SKY BALL (NEW SECONDARY SCHOOL)

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE A

SPOTKANIE 28: LESSON 13
27.01

Temat: Making arrangements. Winter.

HOMEWORK
WARM UP
DICTATION
SBp. 25 ex. 5 (all)
PPP WINTER
speaking in pairs
WINTER VOCABULARY WORKSHEETS

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek (17.02):

 • vocabulary unit 3C
 • TBEFP 3B grammar p. 179
 • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 27: LEKCJA 14
25.01

Temat: Which, where, who (-relative clauses).

1. Warm Up - talking about the future: VIDEO
2. Homework checking.
3. Vocabulary test.
4. PISANIE MATURALNE – List nieformalny: VIDEO
5. Defining Relative Clauses:
a) Grammar Bank SB p. 130-131 theory
b) online theory and exercise: ONLINE EXERCISE
c) SB. p. 131, ex. 3c
6. Vocabulary and Speaking - paraphrasing: SB p. 27 ex.3a,b,c

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (15.02):

 • vocabulary unit 3c
 • SB p. 27 ex. 3d
 • SB p. 26 ex.1c
 • WB p. 22 ex.1a,1b
 • Have a nice winter holiday:)
 • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 26: LESSON 12
20.01

Temat: Put it in your calendar! (unit 3B)

WARM UP
DICTATION
HOMEWORK
PPP AIRPORT
SBp. 24 ex.1,2 including VOCABULARY BANK PREPOSITIONS PART 2

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary: 3B part 1
 • WBp. 20 ex.1,2

SPOTKANIE 25: LEKCJA 13
18.01

Temat: An informal letter. Ps vs PC.

WARM UP-vocabulary revision
Quiz
Homework
SBp. 115 ex. 3a, b, c AN INFORMAL LETTER
SB p. 24 ex. 3 (listening)
SBp. 25 ex. 4 PRESENT CONT
SPEAKING: TBEFP 3B Communicative p.224

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary unit 3B (all)
 • WBp. 21 ex.3a,3b

SPOTKANIE 24: LESSON 11
13.01

Temat: TRIP ASIDE unit 3.

1. PPP disappearing words
2. PREPARING FOR MATURA EXAM (-high school finals)- video and describing picture ppp
3. SBp. 22 ex.1 (all) unit 3A
4. SPEAKING: AIR TRAVEL
5. Worksheet: airport vocabulary (filling the gaps)

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary unit 3A
 • WBp. 18 ex. 1

SPOTKANIE 23: LEKCJA 12
11.01

Temat: Go on a guided tour!

1. Warm Up - picker wheel game - to revise vocabulary.
2. Vocabulary test.
3. Homework checking.
4. SB p. 22-23 ex.3
a) reading
b) missing phrases
c) new vocabulary
5. Matura exam preparations:
a) video task 1 https://www.youtube.com/watch?v=siYFWAsvQrI
b) task 1 practice

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • practice „be going to” with Memrise (unit 3 grammar)
 • WORKSHEET 3a grammar p. 178 - karta pracy rozdana na lekcji
 • vocabulary unit 3B part 1
 • obejrzyj cały przykładowy egzamin ustny z j. ang: EGZAMIN USTNY - VIDEO

SPOTKANIE 22: LEKCJA 11
04.01

Temat: Be going to (plans and predictions).

1. Warm up: PPP Happy New Year! - speaking and discussion.
2. Extra task: POWTÓRKA Past simple vs past cont (z file test 2 ex.3).
3. Vocabulary test.
4. Matura speaking set 14.
5. SB p. 23 ex.4 - BE GOING TO - theory, listening, writing, speaking.

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary unit 3A
 • WB p. 19 ex.3 (all)
 • karta pracy - https://drive.google.com/file/d/1eVtEU-BVTfbozuUr6LXC5nV3M1Iic8-_/view?usp=share_link

SPOTKANIE 21: LESSON
16.12

Temat: Christmas.

warm up
dictation
winter worksheets
crossword
PPP X-Mas
Vocab building X-mas
PPP X-mas by Rebecca

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek (13.01):

 • No homework:)
 • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 20: LESSON 10
14.12

Temat: Test; One dark October night (unit 2C).

