F2F ADAM

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 5 DO POBRANIA 

Lekcja 12
07.06

Temat: Bye, bye.

- homework checked
- Game: Guessing picture game.

Lekcja 11
31.05

Temat: Past Simple vs Past Continuous.

- Checked homework
- Vocabulary test
- Warm up: PPP Hidden pictures
- Software: SM 5 p.  55 Study Spot
- Smiles 5 Vocabulary and grammar p. 89 (theory)
- PB p. 55 ex. 17 Complete
- Software: SM 5: GRammar and vocabulary games: Grammar Games: Module 2 Unit 5
- PB p. 55 ex. 18
Homework:

 • Vocabulary and Grammar p. 89 ex. 4,5

Lekcja 10
24.05

Temat: Health.

- homework checked
- vocabulary test
- warm up: plans for the weekend
- SB p. 54 ex. 14
- PPP Health
- Past Continuous Game
Homework for Friday:

 • słownictwo: unit 5 Accidents/vocabulary unit 5 Accidents ( użyj memrise/skryptu)
 • Pupil’s Book p. 54 ex.15
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p. 30 ex. 3

Lekcja 9
17.05

Temat: Past Continuous.

Checked homework
Test
Warm up –  Scrambled words – divide Ss into two teams, set the timer for 5 min. Each team has to write the correct words, the fastest team is the winner:) – words – worksheet
Past Continuous – affirmative sentences
PB p. 52 ex. 7 –  Software: Smiles 5  Unit 5   Film: watch,
PB p. 53 ex. 8
Worksheet: – ask Ss to work in pairs than check the exercise (ex.1)
Gra online:: http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=6631
SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p.26 ex.6,7
karta pracy: Past Continuous
Homework for Friday:

 • vocabulary test: Daisy and friends part 4/ vocabulary test: Daisy and friends part 4; – powtórzyć czas Past Continuous zdania twierdzące przy użyciu Memrise/ revise : Past Continuous affirmative with memrise app;
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p/str.87 ex/zad.1; p./str. 88 ex.zad.2

Lekcja 8
10.05

Temat: Past Continuous.

WARM UP- GAME: software Starland 2unit 1B ex.8 (present Simple, Present Cont and gerund)
Dictation
FILM/song PAST CONTINUOUS:
https://www.youtube.com/watch?v=5vmHyTCaqeg
LAMINATED SETS- GAME (Past Continuous)
PUPIL’S BOOK p. 50 ex.1,3 (Module 2 unit 5)
GAME-software Starland 2: module 1 (Jobs), module page, matching pairs
Homework for Friday:

 • słownictwo: unit 5 The fire alarm (użyj aplikacji memrise/skryptu)/ vocabulary unit 5 The fire alarm
 • Pupil’s Book p. 50 ex.2
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p. 24 ex.3 ; p. 25 ex.5 (all)

Lekcja 7
12.04

Temat: Easter.

-homework checked
- vocabulary test
- warm up: Easter associations
- game: Easter alphabet
- worksheet: Easter
- board game: Easter questions
Homework for Friday (26.04):

 • vocabulary: Easter (use Memrise)
 • Napisz 4-5 zdań na temat jak spędziłeś Wielkanoc w tym roku (np.: co robiłeś/gdzie pojechałeś itp.)/Write 4-5 sentences about your Easter (for example, what you did, where you went etc).

Lekcja 6
05.04

Temat: Comparative.

warm up: Plans for the weekend
worksheet: Comparative theory ex. 1,2
worksheet: Animal survey
Homework for Friday:

 • test ze słownictwa: Unit 4 Daisy and friends part 3
 •  powtórzę stopniowanie przymiotników: Unit 4 Grammar stopniowanie przymiotników – stopień wyższy – Memrise
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar str. 23 zad. 1,2

Lekcja 5
22.03

Temat: Jobs.

- sprawdzenie zadania domowego
- test ze słownictwa
- rozgrzewka: adverbs
- podręcznik str. 46 zad. 14,16
- PPP Jobs
- podręcznik str. 47 zad. 17, 18
- gra,: podręcznik str. 46 zad. 16 EXTRA
Homework:

 • Pupil’s book p. 46 ex.15
 • vocabulary unit 4: Jobs
 • powtórz czasowniki po których używamy Gerund najlepiej używając Memrise lub skryptu: unit 4 grammar Gerund/lub PB p. 47 ex.17
 • SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR p.86 ex.9.10 ( pomoc: Pupil’s Book p. 47 ex.17)

Lekcja 4
15.03

Temat: Revision.

- sprawdzenie zadania domowego
- test
- podręcznik str. 40 zad. 3 Read  and complete with the right tense
- oprogramowanie: SM 5 : Vocabulary and grammar games: Module 1 : Unit 3
- podręcznik str. 40 zad. 4,5
- film:https://www.youtube.com/watch?v=6nbtc9Rp5pY 
- podręcznik str. 40 zad. 1,2
Homework for Friday:

 • test ze słownictwa: Unit 3 The Trumpeter of Kraków/ Vocabulary test: Unit 3 The Trumpeter of Kraków
 • podręcznik str. 41 zad. 6, 8

Lekcja 3
08.03

Temat: Have to.

- homework checked
- test: Past Simple
- PB p. 38-39 THE TRUMPET OF KRAKÓW
- PB ex.2 Put the story in order
- PB p. 39 ex. 3 Speaking
- PB p. 42 ex. 1
- PB p. 42 ex.2
- GAME SOFTWARE STARLAND 2 unit 3b ex.6b (Past simple present simple)
- PB p. 42 ex. 3 (only part 1)
Homework for Friday:

 • powtórz najlepiej z Memrise: Unit 4 Gramar czasownik: have to/ revise „have to”
 • vocabulary: unit 4: Out and about (najlepiej przy użyciu Memrise/skryptu)
 • Pupils Book strona 42 ćwiczenie 3 (pozmieniaj kolejnośc liter i wpisz otrzymane przymiotniki)/PB p. 42 ex.3
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar Practice p/str.81 ex/zad.1

Lekcja 2
22.02

Temat: Past Simple – revision.

Check homework
vocabulary test
PB p. 33 ex. 20 – complete the song
PB p. 33 ex. 21 “ Music is for everyone “ short discussion
worksheet – Past Simple
Software: SM 5 : Vocabulary and Grammar games: Grammar: Module 1 Unit 3
Worksheet PAST SIMPLE ex.1 (examples from K to Q); ex.2 (examples from e to h)
PB p. 33 ex. 22
Homework for Friday:

 • test: Past Simple: twierdzenia, pytania oraz przeczenia (korzystając z aplikacji memrise)
 • słownictwo: Module 1 Unit 3 At the concert –  naucz się najlepiej przy użyciu Memrise/ vocabulary: Module 1 Unit 3 At the concert –  use Memrise app.
 • zrób ćw. 1 przykłady od r do z oraz ćw. 2 (napisz przeczenia/ Negative lub pytania/Question) zrób tylko przykłady od: i do: L

Lekcja 1
15.02

Temat: Adverbs.

- warm up: Introduce yourself
- game: Shark game – powtórzenie czasowników nieregularnych
- grammar- adverbs of manner
- PB p. 31 ex. 14
- game: translating
- WB p. 80 ex. 7
- discussion: Describe your weekend
Homework for Friday:

 • powtórz słówka (przysłówki): unit 3 grammar: adverbs najlepiej z aplikacją memrise/vocabulary unit 3: grammar: adverbs
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p/str.80 ex/zad.5,6

Comments are closed.