LONDON (EF PRE-INTERMEDIATE B)

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA ENGLISH FILE PRE-INTERMEDIATE B


SPOTKANIE 56: LEKCJA 28
1.06.

Temat: Final test

Final test

HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (7.06):

 • No homework:)
 • SPOTKANIE 55: LESSON 26
  29.05

  Temat: Reported speech in speaking.

  WARM UP
  DICTATION
  HOMEWORK
  SBp. 97 ex. 5b,c – DISCUSSION, SPEAKING
  SBp. 98 unit 12C ex.1 (all)

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (5.06):

 • vocabulary: irregular verbs (all)
 • WBp. 86 ex1,2
 • SPOTKANIE 54: LEKCJA 26
  24.05

  Temat: Reported speech - revision

  homework checked
  warm up: speaking: feelings
  irregular verbs part 1 - revision
  PPP Reported Speech
  TBEFPRE-INTER 12B GRAMMAR worksheet p. 206

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (31.05):

 • go online for further practice (unit 12B grammar)
 • vocabulary unit 12A and 12B (revision)
 • SPOTKANIE 53: LESSON 25
  22.05

  Temat: Gossip.

  WARM UP-SPEAKING
  HOMEWORK
  DICTATION
  PPP 12B GOSSIP
  PAST PERFECT –revision TBEFP 12
  PAST PERFECT (revision) speaking writing

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (29.05):

 • vocabulary 12A and irregular verbs part 1 (see the scripts; 3 forms: do –did-done)=revision
 • WBp. 83 ex.2c (if not done in the class)
 • SBp. 97 ex.5a
 • SPOTKANIE 52: LEKCJA 25
  17.05

  Temat: Past Perfect/ Reported Speech.

  checked homework
  warm up: speaking:link + film Accents
  test
  Film Past Perfect:link
  Worksheet: Past Perfect
  GRAMMAR BANK TEORIA 12B p. 148-149
  ex. 2d (say/tell)
  GRAMMAR BANK p. 149 ex.12B:a,b

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (24.05):

 • vocabulary 12B + irregular verbs part 1
 • WBp. 84 ex. 1a,1b and p.85 ex.2a,2b
 • SPOTKANIE 51: LESSON 24
  15.05

  Temat: Gossip and vocabulary revision (module 7 preparing for the final test).

  1) WARM UP = PPP SPRING TALK FOR A MINUTE
  2) DICTATION
  3) HOMEWORK
  4) SBp. 96 ex.1; p. 97 ex.3
  REVISION: SBp. 158 Vocabulary Bank + TBEFP 7A communicative
  General Conversations

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (22.05):

 • vocabulary: SBp. 158 Verb forms
 • SBp. 94 ex.1a,1b,1c,1d,1e
 • SPOTKANIE 50: LEKCJA 24
  10.05

  Temat: Test/ Past Perfect.

  checked homework
  test
  warm up: Royal Family - Kahoot
  PPP PAST PERFECT
  SB GRAMMAR BANK 12A p. 148-149 teoria i ćwiczenia 12A:a,b
  SBp. 95 ex.2e
  speaking: Past Perfect - wordwall

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary: Vocabulary Bank p.163 Phrasal verbs
 • WBp. 82 ex.2a,b
 • SPOTKANIE 49: LESSON 23
  08.05

  Temat: General Revision.

  WARM UP DISCUSSION LINK
  HOMEWORK
  DICTATION
  SBp. 163 Vocabulary Bank: Phrasal verbs –revision
  SPORT –revision (module 10a)
  BRAINSTORMING
  DISCUSSION
  SECOND CONDITIONAL –revision (module 9a)LINK

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • revise vocabulary unit 10A
 • WBp.81 ex.1,2,4
 • SPOTKANIE 48: LEKCJA 23
  26.04

  Temat: Revision - Unit 11

  checked homework
  test
  warm up: Give the definition
  PPP Revision
  speking: Used to:link
  might speaking game:link
  Noun formation

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (10.05):