1. Warm up game - „Erase the word” to revise vocabulary.
2. Module 2 test.
3. Homework checking.
4. SB p. 18 ex.1a, 1b (listening), 1c.
5. SB p. 19 ex. 3a,3b.
6. Video and speaking - SB p. 19 ex. 4 a,b
7. SB p. 109 Sad Ending.
8. Speaking: PPP THE WEEKEND AND THE PAST.

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (04.01):

 • vocabulary unit 2C part 2
 • WB p. 17 ex.3a,3b,3c
 • optional: go online to practice: watch the video „One dark October evening” RESOURCES: VIDEO LISTENING: Lesson 2C and ONLINE PRACTICE: unit 2C: verb phrases activity 1 and 2
 • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 19: LESSON 9
9.12

Temat: Past Continuous- speaking practice.

WARM UP–worksheet prepositions
TB EFPre-intermediate 2B VOCABULARY p. 260 (prepositions)
HOMEWORK
DICTACION
SPEAKING: PAST CONTINUOUS
https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-16qs-pastcont.pdf
SBp. 17 EX.4,5a
Past simple Review
Happy chart worksheet (past simple speaking)

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary: irregularverbs part 1 and 2 (iść-go-went)
 • SB p. 20 Vocabulary b
 • go online and practise: MY PRACTICE: unit 2B Weak Forms pronunciation and Family photos activity 1 and 2 Listening

SPOTKANIE 18: LEKCJA 10
7.12

Temat: Connectors: because, so, but, although

1. Homework checking.
2. Vocabulary test.
3. Warm up - OUTBURST GAME –revision (Vocabulary Banks).
4. Past Continuous to revise grammar rules:
https://www.youtube.com/watch?v=kHNwVK_IB-0
5. SB.p 128 GRAMMAR BANK 2C - Time sequencers
a) Teoria część 1 + ex.2C: a
b) Teoria (so, because, but) + ex.2C: b.
5. Speaking based on 2C WORKSHEET COMMUNICATIVE TBEFP p. 222.
6. Revise and Check 1&2 SB p. 21 FILM - Can you understand these people? answer the questions.

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • revise for a test (module 2a,2b,2c): especially Grammar Bank p.128-129; Vocabulary Bank p.152, 153 ex.1
 • go online to practice more (unit 2a,2b,2c)
 • WB p. 16 ex.1a,1b,1c
 • SB p. 18-19 ex.1a,1b,1c

SPOTKANIE 17: LESSON 8
2.12

Temat: THAT'S ME IN THE PICTURE!

1. WARM UP with irregular verbs
2. Dictation
3. Homework
4. SB pg.15 ex.5 (all) speaking
5. PICTURE GAME PAST CONTINUOUS

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary unit 2B, That's me in the picture!
 • WBp.14 ex.1 (All)
 • go online to practice prepositions (unit 2B)

SPOTKANIE 16: LEKCJA 9
30.11

Temat: PAST CONTINUOUS VS PAST SIMPLE.

1. PPP Oral exam Matura set 14 - WARM UP-SPEAKING.
2. Homework checking.
3. Test.
4. Warm Up online game Escape room - past simple vs past Continuous:
https://view.genial.ly/5f9446fd8d85a20d5f20011f/interactive-content-escape-room-past-simple-and-past-continuous
5. Karta pracy TBEFP 2B GRAMMAR PAST CONTINUOUS p. 176 ex.a,b.
6. Online game:
https://wordwall.net/pl/resource/30872573/angielski/past-simple-past-continuous

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • WB p. 15 ex.2c; ex.3
 • vocabulary: unit 2C part 1
 • optional: go online: MY PRACTICE: unit 2A grammar Past Continuous

SPOTKANIE 15: LESSON 7
25.11

Temat: Past simple-speaking.

