordwall.net/pl/resource/806219/great-britain-quiz-2
The Union Jackhttps://www.youtube.com/watch?v=tdHtaf0oKY0 film +worksheet
British Isles film + worksheethttps://www.youtube.com/watch?v=uJ1mg6vikvs

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary Module 1 Culture Corner
 • SBp. 18 ex.1,3
 • watch the short films from the lesson and revise information on United Kingdom and Great Britain

SPOTKANIE 14: LEKCJA 7
22.11

Temat: Used to/would/get used to/be used to.

warm up: Escape room game (past simple, present perfect revision)https://view.genial.ly/5ed7673723f1c90d96098eba/interactive-content-escape-room-present-perfect-and-past-simple
homework-checked, discussed
SBp. 29 ex. 5 (theory) ex.6
worksheet get used to/used to/be used to (translation)
speaking -used to (laminated questions)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary unit: 2.3
 • WB Grammar in Use p. 9 ex. 3,4,5; WB p. 25 -26 ex. 11,12

SPOTKANIE 13: LESSON 7
17.11

Temat: Shark attack. Adverbs.

warm up -define a word
SBp. 32-33 ex.2, film, ex.3,4,5
PPP Sharks=game
speaking: Find someone who... (adverbs)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 2.6
 • WBp. 21 ex.18,19, p. 22 ex.20,21

SPOTKANIE 12: LEKCJA 6
15.11

Temat: Lekcja 6.

warm up- Kahoot (irregular verbs-revision)https://create.kahoot.it/details/dedec5e9-3a19-48c2-a5a3-b964074d4315
test-irregular verbs
SBp. 27 ex. 7
PPP Typhoon (present perfect vs past simple)
speaking: present perfecthttps://wordwall.net/pl/resource/11823213/angielski/present-perfect-random-questions

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Vocabulary to learn: Module 2.0 Unique experiences + 2.3 (from trek to explore)
 • WB p. 25 ex. 9; p. 28 ex. 1
 • WB Grammar in Use p. 11 ex. 8

SPOTKANIE 11: LESSON 6
10.11

Temat:Phrasal verb: take; Talsking about past habits.states.

WARM UP – Have you ever?
HOMEWORK
GAME-revision
DICTATION
PHRASAL VERB „TAKE”
SBp. 29 ex.8
PPP PHRASAL VERB and USED TO
TALKING ABOUT PAST HABITS
SBp. 29 ex. 10 (listenig and Functions box) and 11
PPP PHRASAL VERB and USED TO
SPEAKING (used to)
https://wordwall.net/pl/resource/1023072/used
SBp. 29 ex. 9

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary module 2.4 part 2 +Functions
 • WBp. 20 ex. 12; p. 21 ex.16 (first read information in „the Prepositions box”); p. 19 ex.5 (first read information in „the Prepositions box”)

SPOTKANIE 10: LEKCJA 5
08.11

Temat: Present perfect.

warm up speakinghttps://wordwall.net/resource/865867/angielski/past-simple-vs-past-continuous
SBp. 24 ex.1,5 (film) +worksheet
Present perfect PPP
WB grammar in Use p. 10 ex.6
game spin the wheel (present perfect vs past simple)
present perfect speaking

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

SPOTKANIE 9: LESSON 5
3.11

Temat:Unique experiences.

WARM UP = Poland’s neighbours (about 15 mins).
https://drive.google.com/file/d/1UO_f5qd14paycRsellqvR-owfUzQjdtO/view
https://drive.google.com/file/d/1L_67lJHL9W3ct6kAEnJE-EQpMoPfA_cW/view
HOMEWORK
DICTATION
SBp. 26 unit 2.3 Outdoor adventures
Ex.2 ListeningD) Ex.4
FILM (find it in ex.5) then Ss do ex.5
SBp. 27 ex.9
5) PPP ADVENTURE AND DANGER
a) Slide 1 ss describe the picture and T asks questions.
b) The other slides –discussion
c) GAME BACK TO THE BOARD

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary unit 2.3 (trek-explore)
 • WBp. 19 ex.7,8 (pay attention to the Prepositions box); p. 20 ex.9

SPOTKANIE 8: LESSON 4
27.10

Temat:Unique experiences.

WARM UP (relative clauses- speaking revision); 10-15 mins
relitive clauses
HOMEWORK
DICTATION
INTRODUCTION OF THE TOPIC
SBp. 21 Module 2
SBp. 21 ex. 2
SBp. 21 ex.3 speaking about experiences
SBp. 21 ex. 3 FILM
DISCUSSION
WB (Work Book): Vocabulary Bank 2: Geographical Features
WB ex. 2
PPP OLDEST EVEREST CLIMBER

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary 2.0 Unique experiences
 • WBp. 17 ex. 2; p. 18 ex.1

SPOTKANIE 7: LEKCJA 4
25.10

Temat: Test module 1. Past Simple vs Past Cont.

test
warm up -game categories
WB Grammar in Use p. 8 past Simple vs Past Cont -theory
SBp. 23 ex.7

HOMEWORK for Tuesday (08.11)/ zadanie domowe na wtorek (08.11):

 • Homework Tuesday 8th November
 • Vocabulary to learn: irregular verbs part 1 (all forms)
 • WB p. 24 ex. 1, 2
 • WB Grammar in Use p. 9 ex. 2.

SPOTKANIE 6: LESSON 3
20.10

Temat:Character qualities; Types of comparisons.

Warm up- open class activity
dictation
Phrasal verb student book unit 1.5 exercise 9: look
speaking worksheet: personality
student book language review 1 page 125 exercise 4 and 7
Present simple vs present continuous worksheet

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary 1.5 part 2
 • WBp. 9 ex.18, 19, 20 (focus on the Remember box/zwróć uwagę na wyjaśnieniach w tabelce: Remember)
 • WBp. 10 ex.21,22

SPOTKANIE 5: LEKCJA 3
18.10

Temat: Module 1 -rvision.

warm up -game: defining words (vocabulary revision)
SB p. 9 unit 1.2 ex. 8
PPP Who wants to win millions? (relatives, Ps vs PC, comparisons)

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Workbook p. 13 ex. 6,7; p. 14 ex. 11; Student's Book Self-check 1 p. 19 ex.1,2,3
 • Powtórz do testu: vocabulary module 1.0, 1.1, 1.4, 1.5 part 1
 • Grammar: Workbook Grammar in Use p. 2 (Present Simple, Present Continuous); p 4 (Relatives); p. 6 (Comparative/Superlative of adjectives/adverbs)

SPOTKANIE 4: LESSON 2
13.10

Temat:Character qualities; Types of comparisons.

WARM UP: SOFTWARE: UMPSTREAM B1+; GAME 7: JOBS, ( hangman)
HOMEWORK
DICTATION
SB P. 12 unit 1.4 CHARACTER ex 1
SBp. 12 ex.2, ex.3 (speaking activity)
SBp. 12
WATCH the film
DISCUSSION
GAME –character qualities
1 RESPONSIBLE ; 2 OPTIMISTIC; 3 FICTIONAL ; 4 IMPATIENT; 5 PRACTICAL ; 6 CARING; 7 STUBBORN ; 8 SELFISH ; 9 UNCARING ; 10 CHEERFUL ; 11 DETERMINED; 12 VAIN; 13 FORGETFUL ; 14 POLITE ; 15 HONEST;
WB p. 6 Discussion
SBp. 13 ex. 7
DISCUSSION
TYPES OF COMPARISONS (=WB p. 6): VERY, MUCH MORE.., LESS, THE LEAST, BY FAR THE …, A BIT…,
SB. P. 12 ex.5
SBp. 13 ex.6

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 3: LEKCJA 2
11.10

Temat: Relative clauses.

SBp. 14 ex.1,2 +discussion on fashion
worksheet: relatives
game kahoot (relatives)
Brain teaser

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

SPOTKANIE 2: LESSON 1
06.10

Temat:Breaking the ice. Jobs and qualities.

GETTING TO KNOW each other
PPP coming home from holidays
SB (STUDENT’S BOOK) p. 5 ex.1,2,3
FILM (in ex.3) and p.6 ex.1,2
SBp. 6 ex.1,2
GUESS MY JOB -GAME

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 1: LEKCJA 1
04.10

Temat: Breaking the ice. Present Simple vs Present Continuous.

warm up PPP telepathy-How well do you know your teacher?
PPP Present Simple vs Present Continuous - theory and game
SBp. 6 ex.3,5 (film)
GAME Money box
discussion on Learning English

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • najpierw przeczytaj kiedy używamy czasy Present Simple i Present Continuous w WORKBOOK& GRAMMAR IN USE -na końcu tej książki jest dodatek: Grammar in Use (kremowy kolor papieru) str 2; zwróć szczególną uwagę na użycie czyli USE
 • następnie zrób Workbook p. 12 ex. 1,2,3, 4,5 (znajdują się na początku ćwiczeń -kolor papieru biały:)
 • vocabulary test: USE MEMRISE to study vocabulary module 1.1 (occupation-landscape) https://app.memrise.com/course/1624995/hello-bydgoszcz-blaze-3/; jeśli nie w Memrise to na stronie internetowej szkoły hello pod nazwą grupy jest link do tych słówek