ROSÓŁ (NO NAME)

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA BLAZE2

SPOTKANIE 28: LESSON 11
27.01

Temat: What the future holds…

WARM UP –PPP TALK FOR A MINUTE ANIMALS
HOMEWORK
DICTATION
SB p. 53 module page 4 ex.1,2
SBp. 54 ex.1, ex. 3 + watch the film Robots
PPP FUTURE
SPEAKING ACTIVITY

HOMEWORK for Wednesday / zadanie domowe na środę (15.02):

 • vocabulary module page 4 and module 4.1 Robots part 1
 • WBp.26 ex.1,2,3
 • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.
 • SPOTKANIE 27: LEKCJA 14
  25.01

  Temat: Zero and First Cnditionals.

  warm up- PPP Back to the board
  PPP Zero and Forst Conditionals
  SBp. 57 ex.4, 5
  game kahoot: conditionals (0 and I)

  HOMEWORK for Friday / zadanie domowe na piątek (17.02):

  • vocabulary 4.2 Resolutions part 1;
  • WB p. 31 ex. 5,6;
  • WB: Grammar Book p. 17 ex. 7
  • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.

  SPOTKANIE 26: LEKCJA 13
  20.01

  Temat: Be going to; Will.

  warm up- animals' parts https://wordwall.net/pl/resource/875322/angielski/animals-body-parts
  past simple past continuous revision https://www.youtube.com/watch?v=rvHg58jTqzc
  game https://wordwall.net/pl/resource/30872573/angielski/past-simple-past-continuous
  WB -Grammar Bank p. 14 teoria dotycząca WILL oraz be going to
  kahoot -be going to vs will
  SBp. 55 ex.4,5,6

  HOMEWORK for Friday / zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary unit 3.5 Creatures part 1
  • WB Vocabulary Bank 3 p. 70 ex.1,2,3

  SPOTKANIE 25: LESSON 10
  18.01

  Temat: Creatures unit 3.5

  warm uhttps://www.teach-this.com/images/resources/in-the-past.pdf
  dictation
  hw
  SBp. 46 ex.1 - game
  ex 1 and 2 p. 46 SB
  animal quiz game
  vocab - animal quiz
  PPP animals
  film + worksheet
  WORKSHEET

  HOMEWORK for Wednesday / zadanie domowe na środę:

 • vocabulary unit 4.1 Robots part 1
 • WBp. 30 ex.1,2,3
 • SPOTKANIE 24: LEKCJA 12
  13.01

  Temat: Past Simple vs Past Continuous. Wpis na bloga-pisanie

  Warm up: Shark game - Used to: https://learnenglishteens.britishcouncil.org/sites/teens/files/gs_used_to_-_exercises_0.pdf (ex. 2 + Speaking)
  PPP Past continuous (theory)
  speaking - past continuous Speaking
  Game: Kahoot https://create.kahoot.it/details/past-continuous/34213ccf-0bef-4268-8a6e-f89828d8dbc4
  Past Simple vs Past continuous - theory (laminated cars)
  WB Grammar Book p. 13 ex. 7 (buzzer game)
  PPP Writing a blog

  HOMEWORK for Friday / zadanie domowe na piątek:

  • revise for the test on Past Simple vs Past Cont.
  • WBp. 23 ex.5,6,7
  • vocabulary Creatures 3.5 part 1
  • Napisz wpis na bloga:
  • W wolnym czasie pomagasz w zoo. Podziel się swoimi wrażeniami na blogu.
   • Wyjaśnij, dlaczego zdecydowałeś(-aś) się pomagać w zoo.
   • Poinformuj, na czym polega Twoja pomoc.
   • Opisz ciekawe wydarzenie, które miało miejsce w zoo.
   Napisz swoją wypowiedź w języku angielskim. Podpisz się jako XYZ.
   Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

  SPOTKANIE 23: LESSON 9
  11.01

  Temat: Great people-American presidents.

  HOMEWORK
  WARM UP-GAME
  DICTATION
  SBp. 42-43 Great People ex.1, 2, 5
  ABRAHAM LINCOLN GAME
  SBp. 43 ex. 6

  HOMEWORK for Wednesday / zadanie domowe na środę:

  • vocabulary module 3.3 Great people part 1; and module 3.2 In the news: Everyday English/Function
  • WB p. 19 ex.6; p. 21 ex.16

  SPOTKANIE 22: LEKCJA 11
  04.01

  Temat: Past Simple, used to.

  warm up: Disappearing words (irregular verbs)
  film: Past Simple
  worksheet: used to
  kahoot game-used to
  WB Grammar Book p. 11 ex.1
  story order-past simple story

