BALLOONS 2

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 4

SPOTKANIE 29: LEKCJA 15
26.01

Temat: Containers (pojemniki i żywność).

Activity Book p. 36 ex.1,2
Pupil's Book p.48-49 -wprowadzamy nowe słownictwo
Pupil's Book p. 48 ex,1 (+film)
My favourite sandwich-opisujemy swoją ulubioną kanapkę
online game -(containers-pojemniki)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek (16.02):

 • Activity Book, str. 40, zad. 2
 • Pupil's Book p. 48 ex.2
 • Zagrać w grę: https://www.eslgamesplus.com/food-partitives-esl-fun-game-food-quantities-game/
 • Proszę nauczyć się na test ze słówek: UNIT 6: MY FAVOURITE SANDWICH przy pomocy Memrise/skryptu/e-booka.
 • Ferie zimowe od 30.01 do 10.02, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 28: LESSON 13
24.01

Temat: Plurals.

Warm up: "RIDDLED” FLASHCARDS
Dictation
Check homework
Software Smiles 4: Extra Vocabulary Practice: 5 Funny Clothes: ex. 1
PB p. 41 – plurals
PB p. 41 ex. 3,4
GAME: SNAKES AND LADDERS
PB p. 41 ex. 5 + EXTRA in ex. 5
GAME: ACCESS 1 – GAME IN EX. 4
WORKSHEETS: PLURAL NOUNS 1,2

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek (14.02):

 • Ćwiczenia str. 33zad. 3,4 (Activity Book p. 33 ex. 3,4)
 • Na dyktando nauczyć się słówek: Unit 5 Funny clothes: GRAMMAR: Liczba mnoga przy pomocy skryptu i/lub/ebooka/ Memrise / Vocabulary for dictation: Unit 5Funny clothes GRAMMAR: Liczba mnoga using the script and/or/ebook/ Memrise

SPOTKANIE 27: LEKCJA 14
19.01

Temat: Test, and School rules.

warm up -powtarzamy słownictwo
kartkówka
-sprawdzamy zadanie domowe
gramy w wisielca-powtarzamy alfabet Online game
PBp. 43 ex.4,5;
game kahoot: must/musn't can

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, str./p. 35, zad. /ex. 3,4,5
 • Proszę poćwiczyć z Memrise/e-bookiem/skryptem UNIT 5: SCHOOL RULES: GRAMMAR: must
 • pograj w gry aby poćwiczyć must i mustn't Game 1Game 2

SPOTKANIE 26: LESSON 12
17.01

Temat: Funny clothes (PB p.40).

Warm up: Play bingo
Dictation
Homework
Game: write the alphabet on the board.
Software: Module 3 Unit 5
PB p. 40 ex. 1
Software: Upstream Beginner
Worksheets: Clothes I wear

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Ćwiczenia str. 32 zad. 1,2 (Activity Book p. 32 ex. 1,2)
 • Nauczyć się słówek Unit 5 Funny clothes przy pomocy Merise / skryptu / ebooka (Learn vocabulary Unit 5 Funny clothes using Memrise / the script / ebook)

SPOTKANIE 25: LEKCJA 13
12.01

Temat: Test, and School rules.

- short revision before the test; softeware
- test 3&4
- p.b - pg.42-43 unit 5 lesson 2
- game ; flashcards
- grammer; must,mustn't , p.42 ex.1
-game: PPP mystery box

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, str./p. 34, zad./p. 1,2;
 • Proszę poćwiczyć słówka z Memrise/skryptem/e-bookiem: UNIT 5: SCHOOL RULES

SPOTKANIE 24: LESSON 11
10.01

Temat: I like surfing the Net.

Warm up: (I like planting flowers. / She likes cleaning. / He likes
painting. / They like reading comics. / I like going shopping. / She likes going to the gym)
Dictation
Check homework:
Blaze 1 unit 4.3 ex. 1 – game
Workbook p. 77 ex. 6,7 (Round-up)
Worksheets: Do you like…?
Online Games: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/ing
Worksheets: gerund ex. 1,2,3
Speaking: I like..