 • revise for the test module 11 (especially: SB Grammar Bank p.146-147 all; school, education; Word formation: SBp. 89; similarities SBp. 90 ex.2)
 • go online do: Check your Progress: File 11
 • WBp. 78 ex.2a,b
 • Od 01.05 do 05.05 szkoła będzie zamknięta z powodu długiego weekendu
 • SPOTKANIE 47: LEKCJA 22
  24.04

  Temat: So/ Neither.

  checked homework
  warm up: Steal, swap, bust - Used to - revision
  SBp. 90-91 ex.1,2,3,5
  translations:
  Grammar Bank 11C:a,bLINK

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (10.05):

 • vocabulary unit 11C
 • WBp. 78 ex.1a,1b; p. 79 ex.2c
 • go online: CLASSROOM: unit 11C: PRONUNCIATION, fill In the gaps; optional: do grammar activities too(11C
 • Od 01.05 do 05.05 szkoła będzie zamknięta z powodu długiego weekendu
 • SPOTKANIE 46: LEKCJA 21
  19.04

  Temat: Used to.

  checked homework
  test
  SB p. 146 11A Used to+ ec. 1,2
  PPP Used to
  worksheet: Used to 10B
  Speaking: used to spinn the wheel

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (26.04):

 • vocabulary unit 11A
 • WBp.74 ex.1c
 • SPOTKANIE 45: LESSON 22
  17.04

  Temat: PRACTICAL ENGLISH (Time to go Home).

  WARM UP =PPP TALK FOR A MINUTE: FASHION
  DICTATION
  HOMEWORK
  4SBp.92-93 (all)

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

 • WBp. 80 (all)
 • go online to practice the Practical English phrases
 • vocabulary Practical English 6: Time to go home
 • SPOTKANIE 44: LEKCJA 20
  12.04

  Temat: Test

  checked homework
  warm up: Time and Dates
  Test
  speaking:link

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (19.04):

 • vocabulary 11A
 • worksheet: Reading
 • EXTRA writing
 • SPOTKANIE 43: LESSON
  03.04

  Temat: EASTER

  HOMEWORK
  DICTATION
  Easter Discussion
  HIDDEN PICTURES: EASTER

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (17.04):

 • revise Easter vocabulary: 1 CHICK - KURCZACZEK
  2 LENT - WIELKI POST
  3 BLESS - POŚWIĘCIĆ
  4 CRUCIFIXION - UKRZYŻOWANIE
  5 CATKINS - BAZIE
  6 EASTER PALM - PALMA WIELKANOCNA
  7 WORSHIPPER - WIERNY
  8 EASTER BUNNY - ZAJĄCZEK WIELKAANOCNY
  9 DAFFODILS - ŻONKILE
  10 TOMB - GROBOWIEC
 • Przerwa świąteczna od 05.04 do 11.04, szkoła będzie zamknięta.
 • SPOTKANIE 42: LEKCJA 19
  29.03

  Temat: Revision.

  checked homework
  warm up:link
  SB p. 144 - 145 Passive voice
  SBp. 84 Revise nad Check
  GRAMMAR
  SBp. 85 LIstening: CAN YOU UNDERSTAND THESE PEOPLE
  worksheet: Passive voice

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (12.04):

 • revise for the test: module 10a,10b,10c vocabulary and grammar especially: SBp. 144-145 (passive voice); 162-163
 • SBp. 83 ex. 4 FILM
 • Przerwa świąteczna od 05.04 do 11.04, szkoła będzie zamknięta.
 • SPOTKANIE 41: LESSON 21
  27.03

  Temat: Clothes and shopping.

  1) WARM UP
  2) SBp. 89 ex. 3
  3) FILM-the History of jeans (Levi) +DISCUSSION
  4) PPP shopping commercial
  5) SBp. 89 ex.4
  6) SPEAKING: TBEFpre-inter unit 11B communicative p. 248 (box pre-intermediate 7-12)

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (03.04):

 • vocabulary unit 11B
 • WBp. 77 ex.3a,b,c
 • SPOTKANIE 40: LESSON 20
  22.03

  Temat: Might; Are you indecisive?