  HOMEWORK for Wednesday / zadanie domowe na środę:

  SPOTKANIE 21: LEKCJA 10
  16.12

  Temat: Test module 2. The Aztecs.

  warm up -kahoot (articles:an,a,the)https://create.kahoot.it/details/4eabe6aa-71c8-4c10-907b-4ea401386cda
  test
  SBp.38 ex.1,2,3
  can/could -worksheet
  irregular verbs game

  HOMEWORK for Friday / zadanie domowe na piątek (13.01):

  • vocabulary unit 3.1 part 1
  • WBp. 16 ex.2; 18 ex.2,3
  • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

  SPOTKANIE 20: LESSON
  14.12

  Temat: LESSON CHRISTMAS/WINTER.

  WARM UP-Bingo game
  DICTATION
  HOMEWORK
  WINTER WORKSHEETS
  https://drive.google.com/file/d/1zjKsLPq0WAi7xcpy5_jN-NTX9MSTc3R2/view
  WINTER WORDS
  PPP CHRISTMAS
  VOCABULARY BUILDING CHRISTMAS

  HOMEWORK for Wednesday / zadanie domowe na środę (04.01):

  • vocabulary Christmas-use Memrise or script
  • WBp. 24 ex.1; WBp. 25 ex.3
  • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

  SPOTKANIE 19: LEKCJA 9
  9.12

  Temat: Revision.

  warm up -Generation gap: film +discussion)
  homework'test
  PPP Game Blockbusters/Hexagon- vocabulary revision
  SB p 35 Self-Check ex.1,2,3
  Typhoon game (grammar revision)

  HOMEWORK for Friday / zadanie domowe na piątek:

  • proszę oddać karty pracy Present simple, Present Continuous (rozdane 2 tygodnie temu)
  • revise for the test:
  • a) vocabulary module 2.0,2.1, 2.2, 2.3 prepositions and phrasal verbs + vocabulary bank: buildings, unit 2.4 part 1
   b) there is/are, prepositions: in,on, between etc., stopniowanie przymiotników; a/an the (pomoc: WB tył książki unit 2)
  • WB p. 17 ex.3,4; WB tył książki p. 9 ex.8

  SPOTKANIE 18: LESSON
  7.12

  Temat: Titanic.

  Warm up
  Dictation
  Vocabulary SBp 37 module 3, exercise 1
  Was/ were https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-worksheet-beverbpast2.pdf
  SBp 40-41 unit 3.2
  exercise 1: accidents and disasters (Vocabulary)
  exercise 2: titanic
  exercise 3: chilling coincidence (+ film)
  Titanic quizhttps://www.britannica.com/quiz/the-titanic
  SBp 41 exercise 4

  HOMEWORK for Wednesday / zadanie domowe na środę:

  • vocabulary module 3.0 and 3.2 part 1 In the news
  • WB p.18-19 ex.1,4,5
  • revise the information about The Titanic (SBp. 40-41)

  SPOTKANIE 17: LESSON
  2.12

  Temat: THANKSGIVING./ Buildings.

  WARM UP- GAME BINGO
  DICTATION
  HOMEWORK
  PPP thanks giving
  SBp. 48 unit 3.6 Feast (THANKSGIVING)ex.1, ex. 2
  KAHOOT GAME THANKSGIVINg
  https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=b71cc589-a0ef-4385-b576-af9f50a748df
  WBp. 69 VOCABULARY BANK 2 (buildings) ex.1,2,3
  GAME HOT POTATO too revise vocabulary

  HOMEWORK for Friday / zadanie domowe na piątek:

  • Vocabulary unit 2.4. part 1
  • WB p. 15 ex.5
  • WB Grammar Book p. 9 ex.11, 12

  SPOTKANIE 16: LEKCJA 8
  30.11

  Temat: Superlative adjectives.

  warm up: PPP Around the house
  SBp. 29 ex.4,5,6,7
  Game: Who in the class is .... (the most handsome, the tallest, the friendliest etc)
  Escape room game(stopniowanie przymiotników, Halloween)

  HOMEWORK for Wednesday / zadanie domowe na środę:

  • vocabulary: Module 2 Prepositions and phrasal verbs + Vocabulary Bank 2: Buildings
  • WBp. 20 ex.10,11
  • SBp. 134 ex.1,2

  SPOTKANIE 15: LEKCJA 7
  25.11

  Temat: Means of transport. Comparisons.

