Angielski – gimnazjaliści

Wychodząc naprzeciw nowym wyzwaniom stawianym przed młodzieżą gimnazjalną, szkoła językowa hello  przygotowała specjalne kursy przygotowujące do egzaminu z języka angielskiego. Pod czujnym okiem nauczyciela, który posiada doświadczenie w nauczaniu młodzieży gimnazjalnej, a także ukończył odpowiednie warsztaty i kursy, uczniowie rozwijają kompetencje językowe i poznają strategie egzaminacyjne oraz różne typy zadań pojawiające się na takim teście. Dzięki kreatywnym i ciekawym zajęciom młodzież bardziej angażuje się w naukę i łatwiej przyswaja materiał obejmujący zagadnienia leksykalne i gramatyczne przewidziane na egzaminie gimnazjalnym.