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Ćwiczenia str. 25 zad. 3,4 (Activity Book p. 25 ex. 3,4)
 • Przy pomocy Memrise i/lub skryptu proszę nauczyć się na dyktando zdań z: UNIT 4 A green day
 • Grammar: Czasownik z –ing (Using Memrise and/or the script learn for the dictation the sentences
 • from: UNIT 4 A green day Grammar: Czasownik z –ing)

SPOTKANIE 23: LEKCJA 12
5.01

Temat: Revision unit 3 and 4.

warm up Vocabulary and Grammar: Grammar game 3
PB p. 38 ex.1,2,3,4 and p. 39 ex.6
game kahoot -ćwiczymy czas present simple

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • 1) proszę poćwiczyć słownictwo z Unitu 3 oraz 4 (szczególnie sklepy, zawody, "green day") oraz czas present simple; słówka z najdziesz w aplikacji Memrise i skrypcie Unit 3 Where is...? Unit 3: A postman Unit 3 Present Simple (zdania pytania i przeczenia) Unit 4 Agreen day słowka oraz A Green Day grammar: czasowniki z -ing; UNIT 4 My day
 • 2) zagraj w gry aby poćwiczyć
  -CZAS PRESENT SIMPLE present simple
  pytania present simple
  -CZASOWNIKI: LIKE, LOVE, HATE po których występuje czasownik z ing https://wordwall.net/pl/resource/777067/love-hate-likeVerb-ing

SPOTKANIE 22: LESSON 10
3.01

Temat: A green day. (PB p.30-31)

Dictation
Check homework
Software: Upstream Beginner: Games: 3 (memory – jobs)
Game: Guessing Time
PB p. 30-31 Vocabulary
PB p. 30-31 ex. 1,2
Grammar: Activities to talk about preferences with the verbs:
dance, go shopping, surf, play the guitar, sing, climb, watchTV, eat pizza, eat ice cream, go to school
PB p. 31 ex. 3:
PB p. 31 ex 3, 4
Software: Extra Vocabulary Practise:
PB p. 31 ex. 5: Pupils work in pairs.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: Unit 4 The green day przy pomocy skryptu i/lub/ebooka/ Memrise / Vocabulary for dictation: Unit 4 The green day using the script and/or/ebook/ Memrise
 • Nauczyć się czytać historyjki w podręczniku na str. 30 zad. 1 przy pomocy ebooka / Learn to read the story in Pupil’s Book p. 20 ex. 1 using ebook
 • Ćwiczenia str. 24 zad. 1,2 / Activity Book p. 24 ex. 1,2

SPOTKANIE 21: LEKCJA 11
15.12

Temat: Przysłówki częstotliwości (always, never, sometimes).

SBp. 44 ex.4
film (dog's life) -present simple
speaking: I always... I never...
online game -present simple
gra Kahoot (What time is it?)-ćwiczymy godziny
https://play.kahoot.it/v2/?quizId=8781c49f-ecdd-4a6e-b68c-8d2321d885af

HOMEWORK for Thurday/ zadanie domowe na czwartek (5.01):

 • Activity p. 27 ex. 4,5; p. 28 ex. 2
 • powtórz jeszcze raz:
  1) słówka UNIT 4: MY DAY z Memrise/skryptem/e-bookiem.
  2) ze skyptem lub Memrise poćwicz czas teraźniejszy: UNIT 3: A POSTMAN: GRAMMAR: Present Simple twierdzenia, pytania, przeczenia
 • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 20: LESSON
13.12

Temat: CHRISTMAS.

Dictation
Check homework
PPP Hidden pictures Christmas
Film: https://www.youtube.com/watch?v=L2UCRNldC3s
Smiles 4 Software: Let’s Celebrate: Merry Christmas Everyone
Worksheets: Christmas Wordsearch
Online games: http://www.mes-games.com/christmas1.php - Games
Vocabulary: Memory and Shoot out
Worksheets: Christmas Pictures

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek (3.01):

 • Nauczyć się słówek Christsmas ze skryptu (Learn Christmas words from the script)
 • Proszę jeszcze raz zagrać w gry z lekcji (Play the online games): http://www.mes-games.com/christmas1.php
 • Przerwa świąteczna od 19.12 do 1.01, szkoła będzie zamknięta.

SPOTKANIE 19: LEKCJA 10
8.12

Temat: Która godzina?

test
PPP TOP 5 Game -powtarzamy słownictwo
PBp. 32 ex.1,2
gra planszowa: What's the time?
warm up -online game wordwall(Present simple czas)
https://wordwall.net/pl/resource/475779/angielski/present-simple

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p. 26 ex. 1,2; p. 27 ex. 3
 • Proszę nauczyć się na test ze słówek UNIT 4: MY DAY z Memrise/skryptem/e-bookiem.

SPOTKANIE 18: LESSON 9
6.12

Temat: What's in your bag?

Warm up; Hot seat
Dictation
Checked Hw
Buzzer Game
PB p.27 ex.5-listening
PB; p.28

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: The Princess and the pea przy pomocy skryptu i/lub memrise /
  Vocabulary for dictation: The Princess and the pea using the script and/or Memrise
 • Activity Book str./p. 21 zad./ex. 3
 • Na ebook obejrzeć jeszcze raz historyjkę (Storytime) The Princess and the pea / On ebook watch
  the story: The Princess and the pea

SPOTKANIE 17: LEKCJA 9
1.12

Temat: Present Simple.

warm up: Boardgame 1
PPP Present Simple-użycie i tworzenie czasu present simple
kahoot present simple
game wordwall-present simple
film: storytime: The princess and the pea.

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p. 21 ex. 4,5 (przy pomocy tabelki w podręczniku str. 27 (GRAMMAR)
 • poćwiczyć czas present simple zdania twierdzące grając w grę (możesz zrobić zdjęcie na koniec i pochwalić się w klasie wynikiem:)game poćwiczyć zdania przeczące w czasie present simple (możesz zrobić zdjęcie na koniec i pochwalić się w klasie wynikiem:)game Proszę nauczyć się na test słownictwa z Memrise/e-bookiem/skryptem : UNIT 3: A POSTMAN: GRAMMAR: PRESENT SIMPLE: twierdzenia, pytania, przeczenia

SPOTKANIE 16: LESSON 8
29.11.

Temat: (PB p.26-27).

Dictation
Check homework
Warm up: JOBS.
PB p. 26-27 Vocabulary:
PB p. 26 ex. 1.
PB p. 26 ex. 2
PRESENT SIMPLE
PB p. 27 ex. 4
GRAMMAR in ex. 4 affirmative sentences.
Pupils do ex. 4.
Blaze 1 Unit 3.1 ex. 1b
GAME: guess the job.
PB p. 26 ex. 3 + EXTRA

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Ćwiczenia str. 20 zad. 1,2 / Activity Book p. 20 ex. 1,2
 • Proszę nauczyć się słówek przy pomocy Memrise / skryptu / ebooka Unit 3 A postman / Learn vocabulary 3 Unit 3 A postmanĆwiczenia str. 20 zad. 1,2 / Activity Book p. 20 ex. 1,2
 • Proszę nauczyć się słówek przy pomocy Memrise / skryptu / ebooka Unit 3 A postman / Learn vocabulary 3 Unit 3 A postman

SPOTKANIE 15: LEKCJA 8
24.11.

Temat: Jobs.

warm up-kółko i krzyzyk (powtarzamy słowka)
kartkówka
Activity Book p. 19 ex. 4,5.
game : wwhere is the ....? (miejsca w mieście np: bank)
Job -gamehttps://www.youtube.com/watch?v=ptZKKmydpc4
Pupil’s Book p. 29 (Module 2 Unit 3 Lesson 4) ex. 3,4

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 14: LESSON 7
22.11.

Temat: Revision: Module 1.

Warm up: Software Smiles 4: Posters: Vocabulary Posters 4 (Game)
PB p. 22 ex. 1,2
Software: Quizes: Quiz 1.
PB p. 22-23 ex.3, 6
Forfeit game
Software: Extra Vocabulary practise: ex. 3
Worksheet: unit 2: Happy moments.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Ćwiczenia str. 13 zad. 4; str. 14 zad. 2 (Activity book p. 13 ex. 4; p. 14 ex. 2)
 • Słówka na dyktando: jeszcze raz: Unit 1a My favourite uncle proszę użyć skryptu / ebooka / aplikacji memrise (Vocabulary for dictation: Unit 1a My favourite uncle)

SPOTKANIE 13: LEKCJA 7
17.11

Temat: Test 1. Where is the supermarket?

Warm up: Pop Game (powtazramy słownictwi i gramatykę)
test module 1 (rozdział 1 i 2)
PB p.24-25 -poznajemy słownictwo "w mieście",; ex.1,2,3
online game: Places in a townhttps://wordwall.net/pl/resource/2099817/angielski/places-in-a-town

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 18, ex./zad.1 (na podstawie historyjki z podręcznika str. 24) 2,3;
 • Practice with Memrise/script vocabulary from UNIT 3: WHERE IS...?
 • Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise/skryptem: UNIT 3: WHERE IS...?
 • Extra (dla chętnych): Online activities: http://www.learningchocolate.com/content/shopping-1

SPOTKANIE 12: LESSON 6
15.11.

Temat: Play the music. (SB p.18-19).

Warm up 1: Revision
Dictation
Check homework
Warm up 2: Kahoot: .https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=dd2b56f6-cd35-411e-9e25-ff5371e6882a
Game: making sentences
Pupil’s Book p. 18 ex. 2
PPPKT1 LESSON 6 Music
PB p. 19 ex. 3
PB p. 19 ex. 4
Software Smiles 5: Vocabulary and Grammar Games: Vocabulary Games: Module 1 Unit 3
Software Smiles 4: Extra Vocabulary Practice 1 Water sports: Activity 1,2,3
Activity Book p. 14 ex. 1
Worksheets: Sports puzzle

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Nauczyć się na dyktando słownictwa CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 przy użyciu memrise i/lub ebooka/skryptu.(Learn vocabulary CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 using memrise and or ebook / scripts)
 • Ćwiczeniastr. 15 zad. 1,2 (Activity Book p. 15 ex. 1,2

SPOTKANIE 11: LEKCJA 6
10.11

Temat: Revision-powtarzamy zagadnienia z rozdziału 1.

warm up -Guess the sound: Zgadnij co to za dźwięk (poznajemy nowe słówka czyli nauka języka angielskiego na wesoło:)
SBp. 17 teoria him/us, them/them etc) oraz ex.5
GAME: Dice of fortune; powtarzamy słownictwi i gramatykę z rodziału 1

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 10: LESSON 5
08.11.

Temat: Present Continuous. (SB p.15).

Warm up: Revision
Dictation
Check homework
Present Continuous:
GAME MIME
PPPKT1 LESSON 5:
PB p. 15 ex. 3.
GAME: find a picture in the book.
PB p. 15 ex. 4
PB p. 15 ex. 5 Read
Interactive software: Let’s celebrate: Bonfire Night.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book/Ćwiczenia: p./str. 11 ex./zad. 3,4
 • Nauczyć się ze skryptu i aplikacji Memrise (Learn from script and Memrise): UNIT 2 WATER SPORTS: GRAMMAR: Present Continuous.

SPOTKANIE 9: LEKCJA 5
03.11

Temat: Czasownik CAN.

warm up SPIN the Wheel-powtarzamy czsownik have got
PB p. 16-17 ex. 1,2.4
game Titanic-pwtarzamy słownictwo
postar-vocabulary
game: Kahoot (czasownik can/can't)https://play.kahoot.it/v2/gameblock?quizId=dd2b56f6-cd35-411e-9e25-ff5371e6882a

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 12, ex. /zad.1,2,3
 • Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise i /lub skryptem: Unit 2: Summer Camp/ Please, practice vocabulary with Memrise and/or script Unit 2: Summer Camp.)

SPOTKANIE 8: LEKCJA 4
27.10

Temat: Describing people (opisywanie ludzi).

warm up -gra Snake and ladder (ćwiczymy have got)-dziewczyny wygrały:)
karta pracy have got
karta pracy My family (ćwiczymy słownictwo)
gra- zgadnij co masz? " I have got .... (zgadujemy z zawiąznymi oczami:)
Harry Potter quiz (ćwiczymy to be i have got)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek 3 listopada:

 • Practice for the test / Poćwicz na test: Unit 1 My favourite uncle Grammar: have got
 • Activity Book p. 7 ex. 4,5
 • POMYŚL AND NAZWĄ GRUPY:)

SPOTKANIE 7: LESSON 4
25.10

Temat: Water Sports. (SB p.14-15).