  WARM UP/(REVISION)=PPP Childhood and education
  DICTATION
  HOMEWORK
  SBp. 88 ex.1
  SBp. 146 module 11B: might theory and ex. 11B:a
  SBp. 147 unit 11B ex. b

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (29.03):

 • WBp. 74 ex 1a,b,c; p. 76 ex.1a
 • vocabulary unit 11B
 • go online for further practice (unit 11B: might)
 • SPOTKANIE 39: LESSON 19
  20.03

  Temat: Revision module 10; School subjects.

  warm up-speaking
  DICTATION
  HOMEWORK
  SBp. 84 Vocabulary
  PPP MOTHER OF INVENTIONS
  SB unit 11A ex.1 (all)

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (27.03):

 • vocabulary unit 11A
 • SBp. 86 ex.2
 • SPOTKANIE 38: LEKCJA 18
  15.03

  Temat: Test/Passive voice.

  checked homework
  warm up:Present Perfect questions
  Test
  SB p. 83 ex. 2
  SB p. 144 theory: Passive voice
  SB p. 145 10C ex. a,b

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (22.03):

 • vocabulary unit 10C
 • WBp. 73 ex.3a,b,c,d,e
 • SPOTKANIE 37: LESSON 18
  13.03

  Temat: Early birds. Phrasal verbs (module 10B).

  WARM UP: SPEAKING „5 MIN TALKS”
  HOMEWORK
  DICTATION
  SBp. 81 ex. 3,4,5

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (20.03):

 • vocabulary unit 10B part 1
 • WBp. 70 ex.1a,b,c
 • SPOTKANIE 36: LEKCJA 17
  08.03

  Temat: Revision.

  checked homework
  test
  PPP Talk for a minute
  worksheet:LINK
  speaking:SPEAKING - LINK
  Listening task
  worksheet: vocabulary
  worksheet: Present Perfect vs Past Simple

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (15.03):

 • Do the quiz, READ the explanations below the questions (PRESENT PERFECT vs Past simple):QUIZ
 • WBp. 65 (all)
 • revise for the test (module 9), go online for further practice
 • SPOTKANIE 35: LESSON 17
  06.03

  Temat: Early birds. Phrasal verbs.

  WARM UP: Teacher’s Book Pre-interm. 10A VOCABULARY worksheet 4th edition p. 270
  HOMEWORK
  DICTATION
  SB GRAMMAR BANK10 A (it’s not really grammar) p. 144 theory and 145 ex.
  UNIT 10B:
  SBp. 80 ex. 1 (all)
  SBp. 80 ex. 2a,2b,2c
  p. 163 Vocabulary Bank

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (13.03):

 • WBp. 69 ex.3(all)
 • vocabulary unit 10B part 1
 • SPOTKANIE 34: LEKCJA 16
  01.03

  Temat: Present Perfect or Past Simple?

  checked homework
  warm up: Irregular verbs - spin the wheel
  PPP Present Perfect - Past Simple
  SB p. 142 9C theory
  SB p. 142 9C ex. a,b
  worksheet:link
  worksheet:link

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (08.03):

 • -vocabulary unit 9C
 • worksheet TBEF pre-intermediate 9C grammar p. 198:link
 • SPOTKANIE 33: LESSON 16
  27.02

  Temat: Sport. Expressing movement.

  WARMER: SPORT
  HOMEWORK
  DICTATION
  SB UNIT 10A p.78 ex.1,2,3a,3c

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (06.03):

 • vocabulary unit 10A part 1 -WBp.68 ex.1a,b,c
 • SPOTKANIE 32: LEKCJA 15
  22.02

  Temat: Present Perfect.

  checked homework
  test
  worksheet: Present Perfect
  SB p. 73 ex. 5 - speaking
  Speaking cards - just and Present Perfect
  worksheet:LINK
  Game: Baamboozle - Present Perfect

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (01.03):

 • WBp.63 ex.2 and 3
 • WB p. 62 ex. 1a,b,c
 • vocabulary: irregular verbs
 • SPOTKANIE 31: LESSON 15
  20.02

  Temat: Present Perfect VS Past Simple.