WARM UP-VOCABULARY BUILDER TRAVEL+ HOLIDAYS
https://www.allthingstopics.com/uploads/2/3/2/9/23290220/az-travel.pdf HOMEWORK
DICTATION
SBp. 15 ex.3 pronunciation
PPPEFP 2A HOLIDAYS
SPEAKING (past simple: Guess how many people) TBEFE p. 180
https://drive.google.com/file/d/17XpwCybwkadnMeNFjBVq8MryxS3-LwKG/view
SPEAKING CROSSWORDhttps://drive.google.com/file/d/1rDkb4j2pULWM6S7wUNAU3NdyTkcOYzfS/view

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary 2A part 1 and 2
 • SBp. 16 ex.1a,1b,1c,1d

SPOTKANIE 14: LEKCJA 8
23.11

Temat: Matura ustna cz.1 (zadanie 1). Past Continuous.

1. WARM UP KAHOOT IRREGULAR VERBS:
https://create.kahoot.it/details/dedec5e9-3a19-48c2-a5a3-b964074d4315
2. Nie sprawdzaliśmy dziś zadania domowego - tylko jedna osoba miała je zrobione. Do zrobienia na przyszłą lekcję.
3. Test.
4. MATURA EGZAMIN USTNY PART 1 omówienie:
https://www.youtube.com/watch?v=0gka8U_Djqo
5. MATURA EGZAMIN USTNY PART 1 - an example scene.
5. PAST CONTINUOUS PPP theory + SB p. 128 Grammar Bank.
6. SB p. 129 ex.2B: a.
7. PAST CONTINUOUS SPEAKING: FIND SOMEONE WHO...
https://drive.google.com/file/d/1qAqA7p3qX7taMyJ9mvSMJndyaapZX5KX/view

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • SB p. 129 ex. 2B:b
 • vocabulary unit 2B
 • practice with Memrise Past Continuous unit 2A grammar
 • WB p. 14 ex.2a,2b

SPOTKANIE 13: LESSON 6
18.11

Temat: OMG! Where's my passport.

1. Warm Up PPP 1C Appearance and Personality
2. Dictation
3. Homework
4. SB pg.12, ex.1 (all)
5. SB pg.15, ex.4a, 4b
6. PAST SIMPLE GAME (did 10 mins of video)https://www.youtube.com/watch?v=5N8m0jRDaM0

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary module 2A part 1 (OMG-they never let me forget) and part 2 (go abroad-rent)
 • WBp. 13 ex.3a,3b

SPOTKANIE 12: LEKCJA 7
16.11

Temat: Matura podstawowa pisanie. Past simple -practice.

1. Warm Up: Speaking Bingo (Past Simple).
2. Homework checking.
3. Test.
4. PISANIE MATURA PODSTAWOWA - explanation and preparation.
5. Writing: email to a friend.
6. SB p. 129 ex. 2A:b.

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • practise with Memrise past simple (unit 2A grammar)
 • WB p. 12 ex.1c,1d; ex.2; p.13 ex.3c,3d
 • vocabulary: irregular verbs part 2 (2 formy; teach-taught i polskie tłumaczenie)-ćwicz z memrise znajdź kurs: hello Bydgoszcz irregularverbs (pierwszy raz musisz na komputerze znaleźć i zagrać chociaż minutę, wtedy kurs wyświetli Ci się automatycznie na komórce), w skrypcie masz również wypisane te czasowniki
 • karta pracy rozdana na lekcji: 2A GRAMMAR past simple: regular and irregular verbs p. 175

SPOTKANIE 11: LEKCJA 6
09.11

Temat: Test module 1. Past Simple. Matura (nowości od 2023).

1. Quick Test revision Present Simple vs Present Continuous.
2. Warm Up - SPIN THE WHEEL Present Simple vs Present Continuous - based on worksheet:
https://www.perfect-english-grammar.com/support-files/present_simple_or_present_continuous_3.pdf
3. Homework checking.
4. Test.
5. Analiza Matura podstawowa, różnice 2015 a 2023r.
6. SB p. 15 ex. 2 grammar a,b,c.
7. Past Simple theory: PPP and SB GRAMMAR BANK – p.128 2A.
8. SB p. 129 ex. 2A:a.

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary: irregular verbs part 1 (2 formy; become-became i polskie tłumaczenie) - ćwicz z memrise znajdź kurs: hello Bydgoszcz irregular verbs
 • go online and od MY PRACTICE: unit 2A: Past Simple activity 1 and 2
 • WB p. 12 ex.1a,1b

SPOTKANIE 10: LESSON 5
4.11.

Temat:DESCRIBING A PICTURE.

1. Warm-up (Matura Speaking)
2. Dictation
3. Homework
4. TBEFP 1C vocabulary (Things you wear)
5. SB pg11, ex.6
6. PPP 1B Routines
7. SB pg 10, ex 2 (2a, 2b, 2c)

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • Vocabulary unit IC (all)
 • SB pg.14, ex.1a, 1b, 1c

SPOTKANIE 9: LEKCJA 5
02.11

Temat: Revision module 1.

1. Speaking - How was your Halloween.
2. Warm up game: Categories - to revise vocabulary.
3. Homework checking.
4. Vocabulary test.
5. Game STEAL SWAP BUST - to revise Presents Simple vs Present Continuous.
6. Quick Test (revision = units: 1a,1b,1c) vocabulary and grammar.
7. Present Simple vs Present Continuous video quiz:
https://www.youtube.com/watch?v=OsW5sV3GMDM

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • revise for a test - powtórz do testu:
 • a) gramatyka SB str. 126 (teoria), poćwicz czas Present Simple i Present Continuous z Memrise
  b) słówka 1a,1b,1c (szczególnie SB p.11 ex. 5 Prepositions of places; SB p. 150-151 Describing people oraz Things you wear;
 • go online to practice for the test (online practice: grammar, vocabulary activities unit 1a,1b,1c)
 • worksheet 1C TBEF pre - intermediate present simple or present continuous? (rozdana na początku lekcji); link do karty pracy: karta pracy
 • dla osób, które nie dostały link do karty pracy: https://drive.google.com/file/d/1PCTSKTMYz75lTdGXzN-vwC_vA_8d_xOn/view?usp=share_link

SPOTKANIE 8: LESSON 4
28.10

Temat:Prepositions of place and Clothes.

1. Warm up game : Hot seat - revising vocabulary from previous lessons.
2. Homework checking.
3. Dictation.
4. SP p.10 ex. 3a, 3b - describing a photo.
5. Prepositions of place - SB p. 5a and 5b/listening.
6. New vocabulary CLOTHES: SB p. 10 ex. 1a, 1b, 1c.
7. SB p. 151 - Vocabulary Bank - things you wear.
8. Let's Talk - Clothing and Fashion.
SPEAKING: SPOT THE DIFFERENCE WORKSHEET 3B COMMUNICATIVE Worksheet

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • WB p. 7 ex.3
 • SB p. 113 ex.1a,1b, 1c
 • vocabulary 1C part 1
 • optional: go online: My practice: and do vocabulary activities unit 1C

SPOTKANIE 7: LEKCJA 4
26.10

Temat: Present Simple vs Present Continuous.

1. Do you use Memrise?
2. Homework checking.
3. Vocabulary test.
4. PPP Present Continuous theory.
5. Software Starland 3, starter unit: When to use the present continuous tense?
6. Present continuous speaking exercise: actions happening now and fixed arrangements in the future.
7. Present Simple vs Present Continuous exercise: match the rules, time expressions and examples of sentences to the correct tense.
8. Speaking PS vs PC based on Teach This worksheet.

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • poćwicz z Memrise czas Present Simple (unit 1B grammar) oraz vocabulary unit 1C part 2
 • WB p. 8 ex.1c; p. 9 ex.3a,3b
 • go online for more practice: choose: 1C: DICTATION (check your progres), optional: other activities unit 1C

SPOTKANIE 6: LESSON 3
21.10

Temat: Dating. Describing people.

Warm up= Describing people
DICTATION
Homework
PPP SPEED DATING-discussion
SBP. 9 ex.4 (listening)
SPEAKING: SPOT THE DIFFERENCE WORKSHEET 3B COMMUNICATIVE Worksheet

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary unit 1B part 2
 • WBp.6 ex.1a,1b,1c

SPOTKANIE 5: LEKCJA 3
19.10

Temat: Present Simple.

1. Speaking: How was your weekend?
2. Warm up: writing from spelling, phone numbers.
3. Test.
4. Homework checking.
5. PPP Present Simple theory.
6. PPP Present Simple exercises - zdania: twierdzące, przeczące, pytające.
7. SB p. 126-127 GRAMMAR BANK theory and ex. 1B: a.
8. Adverbs of frequency - software BLAZE 2 unit 1.2 ex. 8.
9. Game Kahoot: Adverbs of frequency, Present Simple, Time expressions.

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary unit 1B part 2
 • WB p. 6 -7 ex. 2a, 2b, 2c, 2d, 2e
 • optional: go online: MY PRACTICE, do the grammaractivities (unit 1B)
 • watch the film, study adverbs of frequency:https://www.youtube.com/watch?v=A5ld4J3_kTk

SPOTKANIE 4: LESSON 2
14.10

Temat: What is she like? (personality and appearance).

GETTING TO KNOW YOUR TEACHER: PPP TELEPATHY
WARM UP-revise vocabulary
DICTATION
HOMEWORK
SBp. 8 Ex. 1a,1b
SB ex.1c p. 150 Vocabulary Bank
SPEAKING PERSONALITY

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary unit 1b part 1
 • SBp. 8 ex.1d,1e,1f,1g

SPOTKANIE 3: LEKCJA 2
12.10

Temat: The alphabet.

1. How to access English File Online Practice: https://englishfile4e.oxfordonlinepractice.com/
2. Song ONE REPUBLIC I AIN’T WORRIED ‘BOUT: https://www.youtube.com/watch?v=g6MwNMbP_pg
a) fill in missing words in the gaps - worksheet
b) translate the song
c) everyday English - ain't and ‘bout
d) speaking: MUSIC - what kind of music do you listen to?
3. Vocabulary revision.
4. Vocabulary test.
5. Homework checking.
6. Pronunciation - listening 1A, 1,8; SB p. 7 ex. 3 b,c.
7. Speaking - SB Communication: Student A p. 102 and student B p. 108.

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary unit 1B part 1 (nauczyć się tych słówek)
 • WB p. 5 ex.3 (szare strony w książce) - dodatkowo WB p. 4-5 ex. 2 - zadanie domowe z 05-10-2022
 • WORKSHEET 1A grammar p. 172 (jak nie znajdziecie w online practice to rozdałam wydruk na lekcji)

SPOTKANIE 2: LESSON 1
07.10

Temat: Getting to know each other.

GETTING TO KNOW YOUR TEACHER GAME
ACROSTICS
KAHOOT PERSONAL ADJECTIVES
SB p. 6 (ALL)
Hobbies

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

SPOTKANIE 1: LEKCJA 1
05.10

Temat: Nice to meet you; WORD ORDER IN QUESTIONS.

1. Massive Welcome:)
2. Some organizational matters.
3. PPP Talk for a minute: BREAKING THE ICE.
4. Wheel of fortune game: Get to know your teacher.
3. SB p. 7 ex. 2grammar
4. The Word Order in Questions Video:
https://www.youtube.com/watch?v=2qgC-dBDDbc
5. Listen and repeat audio: 1A - 1.4 and 1.5.
6. 1 A COMMUNICATIVE EF pre - intermediate –praca w parach.

HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

 • vocabulary translate the following personal adjectives and learn them by heart (przetłumacz te przymiotniki i naucz się ich): competitive, stubborn, independent, sociable, reliable, moody, ambitious, anxious, bossy, sensitive, jealous, affectionate, honest, responsible, rebellious, spoilt
 • Workbook p. 4 ex.1