F2F ANIA

SŁOWNICTWO-DO-PODRĘCZNIKA-BLAZE-1-.pdf

Lekcja 13
18.03

Temat: Present Simple: Affirmative, negative – do not; does not.

PPP Present Simple affirmative and negative + exercise
Software: Module 3 – 3.2 Video
S.B. p.40 ex 2
Grammar: S.B. p. 41ex 3 a&b
Pronunciation: S.B. p. 41 ex 4
Blaze game “hangman”
Homework for Monday:

 • WorkBook: p.16 ex 6; p.17 ex. 7&8
 • Nauczyć się słówek ze skryptu 3.2 – Part One – Day in, day out.
 • Będzie test z Present Simple – zdania twierdzące

Lekcja 12
11.03

Temat: Present Simple/Affirmative.

Checking homework p. 4,5
Test: To be
Software Module 3: 3.1 Grammar book ikon
Listening and Speaking: Present Simple conversation about Ania’s daily, weekly routines and Ania’s habbits,
Game + Quiz: Software/Board games/game 3
Homework for Monday:

 • Student’s Book str. 39 zad. 4

Lekcja 11
04.03

Temat: To be – ciąg dalszy.

Sprawdzenie zadania domowego.
“To be” ćwiczenia online:
https://www.montsemorales.com/gramatica/Beandpron.htm
test:
http://www.esl-lounge.com/student/grammar/1g7-to-be-gap-fill.php
Homework for Monday:

 • Workbook str 4 i str 5
 • Proszę nauczyć się “na pamięć” To be, będzie test

Lekcja 10
25.02

Temat: Powtórka.

Sprawdzenie zad. domowego: Workbook & Grammar Book: p. 14 ex. 1,4
powtórka:
To be – całość: zdania twierdzące,pytające, przeczące;
a,an – przed rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej;
Present Simple – zdania twierdzące;
Homework for Monday:

 • Student Book str. 35 zad. 5
 • Student Book str. 33 zad. 6
 • Workbook & Grammar Book: str.13 zad. 5
 • Będzie test z To Be – kolejny. Proszę się nauczyć:)

Lekcja 9
18.02

Temat: Daily Routines.

sprawdzenie zadania domowego p.33 ex. 8
test: comparative and superlative + pets part two vocabulary
Video software unit 3,1 ex 1a,b
grammar: present simple affirmative: rutines, habits,
Vocabulary & Reading: Student’s Book p. 38 ex. 1 a,b
Students Book p. 39 ex. 3a
Homework:

 • Workbook & Grammar Book: p. 14 ex. 1,4
 • Proszę nauczyć się słówek ze skryptu 3.1 Daily routines do 13 słówka, będzie test

Lekcja 8
11.02

Temat: Comparative – Superlative.

Sprawdzenie zad. dom. str.8 zad. 6; str.9 zad. 7,8
Powtórka do sprawdzianu: comparisons – krzyżówka:
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/comparative.htm
Test: comparisons and pets vocabulary
Student’s Book page 33 ex. 4a (grammar table)
Student’s Book p.33 ex.4b
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Student’s Book p. 33 ex. 8
 • Napisać krótką “post” o swoim zwierzątku na przykładzie zad. 2 ze str. 32 zawierając:

-your name
-where you are from
-your pet’s name
-what is special about it

 • Nauczyć się słówek ze skryptu 2.6 My pet/part Two; Nauczyć się comparative – superlative – Będzie test

Lekcja 7
04.02

Temat: My Pet.

Sprawdzenie zadania domowego str. 11 zad. 8,9,10
Game – software – games – 2
Test characters
Module 2 -2.6 new vocabulary pets: zad.1a. pets listening; zad.2 reading; zad. 3a (false, true, doesn’t say), 3b video questions
Homework:

 • workbook str. 8 zad. 6; str. 9 zad. 7,8
 • nauczyć się słówek ze skryptu 2.6 My pet Part One będzie test  comparisons będzie test: young/younger (than)

Lekcja 6
07.01

Temat: Comparisons.

sprawdzenie zad. dom. str. 16 zad. 1-5
warm up: fun time Quiz A
Blaze book page 31 tabelka 4a
Blaze software 4a listening the owl
Blaze str. 31 zad. 4b, 5
Homework:

 • workbook str. 11 zad. 8,9,10
 • słówka do nauki ze skryptu 2.5 Characters. Part one. będzie kartkówka

Lekcja 5
17.12

Temat: Present simple.

sprawdzenie zadania domowego
szybkie podsumowanie “to be”
ppp (power point presentation) present simple wprowadzenie z ćwiczeniami
blaze grammar key Unit 16/18
gra
Homework:

 • workbook str. 16 zad. od 1 do 5

Lekcja 4
10.12

Temat: My world family, has got.

sprawdzenie zadania domowego
test: to be zdania przeczącze i pytające + słówka
quiz
blaze 1 str. 21 zad. 1 listening
has got smiles 4 software
blaze 1 str. 21 zad. 2
dopełniacz saksoński
Homework:

 • p.10 ex. 10
 • p.11 ex. 7
 • nauczyć się do testu z “has got”

Lekcja 3
03.12

Temat: to be practice/ jobs.

sprawdzenie zadania domowego
test “to be”
gra
blaze 1.3 ćw. 5
blaze 1.3 ćw.6 listening and reading
blaze 1.6 “a”; “an”
Homework:

 • blaze książka str. 16 zad. 2c
 • nauczyć sie słówek ze str. 16 jobs będyie test
 • workbook zaznaczone w ćwiczeniach

Lekcja 2
26.11

Temat: to be.

sprawdzenie zad domowego
kartkówka ze słówek
szybka powtórka słówek: where, why, when do kartkówki w szkole
wprowadzenie do “to be”
1b access str.11 zad. 4,5,6
Homework:

 • blaze workbook str.10 zad. 1,2
 • przygotować się do testu z to be

Lekcja 1
19.11

Temat: Should, personal subject/object pronouns.

should / shouldn’t ćwiczenie tematu jaki Ania ma obecnie w szkole,
wprowadzenie, ćwiczenia: uzupełnij zdania, resource 23 dopasuj puzle
ćwiczenia z podręcznika szkolnego Look
blaze1, module 1, 1.2 personal subject/object pronouns grammar str.9 zad. 3 a) i b)
blaze 1 softwere listening owl
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • should / shouldn’t wydruk zad. 2
 • blaze 1 grammar practice wydruki dwie pierwsze strony
 • słówka do nauki:

elderly people
children
exercise
take away
fridge
advice

Comments are closed.