  1. Warm Up
  2. Homework
  3. Dictation
  4. SB p.75 ex.3a
  5. Speaking, Present Perfect VS Past Simple
  6. SB p.75 ex.5
  7. SPEAKING

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (27.02):

 • vocabulary unit 9A, 9B, 9C
 • WB p.64 ex.1
 • SPOTKANIE 30: LESSON 14
  15.02

  Temat: HOW DO I GET TO …?

  WARM UP –PPP LESSON 14 HOW DO I GET TO …?
  HOMEWORK
  DICTATION
  PPP FEARS PHOBIAS (revision)
  SBp. 74 ex.1
  SBp. 75 ex.4

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

 • vocabulary unit 9C
 • SBp. 74 ex.2 
 • 5 minute talks (appearance)
 • SPOTKANIE 29: LEKCJA 14
  13.02

  Temat: Present Perfect for and since.

  checked homework
  warm up: conditionals questions
  worksheet: test
  SB p. 142 9B theory
  SB p. 143 9B ex. a,b
  SB p. 73 ex. 3
  speaking Present Perfect:SPEAKING worksheet:WORKSHEET

  SPOTKANIE 28: LEKCJA 13
  25.01

  Temat: First and second conditional - practice.

  Warm up: What is it? Guess the picture VIDEO
  PPP Conditionals
  Worksheets: first and second conditionals
  Match the halves - first conditional
  Speaking (the panel): SPEAKING
  Speaking boardgame: BOARD GAME
  Grammar worksheet: first and second conditional
  Video: VIDEO

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (15.02); lekcja z native speaker'em:

  • vocabulary Practical English: Getting around
  • WBp.66 (all)
  • go online for further practice: PE unit 5 Asking how to get there (all activities + record yourself in you hear/you listen activity)
  • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.

  SPOTKANIE 27: LESSON 13
  23.01

  Temat: GETTING AROUND.

  WARM UP
  DICTATION
  HOMEWORK
  GETTING AROUND INTRODUCTION
  SBp. P76-77, all exercises

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (13.02); lekcja z lektorem polskim:

 • revise for a test: 1st and second conditionals (do again activities from WB, go online for further
  practice unit 8B and 9A; use memrise)
 • vocabulary: unit 9b
 • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.
 • SPOTKANIE 26: LEKCJA 12
  18.01

  Temat: Second conditional.

  checked homework
  test
  warm up: Translate the lyrics
  worksheet:worksheet
  speaking:worksheet
  TV show Bachelor +game
  TBEFP 9A grammar p. 196

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • practise 2nd conditional with Memrise (unit 9A Grammar: II okres warunkowy
  • vocabulary 9A (all)
  • WBp. 61 ex.3c
  • remember to watch sth in English
  • go online for further practice (unit 9A grammar activities-2nd conditional)

  SPOTKANIE 25: LESSON 12
  16.01

  Temat: Phobias.

  1) WARM UP- revise vocabulary (unit 7,8, and 9a); suggested game: steal swap bust
  2) DICTATION
  3) HOMEWORK
  4) SB p. 73 ex.2
  5) SPEAKING TBEFP 9A COMMUNICATIVE (2nd conditional revision)
  6) PPP ANIMALS –(revision)

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

  • vocabulary unit 9B (all)
  • WBp. 60 ex.1b,c
  • go online for further practice, do 9A: vocabulary: animals and insects and 9B: vocabulary: Words related to fear

  SPOTKANIE 24: LESSON 11
  11.01

  Temat: Animals.

  WARM UP- Christmas and new year
  DICTATION
  HOMEWORK
  SBp. 70-71 ex.1,2 (Animals)
  SPEAKING CROSSWORD
  PPP Talk for a minute

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • WBp. 60 ex.1a
  • SBp. 72 ex.1a,1b,1c
  • vocabulary 9A part 2

  SPOTKANIE 23: LESSON 10
  09.01

  Temat: Who’s Vivienne?