Warm up: Vocab Review
Dictation
Check homework.
To be, have got: Revision:
Software: Blaze 1 Unit 1.6 ex. 2b.
Software: Blaze 1 Unit 2.3 ex. 4
Sports: warm up:
SB p. 14-15 Vocabulary – Water Sports
SB p. 14 ex. 1
SB p. 14 ex. 2
FILM: Animals are doing sports.https://www.youtube.com/watch?v=LVCVrGX07lg

HOMEWORK for Tuesday (08.11)/ zadanie domowe na wtorek 8 listopada:

 • Ćwiczenia str. 75 ad. 2 (narysuj rysunek przedstawiający dany przedmiot),3 / Activity Book p. 75 ex. 2,3
 • Na dyktando nauczyć się słówek: UNIT 2 Water sports przy użyciu aplikacji Memrise, ebooka lub skryptu/ Learn Vocabulary UNIT 2 Water sports using Memrise, ebookor script

SPOTKANIE 6: LEKCJA 3
20.10

Temat: Describing people (opisywanie ludzi).

warm up -KAHOOT GAME powtarzamy (mój, twój, jego)https://create.kahoot.it/details/1815547a-bb3d-4065-956f-812d01b013c5
homework-sprawdzamy
kartkówka
SBp. 9 ex.5
gra: Zawisza Bydgoszcz vs FC Barcelona:) -powtarzamy słówka

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 8, ex./zad. 2, p./str. 9, ex./zad. 1 (POMOC: podręcznik (Pupil's Book) str. 11 tabelka: GRAMMAR)
 • Poćwicz z Memrise/skryptem UNIT 1: A BIG FAMILY GRAMMAR: TO BE -ZDANIA TWIERDZĄCE,PYTANIA, PRZECZENIA

SPOTKANIE 5: LESSON 3
18.10

Temat: My favourite uncle.

Vocabulary from Unit 1 A big family
Dictation
Vocabulary, pupils book page 10-11
PPP- have got
Pupils book page 11 grammar- have got
Pupils book page 11, exercise 5

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book (Ćwiczenia) p./str. 6-7 ex./zad. 1,2,3
 • Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 My favourite uncle przy użyciu aplikacji Memrise / ebook’a (Unit 1 str. 10-11) lub skryptu. (Learn the vocabulary Unit 1 My favourite uncle for dictation using Memrise / ebook (Unit 1 p.10-11) or the script.)

SPOTKANIE 4: LEKCJA 2
13.10

Temat: My, your, her – possessive adjectives (mój, twój, jego, nasz itp).

warm up -powtarzamy cyfry na wesoło Gamehttps://wordwall.net/resource/170314/maths/numbers-in-words
próbna kartkówka (sprawdzamy razem)
powtarzamy słówka (szkoła) -game (When the music stops....)
SB p. 9 Unit 1 ex. 4 (podręcznik str 9 cw. 4)
ćwiczymy possessive adjectives (mój, twój, nasz) game https://wordwall.net/resource/9878849/english/possessive-adjectives
ćwiczymy possessive adjectives https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/adjectives-3
GAME: PPP Who wants to win millions. (school vocabulary, numbers, possessive adjectives)

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek:

SPOTKANIE 3: LESSON 2
11.10

Temat: A big family.

DICTATION. trial
Check homework
SB p. 8 Vocabulary
SB p. 8 ex. 1
SB p. 8 ex. 2
TO BE
SB p. 8 ex. 3
Online game: Then is/are. https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/
game: verb-to-be.

HOMEWORK for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book p. 4-5 ex. 1,2,3
 • Learn the vocabulary Unit 1 A big family for dictation using Memrise, ebook or Pupil’s Book p. 9 (Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 A big family przy użyciu aplikacji Memrise lub ebook’a lub Pupil’s Book str. 9).

SPOTKANIE 2: LEKCJA 1
06.10

Temat: Back to school.

warm up PPP Telepathy -jak dobrze znasz swojego nauczyciela- język angielski na wesoło:)
kahoot School things czyli nauka języka angielskiego poprzez zabawę https://create.kahoot.it/details/53619c59-8cae-4050-b5e2-526a1d08e7e8
school things-flashards -What is missing? Co zniknęło?
Pupil's Book (książka ucznia) str. 6 ćwiczenie 1,2 oraz str. 7 gra: I spy with my little eye....
film (fragment) Matilda-dyskusja na temat szkoły, nauczycieli

HOMEWORK for Thursday/ zadanie domowe na czwartek: