toxic frogs

Lekcja 15
10.01

Temat: Body parts.

Rozgrzewka: Farm animals match up
oprogramowanie: wprowadzenie nowego słownictwa: module 2: unit 3: body
Pupil’s Book, str. 26, zad.1
oprogramowanie: piosenka: What’s the matter?
Chit – chat:What’s the matter?
Pupil’s Book, str. 26, zad. 2
Zabawa: Board game: body
Pupil’s Book, str. 27, zad. 3
Zabawa: Betting game
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek (29 stycznia)

 • Poćwicz słownictwo z płytka e-book, module 2: unit 3: body (str. 26, 27)
 • Activity Book,, str. 15, zad. 2- przeczytaj i zakreśl właściwy obrazek

Lekcja 14
08.01

Temat: How old are the trees?

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: Charades
Pupil’s Book, str. 22, zad. 1, 2
Zabawa: Drawing on the boards
Zabawa: Ninjago : Pupil’s Book, str. 25, zad. 2
Piosenka: I’m a circle like a ball
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

Lekcja 13
03.01

Temat: Happy Birthday Woody.

Przypomnienie słownictwa z poprzednich zajęc
Zabawa: Show me, show me
Piosenka: oprogramowanie: fairyland 2: unit 2: p. 19
Pupil’s Book, p. 19, ex. 2
Gra: Throwing the hoop and answer
Gra online:
http://www.eslgamesplus.com/shapes-colors-sizes-esl-vocabulary-game-catapult-game/
oprogramowanie: watch the story from p. 20, 21 + listening
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Activity book, str. 9, zad. 2, 3

Lekcja 12
20.12

Temat: Winter time.

Warm up/rozgrzewka: Fast hand
Poster/plakat: winter
Zabawa: Find… a snowflake
Wprowadzenie nowego słownictwa: flashcards
Zabawa: Memory game
karta pracy: snowman
Piosenki: Little snowflake, I’m a little snowman, penguin dance-super simple songs
gra online:
https://www.anglomaniacy.pl/winterPictureTest.htm
Zabawa: Snowball fun
Zadanie domowe na czwartek 3 stycznia:

Lekcja 11
18.12

Temat: Shapes.

Sprawdzenie zadania domowego
Wprowadzenie nowego słownictwa: oprogramowanie: Pupil’s Book, str. 18, 19
Zabawa: Find shapes in the picture
Piosenka połączona z ruchem:
https://www.youtube.com/watch?v=TJhfl5vdxp4
Zabawa: shapes in the classroom
Karta pracy: Make a picture out of shapes
Pupil’s Book, str. 18, zad. 1
Gra online:
https://www.learninggamesforkids.com/preschool_games/match-three-shapes.html
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Proszę powtórzyć słownictwo z płytka e-book, unit 2: str. 18, 19.
 • Zagrać w grę:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/shapes

Lekcja 10
13.12

Temat: I’m seven.

Powtórka słownictwa z poprzednich zajęć
Pupil’s Book, str. 16, zad. 1
Piosenka: oprogramowanie: str. 16, zad. 1
Chit chat: How old are you?
Zabawa: Board game: vocabulary practice
Karta Pracy: What’s in my room
Zabawa: Puzzles
gra online:
http://www.eslgamesplus.com/numbers-1-to-10-esl-vocabulary-interactive-board-game/
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Activity Book, str. 8, zad. 1 – Wybierz właściwy podpis i pójdź po śladzie. Pokoloruj.

Lekcja 9
11.12

Temat: A lamp in my living room.

Zabawa na dywanie: Blind spot
Zabawa: hot and cold
Pupil’s Book, str. 15, zad. 3
Wprowadzenie nowego slownictwa: module 1,unit 2
Zabawa: Walk like…robot
Activity Book, str. 7, zad. 7
Gra online:
www.eslgamesplus.com/furniture-vocabulary-memory-game-for-esl-practice/amp/
Gra: Bomb timer- practice vocab
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Poćwicz z e-bookiem słowka z module 1, unitu 2: computer, bike, robot, clock, TV (Pupil’s Book, str. 16, 17).

Lekcja 8
06.12

Temat: Baby animals.

Warm up: Puppets game
Zabawa: Hello Turtle…Hello Lion
Pupil’s Book, str. 12, zad. 1- maze
Pupil’s book, str. 15, zad. 2 -stickers
Zabawa: Match baby animal to its parent
Przypomnienie słownictwa z poprzednich zajęć
Karta Pracy: Wild Animals
Zabawa: What’s this?
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • poćwicz z e-bookiem słówka z module 1: unit 1: strona 8,9 : bathroom, kitchen…etc.

Lekcja 7
04.12

Temat: Home, sweet home.

Powtórka słownictwa na dywanie przez zabawę
Plakat: In my house
Zabawa: Find…a lamp.
Zabawa: Memory -family
Gra planszowa: Colours, house, shapes
oprogramowanie: Pupil’s Book, p. 10, 11: oglądamy historyjkę + ćwiczenie
Pupil’s Book, str. 13, zad. 2
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, str. 5, zad. 5- labirynt

Lekcja 6
29.11

Temat: Wild animals.

Wprowadzenie nowego słownictwa
Zabawa: memory challange
Zabawa:Zoo on sale! I’d like to buy…
Piosenka: Where’s Alvin? oprogramowanie: unit: str. 9, zad. 3
Zabawa: Bingo- animals
Gra online:https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsPictureTest.htm
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Poćwicz słownictwo ze słownikiem online:

https://www.anglomaniacy.pl/wildAnimalsDictionary.htm

Lekcja 5
27.11

Temat: Bed is in the bedroom.

Sprawdzenie zadania domowego
Powtórka słownictwa z poprzednich zajęć i wprowadzenie nowych słów
Zabawa: Rooms match up
Pupil’s Book, str. 9, zad. 2
Zabawa: How many windows/doors?
chit chat: What’s your favourite house?
oprogramowanie: fairyland 1: game 1
Zabawa: English bomb
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book (ćwiczenia), str. 3, zad. 2

Lekcja 4
22.11

Temat: My house.

Piosenka: My Family is cool
Gra: Numbers 1-12 puzzle
Wprowadzenie nowego słownictwa: house: oprogramowanie: module 1: unit 1: str. 8, 9
Zabawa: Blindfold game
PB. str. 8, zad. 1
gra online:
http://eslkidsworld.com/Interactive%20games/Vocabulary%20Games/Family/family%20members.html
Zabawa: Missing cards- family
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

Lekcja 3
20.11

Temat: This is my uncle.

Powtórka słownictwa i poznanie nowych słów
Zabawa: Guess the card
Zabawa: Dice & flashcards game
Zabawa: Pop and say
Gra: Time bomb speaking
Zabawa: Charades
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Activity book (ćwiczenia), str. 2, zad. 1 – przeczytaj i zakreśl właściwe słowo.

Lekcja 2
15.11

Temat: My family.

Wprowadzenie zasad zachowania: Rules – opracowujemy regulamin
Zabawa: Bag of treasures
Wprowadzenie słownictwa: family
Zabawa: Envelope game
Zadanie: Picture of my family, (SB. str. 7 , zad. 4)
oprogramowanie: unit 1: my family: słownictwo
oprogramowanie: unit 1: video: piosenka SB. str. 6, zad. 2
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Proszę poćwiczyć piosenkę z lekcji, z płytką e-book: module 1: unit 1: My family, str. 6, zad. 2

Lekcja 1
13.11

Temat: Hello friends!

Introduce myself- photos
Gra: My special name.
Colours- flashcards: revise the colours.
Gra: Feed the bird
Wprowadzenie postaci: Fairyland 1: Poster
Zabawa z puppets: Fairyland 1: module 1, zad. 1
karta pracy: colour and complete.
Board game: Step by step
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Proszę dokończyć kartę pracy z lekcji – pokoloruj i pójdź po śladzie.

Comments are closed.