  WARM UP: TBEFpre-inter 8B Vocabulary Confusing verbs p. 268
  DICTATION
  HOMEWORK
  SBp. 66-67 ex.1 ex.4
  PPP 8C Reading

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

  • vocabulary unit 8C
  • WBp. 59 ex.2c; 3c
  • SBp. 69 Can you understand this text?

  SPOTKANIE 22: LEKCJA 11
  04.01

  Temat: Quick test/ Second conditional.

  checked homework
  SB p. 68 Grammar
  Quick test 8
  game:https://www.youtube.com/watch?v=-liQERfsF6c&t=53s
  SB p. 142 Second conditional + p. 143 ex. a,b

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • listen to 2nd conditional in songs and translate the sentenses (optional: listen to the one which you like the most):VIDEO
  • vocabulary unit 9A part 1
  • WBp. 61 ex.3a,b

  SPOTKANIE 21: LESSON 9
  02.01

  Temat: New Year's Resolutions/ Confusing verbs.

  checked homework
  PPP New Year's Resolutions
  SB p. 65 ex. 4 all + p. 160
  PPP 8B Planet Earth

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

  • vocabulary 8B part 2
  • WBp. 57 ex.2,3

  SPOTKANIE 20: LESSON
  14.12

  Temat: LESSON CHRISTMAS.

  Warm up: Vocab Revision
  DICTATION
  HOMEWORK
  CHRISTMAS WARM UP
  PPP Christmas
  SPEAKING : Christmas
  https://drive.google.com/file/d/1HPyxpPvcpaOHUM-Fo1rbfD604cweScgO/view

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (4.01):

  • vocabulary 8C
  • WBp.58 ex2a,b; ex.3a,b
  • revise for a TEST, module 8a,8b,8c (grammar:should, 1st conditional, possessive pronouns, adverbs; SBp. vocabulary especially: 159, 160
  • go online to for further practice: Online Practice: Check your progress File 8
  • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

  SPOTKANIE 19: LEKCJA
  12.12

  Temat: Possesive pronouns.

  homework checked
  test
  speaking: Christmas
  SB GRAMMAR BANK p. 140 - 141
  teoria + ex.8C:a,b
  MPTintermediate software unit 1a ex.5
  TBEFelementary 11A communicative

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (02.01):

  • vocabulary Christmas
  • SBp. 68 ex Vocabulary: b,c and Vocabulary a,d
  • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

  SPOTKANIE 18: LEKCJA 8
  7.12

  Temat: First conditional - practice.

  checked homework
  test
  Film: I conditional:https://www.youtube.com/watch?v=iZwa9fvuIw4
  Game: Finish the sentence
  SB p. 65 ex. 3
  Worksheet: Grammar 8B
  Worksheet: Find someone who
  speaking: 1st conditional:Speaking

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (lekcja z native speaker'em):

  • vocabulary: unit 8A
  • practise SHOULD with memrise (unit 8A grammar-should)
  • WBp. 55 ex.3 (all)
  • optional: go online and practice pronunciation ‘u:”: click SOUND BANK and choose „u” and „u:”

  SPOTKANIE 17: LESSON 8
  5.12

  Temat: The verb: get

  WARM UP
  Homework
  DICTATION
  SBp. 63 ex. 5a5b =SBp. 159 Vocabulary Bank get, p. 63 ex.5c
  Speaking: presentation: PPPEFP 8A Problems, stress and giving advice

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (lekcja z lektorem polskim):

  • vocabulary unit 8B part 1
  • WBp. 56 ex.1c
  • go online: Online Practice: unit 8B: PracticeNatural Disasters activity 1,2 (listening)

  SPOTKANIE 16: LEKCJA 7
  30.11

  Temat: First conditional.

  checked homework
  test
  SBp. 64 ex.1
  SBp. 64 ex.2a,2b GRAMMAR
  PPP 1st Conditional
  SBp. 140-141 grammar bank teoria i cwiczenia 8B:a,b
  PPP 1st Conditional –speaking
  Grammar quiz 1st conditional:https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-quiz-firstcon-r1.pdf

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • vocabulary unit 8a; practise with Memrise: I okres warunkowy unit 8B grammar
  • WBp.56 ex.1a,1b
  • go online: MY PRACTICE: unit 8B: do: first conditional activity 1 and 2

  SPOTKANIE 15: LESSON
  28.11

  Temat: THANKSGIVING.

  HOMEWORK
  WARM UP –GAME: Vocab revision
  DICTATION
  PPP THANKSGIVING +worksheets
  worksheets
  A little history worksheet for each student
  worksheet

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

  • vocabulary unit 8A
  • WBp.53 ex.4

  23.11. - zajęcia nie odbyły się, zostaną odrobione w czerwcu


  SPOTKANIE 14: LESSON 7
  21.11

  Temat: Should I stay or should I go?

  WARM UP- Cast away
  https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-discussion-should1.pdf
  DICTATION
  SBp. 63 ex. 4 speaking and listening 8A COMMUNICATIVE WORKSHEET from TBEFP p. 238

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

  • vocabulary: unit8A
  • practise SHOULD with memrise (unit 8A grammar-should)
  • translate any words you don’t understand from the song: Should I stay or should I go
  • prepare for a discussion: English teacher „ What should I do to speak Polish fluently?"

  SPOTKANIE 13: LESSON 6
  16.11

  Temat: What should I do?

  WARM UP: Revision Vocab
  DICTATION
  HOMEWORK
  PPP RULES AND OBLIGATIONS
  Discussion

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • SBp. 62 ex.1 (all), 3 (pronunciation)
  • WBp. 54 ex.1a; 2
  • optional SBp. 117 A formal email ex. 5c,5d,5e
  • vocabulary unit 7C

  SPOTKANIE 12: LEKCJA 7
  14.11

  Temat: Test/ Should.

  checked homework
  test: Unit 7all
  SB p. 140 - 141 should theory + ex. a,b
  worksheet:https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-worksheet-oughtto.pdf
  speaking: should cards
  worksheet: EFPI Grammar 8A

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (lekcja z native spkear'em):

  • WBp. 54 ex.1b
  • vocabulary unit 8B part 1C

  SPOTKANIE 11: LEKCJA 6
  09.11

  Temat: Revision.

  homework checked
  vocabulary test
  TB 7C grammar (must, have to) str 192
  PPP LEKCJA 6 REVISION jako STEAL SWAP BUST GAME
  PPP LEKCJA 6 REVISION BACK TO THE BOARD

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (lekcja z native spkear'em):

  • SBp. 117 ex.5a,5b (a formal email)
  • WBp. 51 ex.2a,2b
  • vocabulary Practical English: At the Pharmacy and unit 7C

  SPOTKANIE 10: LESSON 5
  07.11

  Temat: Could you pass the test?

  Warm up: creating a very short story
  Dictation
  HOMEWORK
  SBp.58-59 unit 7C ex.1,2 (was their homework), 4
  SPEAKING CROSSWORD (TOPIC: Learning English), in pairs,
  crossword SPEAKING board game (Learning English)boardgame

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (lekcja z lektorem polskim):

  • revise for a test (module 7a,7b,7c): go online for more practice (unit 7a,7b,7c)
  • najważniejsze-przejrzyj jeszcze raz SBp. 138-139, SBp. 158 verbs form!!!; PE: At the pharmacy;WBp. 46-47 ex.2 (każde zadanie = 1 reguła użycia infinitive)
  • worksheet 7B vocabulary (TBEFP)
  • WBp. 51 ex.2c,d,e

  SPOTKANIE 9: LEKCJA 5
  02.11

  Temat: Have to, must.

  checked homework
  vocabulary test
  warm up: speaking
  SBp.59 ex.3 a-d
  GRAMMAR BANK p. 138 unit 7C + ex. a,b
  TBEFPRE-INTERMEDIATE 7C COMMUNICATIVE p. 237
  speaking:https://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-discussion-haveto.pdf

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • vocabulary: unit 7A part 2 and unit 7B part 2 use Memrise
  • WBp. 50 ex.1
  • practise the verb must using Memrise (unit 7C grammar)
  • optional: go online for more grammar practice

  SPOTKANIE 8: LESSON 4
  26.10

  Temat: BEING HAPPY.

  Warm up-revision of vocabulary
  Dictation
  Homework
  PPP BEING HAPPY (revision of module 7b)
  SBp. 59 ex.5 (all) adjectives+ prepositions
  SPEAKING adjectives + prepositionshttps://drive.google.com/file/d/1ZiwoG2eKXcdY3w8eDbvNQALHLFYHP7fY/view

  HOMEWORK for Monday (07.11) / zadanie domowe na poniedziałek:

  • vocabulary unit 7C
  • SBp. 58 ex.2a,2b,2c

  SPOTKANIE 7: LEKCJA 4
  24.10

  Temat: Practical English.

  checked homework
  vocabulary test
  TBEFP 7B communicative 4th edition
  SbP.60-61 PRACTICAL ENGLISH
  worksheet: Grammar 7B

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • vocabulary Practical English 4 At the pharmacy
  • WBp.52 (all)
  • go online to practise the Practical English phrases, watch the films (At the pharmacy)
  • finish the worksheet from the classes:)

  SPOTKANIE 6: LEKCJA 3
  19.10

  Temat: Gerund.

  homework checked
  test
  warm up: Happiness is...
  SB p. 56 ex. 1a,b
  PPP Gerund
  SB p. 138-138 - theory + ex. a,b
  Speaking: Teach This: Tell me about ...
  HOMEWORK

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę (będą zajęcia z native speaker'em):

  • WBp. 48 ex.1; p. 49 ex.3
  • vocabulary unit 7B part 2

  SPOTKANIE 5: LESSON 3
  17.10

  Temat: First day nerves.

  1) Warm up
  2) Dictation
  3) Homework
  4) TBEFPre-inter 7A COMMUNICATIVE p. 235
  5) SBp. 57 (all)
  6) If time allows: SBp. 55 ex.3e,f (communication)
  HOMEWORK

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek (będą zajęcia z lektorem polskim):

  • vocabulary: study the verbs in SBp.158 Vocabulary Bank: verbs + infinitive or gerund; use Memrise unit 7A part 2 and unit 7B part 2
  • WBp.48-49 ex.2a,b,c,d,e
  • go online (englishfile, pre-inetrmediate course), MY PRACTICE:Unit 7B Happiness is, do as many as you can activities: uses of the gerund, verbs + gerund, pronunciation.

  SPOTKANIE 4: LEKCJA 2
  12.10

  Temat: To + infinitive.

  checked homework
  test
  Roll the dice game: TBREF p. 290 4C
  SB p. 158 Vocabulary Bank - Verb Forms Part 1
  SB p. 138 - 139 7A theory + ex. a,b
  SB p. 55 ex. 4

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  • VOCABULARY UNIT 7a part 2
  • WBp. 46 ex.2a, b,c,d,e; ex.3 (go online: Workbook Audio unit 7A)

  SPOTKANIE 3: LESSON 2
  10.10

  Temat: Jobs.

  Warm up-revise vocabulary
  DICTATION
  HOMEWORK
  SPEAKING
  SBp. 54-55 ex. 2 listening

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek:

  • VOCABULARY UNIT 7B part 1
  • WBp. 46 ex.1a,1b

  SPOTKANIE 2: LEKCJA 1
  05.10

  Temat: Hello.

  organization
  Teacher's question time
  PPP Hidden Pictures
  Game: points: Sentences - translation from Polish into English
  Game: Describe yourself - adjectives

  HOMEWORK for Wednesday/ zadanie domowe na środę:

  SPOTKANIE 1: LESSON 1
  03.10

  Temat: Getting to know.

  warm up: Remembering names
  PPPKT6 Getting to know
  Asking Questions

  HOMEWORK for Monday/ zadanie domowe na poniedziałek: