Sydney

Lekcja 25
09.01

Temat: Revision: past simple/continuous.

Sprawdzenie zadania domoweg
Warm up: Shooting for points
Test: unit 2e
Gra: Betting game : Workbook, Grammar Bank, str. 105, zad. 5
PPP Who wants to win millions
Worksheet: Irregular verbs
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę (30 stycznia):

 • Workbook, str. 105, zad. 3, 6
 • Słówka na test: powtórzyć sobie z unitów od 2A (2 części), 2B (2 części), 2D. Na następnych zajęciach będzie test z Past Simple/ Past Continuous oraz ww. słownictwa

Lekcja 24
07.01

Temat: Matura Oral Exam- speaking.

Warm up: how was your Christmas holiday discussion
Dictation/dyktando: 2B all
PPP/prezentacja:PPP Matura Oral exam set 4
SB (podręcznik):page 31 (all)
Homework for Monday (28 th January):

 • Workbook, str./p. 16, ex. 4, 5
 • Vocabulary for dictation: unit 2D

Lekcja 23
02.01

Temat: Used to.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: Guess the word
test: 2B insist- user friendly
Grammar: Used to- sowa/przykłady (podręcznik, str. 118)
Student’s Book, str. 33. zad. 4
PPP Gadgets
TBEFI 3A communicative: When you were younger (pairwork)
Grammar: No longer/ not any longer/still/ -worksheet
Game: Upload 3 2.4 EX.4B GRAMMAR GAME: USED TO-PAST SIMPE
video: Cantonese Opera+ quiz
Homework for Wednesday/na środę:

 • Workbook, str./p. 17- all
 • Słówka na test: 2E a pile of- grand

Lekcja 22
19.12

Temat: Present Continuous vs Past Simple.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: Gra: What were you doing? vocab revision
Test: 2A grab-unfortunately
video:https://www.youtube.com/watch?v=bi8UZegWiuQ (2:30 – 5:00)
SB, p. 29, ex. 9 + game
game online: TV show
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/perfectpast/past%20progressive%20vs.%20past%20simple%20betting.html
Zabawa: Memory picture test
English File pre-intermediate 2B Fake or real?
Workbook, str. 15, zad. 4
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę (2 stycznia):

 • Workbook, str. 15, zad. 3, 4- to finish
 • Słówka na test: 2B insist- user friendly
 • Dla osób mających egzamin gimnazjalny: Watch the videos from a website:

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykangielski they are in polish and 2, 3 minutes long, proszę również wykonać dodatkowe zadanie (karta pracy – e-mail)

Lekcja 21
17.12

Temat: Christmas.

Warm up: word association
Dictation
Check homework
Sb p.28 ex. 1,2,3
PPP Christmas
SB p. 29 / past continuous
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek (7 stycznia):

 • WB p. 15 ex 1,2
 • Vocabulary for dictation: Unit 2B

Lekcja 20
12.12

Temat: Past Continuous.

Revision of Skills Practice 1: game: Memory Challenge
Test
video: https://www.youtube.com/watch?v=bi8UZegWiuQ part about past continuous only
Student’s Book: Spelling rules, ex. 5, p. 27
Student’s Book, ex. 6, p. 27
Board game: What were you doing?
PPP Talk for a minute: Past Continuous
oprogramowanie: Sowa: Past Continuous
quiz: correct or incorrect
Student’s Book, p. 27, ex. 8- listening
Homework for Wednesday:

 • Workbook, str. 14, zad. 4
 • Student’s Book, str. 27 – read the text “John’s Travels” and do ex. 3, p. 26
 • Słownictwo na test: 2A grab-unfortunately

Lekcja 19
10.12

Temat:  Seeing the world.

-Revision of the vocabulary (hot seat game)
-Dictation
-Homework check (Workbook p.14 ex.1 and p.132-133 ex.3 and 4)
-SB p. 26-27 ex. 1 and 7
-PPP SUMMER COURSES LEVEL 2 LESSON 3 TRAVELLING
-SB p.26 ex. 2: game and video with questions from the software
-Writing a postcard
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Workbook, p. 14, ex. 2, 3
 • Vocabulary for dictation: unit 2A adventure-get stolen

Lekcja 18
05.12

Temat: Test from module 1. Job. Interests.

Sprawdzenie zadania domowego
Test: module 1
Film:https://learnenglishteens.britishcouncil.org/vocabulary/advanced-vocabulary/job
-exercise 1 & 2
Game: Drawing as you said
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Student’s Book, Matura Extra Practice, str. 160 (all)- reading
 • Słówka na test: Skills Practice 1 (use memrise/script)

Lekcja 17
03.12

Temat: Culture and Stories.

-Warm up: vocabulary revision
-Dictation (Unit 1C)
-Homework check (Workbook p.13- reading)
-SB p.25 (ex.1,2, video with questions and “over to you”)
-Workbook p.162 (Matura Oral Practise)
-PPP Music and Entertainment
Homework for Monday/na poniedziałek:

 • Workbook, str. 14, zad. 1
 • Workbook, Matura Skills, p. 132, 133, ex. 3, 4.
 • Vocabulary for dictation: module 2 and Language in Use 2 act-fall for

Lekcja 16
28.11

Temat: Revison: module 1.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: Popcorn game
oprogramowanie: workbook: Revision: module 1 (Workbook, p. 66)
PPP Who wants to win millions
Workbook: p. 101, ex. 9, 11 – comparisons
Workbook, p. 99, ex. 5- present simple or cont.
listening: matura worksheet: oporgramowanie: Futher matura practice: module 1
Homework for Wednesday:

 • Workbook, str. 12 (all)
 • Proszę powtórzyć sobie gramatykę (np. przy pomocy podręcznika Grammar Reference, str. 115-117) oraz słownictwo (najlepiej przy pomocy memrise) z modułu 1.  Na następnych zajęciach będzie test z całego modułu 1.

Lekcja 15
26.11

Temat: Module 1 Revision and Food.

Warm Up: Knowledge game
PPPEFE 9A FOOD
SB. p. 24, (all)
software: quizzes: quiz 1
Homework for Monday/na poniedziałek:

 • Workbook, p. 13 (all- reading)
 • Vocabulary for dictation: unit 1C (24 words)

Lekcja 14
21.11

Temat: Career.

Warm up: Charades -vocab revision
Zabawa: What do I do? -speaking
ING/infinitive PPP
oprogramowanie: Grammar Bank, p.68, zad. 12, 14
oprogramowanie: Boardgame 1
SB zad. 7, str. 23 -matura exam
SB., p. 20, ex. 1, 2, 3 -career
video: bbc stories
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Workbook, p. 11 (all)
 • słownictwo na test: unit 1I (28 words)

Lekcja 13
19.11

Temat: Spotkanie z egzaminatorem maturalnym.

Zajęcia przygotowujące do matury ustnej.

Lekcja 12
14.11

Temat: Ing form or Infinitive?

Warm up: Airplanes revision
Test: 1F lean (forward) – write a CV + 1 H
ING/infinitive
video:
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar/beginner-grammar/verb-ing-or-verb-infinitive
game online:
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/En%20garde/gerunds%20infinitive/gerunds%20or%20infinitive.html
Intermediate plus: 7B Communicative
Listening: egzamin gimnazjlany- rozszerzony, zad. 1
SB. p. 17, ex. 5, 6, 9
Homework for Wednesday:

 • Workbook, str. 8, zad. 1, 5, 6
 • Słownictwo na test: 1F boss-job vacancy

Lekcja 11
07.11

Temat: Comparisons. Matura ustna.

Sprawdzenie zadania domowego
test: słownictwo 1E mermaid-windsurfing
COMPARISONS: worksheet
comparative/superlative: matura prime time student’s book p. 115
Game: Straland 2: UNIT 6B EX.6 GAME: GRAMMAR ( STOPNIOWANIE PRZYMIOTNIKÓW)
Superlative: board game- speaking
Matura ustna: watch the video:
https://www.youtube.com/watch?v=8Yub2cvBqBA
worksheet: matura ustna
• role play
Homework for Wednesday/na środę:

 • Student’s Book, Writing, str. 19, zad. 4
 • Słówka na test: 1F lean (forward) – write a CV + 1 H (10 słów)

Lekcja 10
05.11

Temat: Skills.

-Warm up: vocabulary revision (game:describe/spell/make a sentence)
-Dictation (1e, from mermaid to windsurfing)
-Homework check (WB p.7 ex. 1, 2, 3 and SB p.162 ex.6)
-SB p.18: skills
-Matura exam practice: English file pre-intermediate book, p.3 and 4 (listening, speaking and use of English)
Homework for Monday:

 • Workbook, p. 9, ex. 1, 2, 3
 • vocabulary for dictation unit 1G, use memrise/script

Lekcja 9
29.10

Temat: Sport.

Dictation/dyktandoVocabulary for dictation: unit 1d
PPP/prezentacja: PPP Sport for a minute
SB (podręcznik):Vocabulary Bank, p. 131 (all)
Matura listening:exercise 1 ,2 page 2,
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Workbook, p. 7, ex. 1,2,3
 • Vocabulary for dictation: 1E mermaid-windsurfing
 • Student’s Book, Matura Exam Practice, p. 162, ex. 6

Lekcja 8
24.10

Temat: Extreme Sports. Revision of grammar.

Sprawdzenie zad.dom.
TEST Vocabulary ( słówka).
Karta Pracy- correct the mistakes
BUST STEAL SWAP – tłumaczenie zdań PS vs PC
Listening and reading: MATURA exam
talk for a minute- board game 1a communicative intermediate
Extreme Sport
• SB p. 14, 1a-matching/listen ad repeat/game
• video: street ludge- quiz (worksheet)
Homework for Wednesday/na środę 7 listopada:

 • Student’s Book, str. 14, zad. 4, 5 – reading
 • słówka na test: 1E mermaid-windsurfing (z memrise/skryptem)
 • Karta Pracy z matury – reading (zad. 4)
 • Vocabulary Bank, Student’s Book, str. 129, zad. 2

Lekcja 7
22.10

Temat: How healthy is your lifestyles?

breaking the ice – getting to know your teacher
dictation
check homework
SB p. 13 Everyday English
PPP: How healthy is your lifestyle?
Homework for Monday/na poniedziałek:

 • Workbook, p. 6, ex. 4, 5;
 • Student’s Book, Vocabulary Bank, p. 130 (all)
 • Vocabulary for dictation: unit 1d, (level 7 – memrise).

Lekcja 6
17.10

Temat: Present Simple vs Present Continuous.

-Warm up: HOT SEAT
-Test ze słowek: 1a
-Sprawdzenie zad.dom
-Vocabulary Bank: str. 129, ex. 1
-Listening: Matur-game: Job guessa Skills, str. 22, zad. 1, 2
-Present Simple, Present Continuous- brainstorm
-new English file elementary 5c communicative- present simple or cont.
-S.B., p. 11, ex. 5
-Stative verbs : ramka, str. 11
-S.B., p. 11, ex. 6
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Karta Pracy – stative verbs
 • słówka na test: 1B metal detecting-UFO hunting z memrise/skryptem
 • Workbook, str. 5, zad. 4, 5

Lekcja 5
15.10

Temat: Superlative Cities and Hobbies.

Dictation/dyktando
PPP/prezentacja: PPPEFPI 5BSUPERLATIVE CITIES
Students Book: ADVERBS OF MANNER in speaking;
Student’s Book p. 10 ex. 1 + video “World UFO Day”(software: unit 1b) and ex. 3, p. 10
Worksheet: ESL topics Travel
Homework for Monday/na poniedziałek:

 • vocabulary for dictation: 1B analyse-join a club (use Memrise app);
 • Workbook, p. 5, ex. 1,2,3
 • Read text about “Ufo Hunters” on p. 10, Student’s Book ex. 2, p. 10

Lekcja 4
10.10

Temat: Adverbs.

Student’s Book p. 8 ex. 1b, 2
PPP Adverbs – teoria
Karty pracy p. 111 – Adverbs
Film:http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic/adverbs
Game:http://www.eslgamesworld.com/members/games/vocabulary/hangman/adverbs_ending_ly.html
Adverb boardgame
Homework for Wednesday/na środę:

 • Vocabulary for the test: 1a from long hours to with a team (skorzystać z aplikacji Memrise)
 • Workbook p. 4 ex. 3,5
 • Student’s Book p. 9 ex. 6

Lekcja 3
08.10

Temat: Work and Play.

-Warm-up: presentation
-Vocabulary revision game (1a, part 1)
-Dictation
-Homework check (SB p.8-9 ex. 3b, 4)
-SB p.7 (Work and Play) ex. 1 (+game), 2 and 3 (What does a…do?)
-Half a crossword game in 2 teams
-Work (PPPKT4): discussing different jobs, preferences…
-Game: back to the board (with jobs)
-Speaking: names
Homework for Monday/na poniedziałek:

 • Vocabulary for dictation: Module 1 from apply the law to well-paid
 • Workbook p.4 ex. 1,2,4

Lekcja 2
03.10

Temat: Starter.

Gra: crosses and knaughts
PPP Quiz – European day of langguages
Worksheet: Listening: transport
game online
5. https://elt.oup.com/student/attain/games/quizshow?cc=pl&selLanguage=pl&mode=hub 
SB starter unit,, p. 5 ex. 4, 5
PPP Places in a city
Workseet: Numbers
Starland 2 unit 6a zad. 4b
English file elementary teacher’s book vocabulary 8b – furniture
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Student’s Book , str. 6, zad. 7,8, 9
 • Proszę nauczyć się słówek (korzystając z aplikacji Memrise) Module 1, poziom 1: from “apply the law” to “well paid”

https://www.memrise.com/course/1158952/hello-bydgoszcz-mpt-intermediate/1/?action=prev
Lekcja 1
01.10

Temat: Get to know you.

Warmer:
T-writes on the board 3 sentences about himself (two true, one false); students guess which one is false; then it’s students’ turn In pairs, then in plenary
Line-out version of Carousel activity; SS swap partners to find out tbings they have in common, etc.
Presentation: PPP EFPI getting to know each other
Game : Name Four Things
SB first page (p.5) ex. 1-3
Homework for Monday:

  • SB p.8-9 ex 3b, 4
  • Vocabulary for dictation: 1a from annoyed to improve

https://www.memrise.com/course/1158952/hello-bydgoszcz-mpt-intermediate/2/

Comments are closed.