  - listened to sounds; https://www.youtube.com/watch?v=0GhwfyDcAoM&t=1s
  - giving definitions to 2 words
  - checked Hw
  - dictation was done
  - SB - unit 2.2 p24 ex 1
  - Kahoot
  -Kahoot
  - SB p.25 ex.6 Buzzer game
  - Role Pay ; SB p.25 ex 7

  HOMEWORK for Friday / zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary unit 2.2 part 1 On the go (means of transport-passenger)
  • WB p. 11 ex. 4,5; WB : Grammar Book p. 8-9 ex. 6,10

  SPOTKANIE 14: LEKCJA 6
  23.11

  Temat: Egzamin 8-klasisty email.

  warm up-steal swap bust (stopniowanie przymiotników)
  nought and crosses -powtarzamy słownictwo
  tictok-discussion
  PPP -email, list nieformalny-jak napisać?; piszemy:)
  worksheet -writing bank

  HOMEWORK for Wednesday / zadanie domowe na środę:

  • vocabulary unit 2.2 part 1 On the go (means of transport-passenger)
  • finish writing an email

  SPOTKANIE 13: LEKCJA 5
  18.11

  Temat: Rememberance Day./Walking around.

  warm up -game: categories (vocabulary revision)
  Test module 1
  SBp. 21 ex.1,2,3
  WB p. 8 (back of the book) -teoria dotycząca stopniowania przymiotników
  SBp 35 ex. 5 (self check 2)
  game: Geographical quiz

  HOMEWORK for Friday / zadanie domowe na piatek (lekcja z native speaker'em):

  • vocabulary module 2.3 Walking around part 2
  • learn: MODULE 2.6 Grammar: the/a/an
  • WB p. 12 ex.14, p. 13 ex.15
  • SB p. 134 ex.7
  • WB p. 15 ex.4

  SPOTKANIE 12: LESSON 7
  16.11

  Temat:Giving directions. Articles: a/an,the.

  - Crossword https://drive.google.com/file/d/1JmbB0-hohd1fR1FsqP4nEG0LbS0bfM0F/view?usp=sharing
  - homework check
  - dictation check
  - SB p26-27 ex 3,4,6
  - SB p. 33
  - game steal swap & bust

  HOMEWORK for Wednesday / zadanie domowe na środę (lekcja z lektorem polskim):

  • vocabulary: Module page 2.0 (desert-tourist destination)-use Memrise and irregular forms of adjectives
  • WBp. 8 (back of the book): good-better-the best etc
  • WB p. 10 ex.1; p.15 ex.6,7

  SPOTKANIE 11: LESSON 6
  09.11

  Temat: Rememberance Day./Walking around.

  WARM UP-disappearing words
  DICTATION
  HOMEWORK
  (INDEPENDENCE DAY)
  DISCUSSION-on 11th Novemeber
  SBp. 50 module 3: CULTURE Corner Remembrance Day in the UK
  WATCH THE FILM ex.1
  SBp. 26 unit 2.3 Walking around
  GAME : directions

  HOMEWORK for Wednesday / zadanie domowe na środę:

  • vocabulary unit 2.3 Walking around part 1 + remember: Remembrance Day (Dzień Pamięci=rocznica zawieszenia broni w 11.11.1918 at 11 o’clock)
  • WBp. 11 ex.4,5,6

  SPOTKANIE 10: LEKCJA 4
  4.11

  Temat: Revision.

  warm up-outburst game (powtarzamy słownictwo)
  Present simple vs Present Continuous KahootKahoot
  SBp. 12 ex. 1,2 unit 1.4
  GAME, PS vs PC: GRAMMAR SPIN THE WHEELSpin the wheel
  SBp. 13 unit 1.4 ex. 8 p. 13 listening

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary: module 1 Prepositions and phrasal verbs, unit 1.4 Earn your living part 1 + revise vocabulary from module 1
  • revise for a test (vocabulary module 1, grammar: Present Simple, Present Continuous)
  • WBp. 7 ex.7; WB (grammar Book) p. 5 ex.8,9
  • SB Self-Check 1 ex.3,5,6

  SPOTKANIE 9: LESSON 5
  02.11

  Temat: Home is where the heart is. Halloween.

  1) WARM UP PPP LESSON 5 SNAKES AND LADDERS –revise vocabulary max. 10 mins
  3) HOMEWORK
  4) Intorduce the TOPIC:- Home is where the heart is.
  -see if students understand this idiom.
  -short discussion on the topic
  5) SBp. 22 unit 2.1
  a) Ex. 1 intoduce the vocabulary then check if students remember it

  HOMEWORK for Wednesday / zadanie domowe na środę:

  • vocabulary unit 2.1 Homew is where the heart is, use Memrise
  • WB p. 10 ex.2,3; p. 14 ex.1,2

  SPOTKANIE 8: LESSON
  28.10

  Temat: Halloween.

  PPP Halloween
  Unscrambles words worksheet
  Kahoot: https://create.kahoot.it/details/001e1cfb-af1c-45b1-8b4f-db5e3efa7723
  Worksheet: Find someone who - Halloween (speaking)
  Worksheet: Halloween wordsearch

  HOMEWORK for Friday / zadanie domowe na piątek:

  • Watch the video: https://www.youtube.com/watch?v=OOfbnvgPvBw&ab_channel=AllThingsGrammar
  • Learn Halloween vocabulary (naucz się słówek związanych z Halloween): ghost- duch, cauldron - kociołek, spooky-straszny, haunted house - nawiedzony dom, bat - nietoperz, witch - czarownica, scary story - straszna historia, pumpkin - dynia, costume - kostium, trick or treat - cukierek albo psikus, Jack-o-lantern - lampion z dyni

  SPOTKANIE 7: LESSON 4
  26.10

  Temat: REVISION (module 1).

  HOMEWORK
  DICTATION
  PPP REVISION MODULE 1 WHO WANTS TO WIN MILLIONS
  SB p. 133 LANGUAGE REVIEW 1 ex.2,4
  GAME: Blaze 2 COMPANION
  SB p.133 ex. 7 as a GAME
  PPP WORK

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • SB p. 133 ex.1,5,6

  SPOTKANIE 6: LEKCJA 3
  21.10

  Temat: Present Continuous. Clothes.

  warm up = back to the board (powtarzamy słownictwo)
  SB unit 1.3 p. 10 ex. 1
  game kahoot PS vs PC https://create.kahoot.it/details/eec5303c-d7e9-4220-a3ac-9a53bce8fc33
  laminated rules Present Simple vs Present Continuous
  game steal swap bust-ćwiczymy czasy teraźniejsze

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • najpierw przeczytaj i zapamiętaj reguły użycia present simple i present continuous REGUŁY
  • następnie: WBp. 7 ex.5,6,8
  • vocabulary unit 1.3. Fun time part 1 (use Memrise)

  SPOTKANIE 5: LESSON 3
  19.10

  Temat: Autumn. Physical Appearance. Family.

  WARM UP GAME: Vocabulary Builder –clothes and accessories
  HOMEWORK
  DICTATION
  SBp. 16 ex.1,2
  PPP AUTUMN
  Discussion
  SBp.17 ex.6,7

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • vocabulary unit 1.6 part 1
  • WBp. 4 ex.11,14,15,16

  SPOTKANIE 4: LEKCJA 2
  14.10

  Temat: Present Continuous. Clothes.

  warm up present simple -kahoot https://create.kahoot.it/details/7d569f5b-bce2-44e3-8beb-0ed26da54199
  present Cont. theory; WB Grmmar Book p. 5 ex. 8
  SBp. 15 ex.1 (+game)
  game hangman clothes

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  • vocabulary unit 1.5 part 1
  • WB p. 3 ex.9,10; p. 6 ex.4 and WB (Grammar Book z tyłu ksiązki) p. 5 ex.5 PODPOWIEDZ DO PRESENT CONTINOUS znajdziesz w WB z tyłu książki strona 4 (teoria i przykłady użycia czasu Present Continuous)

  SPOTKANIE 3: LESSON 2
  12.10

  Temat: Chores.

  WARM UP- GAME: acrostics
  HOMEWORK
  DICTATION
  PPP CHORES
  SBp. 8-9 Super Dog ex.2,

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • vocabulary: unit 1.5 part 2 + Functions/everyday English
  • WB Vocabulary Bank 1 p. 68 ex.1,2

  SPOTKANIE 2: LEKCJA 1
  07.10

  Temat: Breaking the ice. Present Simple. Chores.

  warm up -getting to know your teacher Warm up
  SBp. 8 ex.1 + discussion on chores
  SBp. 9 ex.6,8
  kahoot: present simple
  BOARD GAME based on: TBEF Elementary 4C Communicative p. 225 (adverbs of frequency)

  HOMEWORK for Friday/ zadanie domowe na piątek:

  SPOTKANIE 1: LESSON 1
  05.10

  Temat: Breaking the ice. Unique characters.

  1. T introduces himself/herself
  2. Favourites, BINGO GAME (Get to know your classmates)
  3. SB p. 5 –focus on vocabulary
  4. GAME: ERASE THE WORD
  5. PPP hidden pictures Lesson 1 + BUZZERS
  6. GAME: hangman Softaware:ACCESS 1 unit 2B ex.1 personal things
  A) Would You Rather
  C) SB p. 5 x. 2 watch the film (about Star Wars)

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę: