Candies

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 5 DO POBRANIA 

Lesson 12
10.01

Temat: Feel the Music.

Warm up: Game:
https://www.eslgamesplus.com/many-much-few-lot-plenty-volley/
Dictation
SPEAKING: NEW YEAR’S RESOLUTIONS
Film (New Year’s Resolutions)
https://www.youtube.com/watch?v=uDixa_ZVh1E
Pupil’s Book p. 26 1, 2, 3,4
IRREGULAR VERBS, PAST SIMPLE AFFIRMATIVE
Online game irregular verbs:
http://eslgamesworld.com/members/games/ClassroomGames/Quizshow/Irregular%20Past%20Simple%20Quiz%20Show/index.html
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek (31 stycznia):

 • powtórz słówka z unit 3 Feel the music (najlepiej przy użyciu memrise lub skryptu )/vocabulary unit 3: Feel the Music
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice strona 78 ćwiczenie 2 (jeśli nie znasz niektórych form przeszłych czasowników zajrzyj do Pupil’s Book str. 27 lub poszukaj w słowniku np.: DIKI słownik online)

Lekcja 12
07.01

Temat: Was/were.

sprawdzenie zadania domowego
Revision before the test
Test
Warm up game: Simple List
Grammarway 1 p. 60 Was / Were – theory
Grammarway 1, p. 60, ex. 1
Online game: Quiz:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/past-simple-verb-be
Kahoot: past simple “to be” :
https://create.kahoot.it/details/7c03d1e0-7432-4236-8a5d-eb5a69e4e6e2
Vocabulary and grammar practice p. 76- remember : time expression
Zabawa: Where were you…?
karta pracy: Find someone who…
online game: word to word:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/past-simple-verb-be
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek (28 stycznia):

 • test ze słownictwa: Unit 3 Feel the music/ vocabulary test: Unit 3: Feel the music (use memrise app)
 • powtórzyć gramatykę: was/ were: Memrise: Unit 3: Grammar: to be ( Past Simple twierdzenia ), Unit 3: Grammar: to be ( Past Simple: przeczenia i pytania )
 • karta pracy otrzymana na lekcji:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/grammar_practice_past_simple_verb_to_be_final.pdf

Lesson 11
03.01

Temat:  Healthy Snacks/ Much/Many/a lot of.

Warm Up: Paper Ball
Dictation: christmas
Check Homework
Pupil’s Book page 24 ex. 1
SM5 vocabulary and Grammar page 72
Pupil’s Book 20
Pupil’s Book page 25 ex. Let’s sing
SM5 vocabulary and Grammar page 75 ex. 9
Game: Software Blaze unit 6.2 ex. 4
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • powtórz słówka unit 2 Healthy snacks z Memrise (lub PB p. 24/ lub skryptem)/vocabulary unit 2 Healthy snacks
 • zagraj w grę/play this online game:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/trolley-dash

 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p.73 ex.6

Lesson
20.12

Temat: Christmas.

WARM UP –(free talking)
Dictation
Check Homework
Christmas Vocabulary
Bingo
CHRISTMAS SONG: Sant Claus is Coming to Town
-Mariah Carey’s version
https://www.youtube.com/watch?v=XaVtSHrP888
-Justin Bieber: Santa Claus is coming to town
https://www.youtube.com/watch?v=nAI_xI9wQnE
Discussion about Christmas
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek (3 stycznia):

 • powtórz Christmas słówka używając memrise/revise Christmas vocabulary

Lekcja 11
17.12

Temat: I may go fishing.

Sprawdzenie i omówienie zadania domowego
Test
Gra: Vocabulary challenge
May – theory, Vocabulary and Grammar Practice, p. 72
PB p. 19 ex. 5 – speaking
oprogramowanie: Vocabulary and Grammar games: Grammar Games: Module 1 Unit
Gra: Hot potato
oprogramowanie: SM 5: Quizes: Module 1 Quiz 2
Gra: Kahoot: Camping
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek (7 stycznia):

 • test : Module 1 Unit 2 – test obejmuje zagadnienia gramatyczne zawarte w Module 1 Unit 2/ test Module 1 Unit 2
 • poćwiczę czasownik may przy użyciu Memrise: Unit 2 May zdania twierdzące/ revise may with Memrise: Unit 2 : May – zdania twierdzące
 • Smiles 5 Vocabulary and grammar practice p/str. 77 ex/zad.4

Lesson 10
13.12

Temat: Around the Campfire.

WARM UP-Present Continuous revision (FILM=game)
https://www.youtube.com/watch?v=r13tkkJ7uhk
Dictation
Check homework
Pupil’s Book page 20 and 21
PPK2 Pets
Game: softwares smiles 5 module 1 unit 1
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Podręcznik  strona 21 ćwiczenie 8/PB p. 21 ex.8
 • poćwicz czytanie tekstu- PB str. 20/practise reading the text PBp. 20
 • naucz się słówek (najlepiej używając Memrise lub ebook PBp. 20 lub skryptu ) vocabulary unit 2: Daisy and friends part 2

Lekcja 10
10.12

Temat: There is a lot of honey in the jar.

Sprawdzenie zadania domowego
Game: garbage- revision
Test
oprogramowanie: Smiles 5 Module 1 Unit 2 p. 22 ex.3 food vocabulary
PB p. 22 ex. 14
Game:  Erase the word
oprogramowanie: smiles 5 unit 2 study spot/ Pupil’s Book p.23 A lot of/ Much/ Many – theory
Game: Steal, swap, bust – source: SM5 vocabulary and grammar p.73 ex.10
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • test ze słownictwa: Unit 2 Food/ vocabulary test Unit 2 Food (use memrise)
 • poćwicz much, many, a lot przy użyciu Memrise : Unit 2 Grammar: much, many, a lot/ revise much, many, a lot with Memrise app: Unit 2 Grammar: much, many, a lot;
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.73 ex. 5,7,8

Lesson 9
06.12

Temat: AROUND THE CAMPFIRE.

WARM UP –vocabulary revision (DISAPPEARING WORDS) but, because, busy, I don’t mind, in the evening, forever, together, list, life, free.
DICTATION
PB p.18 ex.1, 2, 3
GAME FOOTBALL MATCH
WORKSHEET ‘’CAN (from Grammarway 1 p.25 ex.9)
Homework for Thursday/zad.dom na czwartek:

 • powtórz użycie czasownika CAN najlepiej używając aplikacji Memrise (unit 2)/ revise GRAMMAR: CAN use Memise (unit 2)
 • słownictwo: Around the campfire (użyj Memrise/skryptu )/ vocabulary unit 2 Around the campfire
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p. 70 theory + ex.1

Lekcja 9
03.12

Temat: Must/ Mustn’t.

Sprawdzenie i omówienie zadania domowego
Powtórka przed testem
Test: Present Simple vs Present Continuous
Gra: Behind my back
SM5 Vocabulary and Grammar p.71 teoria + ex.2
film: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-videos/school-rules
gra “school rules” : http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-videos/school-rules
Zabawa: Classroom rules
SB p. 19  ex. 4 Complete the sentences.
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • test ze słownictwa: Unit 2 Around the campfire + Unit 2 Safety first / vocabulary test: Unit 2 Around the campfire + Unit 2 Safety first (używając memrise/skryptu)
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.71 ex.3
 • powtórz z memrise unit 2 grammar: must/mustn’t
 • karta pracy z must/mustn’t (otrzymana na zajęciach)- 10 pierwszych przykładów

Lesson 8
29.11

Temat: Present Continuous.

WARM UP-GAME CATEGORIES: 1) CHORES, 2) VERBS; 3) PLACES IN A CITY/ OR JOBS
DICTATION
HOMEWORK checked
PPP PRESENT CONTINUOUS
GAMES : typhoon and pop,
Game: software Blaze 2 module 1.4
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • słownictwo do nauki: Unit 1 A busy day (użyj aplikacji Memrise do nauki/ lub skryptu ) /vocabulary Unit 1: A busyday
 • napisz 1 zdanie, 1 przeczenie oraz 1 pytanie w czasie Present Simple i Present Continuous (razem 6)./Write one affirmative/negative and interrogative in PS and PC.
 • poćwicz z Memrise: Present Continuous i Present Simple – przeczenia, pytania i zdania twierdzące –revise PS and PC (affirmative, negative, interrogative)

Lekcja 8
26.11

Temat: Present Simple or Present Continuous?

Sprawdzenie zadania domowego
test
Gra: What’s Happening now? brainstorming.
SM5 VOCABULARY AND GRAMMAR p. 68 Porównanie czasów – the theory
film Present Simple vs Present Continuous
https://www.youtube.com/watch?v=GjqdToylBDg&list=PLJ5HA2yI-I8OnkX9QS5vK8jdqswg_- bV_&index=15
PB p. 15 ex. 17 – speaking
online game: to practise Present Simple vs Present Continuous:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and- present-continuous
oprogramowanie: Smiles 5: Quizzes: Module 1 : Quiz 1
PB p. 15 ex. 18
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • test: Present Simple vs Present Continuous-  please revise the theory/test: porównanie czasów Present Simple i Present Continuous proszę powtórzyć:

a) z memrise lub skryptem (unit 1 Grammar)
b) Pupil’s Book p. 11,15

 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.69 ex.7, ex. 8

Lesson 7
22.11

Temat: BUT, AND, BECAUSE.

WARM UP- GAME:chores
DICTATION
speaking bingo
PBp. 16 ex.19 (BUT, AND, BECAUSE)
GAME Blaze 1 unit 6.1 plural form of nouns
PBp. 16 ex.21
GAME: wordseach (nationalities) Upstream beginner A1+ GAME 1
worksheet: Grammarway 1 p. 14 ex.11
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • zrób (najlepiej w zeszycie) ćw. 20 na stronie 16 z Pupil’s Book oraz poćwicz czytanie tekstu przy użyciu ebooka/PBp. 16 ex.20 and practise reading the text
 • słownictwo do nauki: Unit 1 A busy day (użyj aplikacji Memrise do nauki) /vocabulary Unit 1: A busy day

Lekcja 7
19.11

Temat: Present Continuous – ćwiczenia.

Sprawdzenie zadania domowego
test
oprogramowanie: Smiles 5: Reader: Scene 4 VOC icon & watch the film & ex. 1,2,3 (notebook icon)
Grammarway 1 p. 34 Forma przecząca, forma pytająca – theory
Gra: Make me say, Yes, I am, No, I’ m not
Online game: Present Continuous:
https://www.eslgamesplus.com/present- progressive-continuous-esl-grammar-fun-game-online/
Grammarway 1 p. 37 ex. 10
game online:
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/fling%20the%20teacher/actionverbs/present%20progressive%20multiple%20choice.html
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • test: Present Continuous zd. twierdzące, pytania i przeczenia- przy pomocy Memrise:)/skrypt/ test: Present Continuous: zd. twierdzace, przeczenia i pytania – use Memrise app
 • zagraj jeszcze raz w grę z lekcji:

http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/fling%20the%20teacher/actionverbs/present%20progressive%20multiple%20choice.html

Lesson 6
15.11

Temat: Doing the Chores, Present Simple.

WARM UP (HOT POTATO GAME)
DICTATION
Check their homework
Speaking Time:
PB. p. 14. ex. 14 and 15
Game: Fun Time B (spin the wheel)
PB p. 17 (Let’s sing) ex. 22 and 25
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • słówka unit 1 z ćwiczenia 14 i 15 użyj Memrise/skrypt – vocabulary unit 1 My chores ex.14,15
 • powtórz jak tworzymy pytania i przeczenia w czasie Present Simple, użyj Memrise/skrypt revise Present Simple interrogative and questions) use Memrise app.
 • napisz 5 zdań co zawsze (always) robisz w ciągu tygodnia/ write 5 sentences in the present simple tense

Lesson 5
08.11

Temat: Doing the chores.

WARM UP-PPP Back to the board
DICTATION
PUPIL’S BOOK p. 12
PPP WHO WANTS TO WIN MILLIONS?
PUPIL’S BOOK p. 13 ex.8,9,11,12,13
GAME IN THE HOME(ROOMS,FURNITURE,APPLIANCES), BOARDGAME, UPS BEGINNER A1+ GAME 4 EX.7
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • słownictwo: unit1 Daisy and friends part 1 (użyj memrise/skrypt lub ebook str. 12-13)/ vocabulary unit1: Daisy and friends part 1 (PB p. 12-13)
 • poćwicz czytanie czytanki Daisy and friends PB str. 12 koniecznie słuchając nagrania w ebooku (unit 1, strona12)/practise reading the text PB p. 12)
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p.7 ex.3; p. 67 ex.4

Lekcja 6
05.11

Temat: Present Continuous- zdania twierdzące.

Sprawdzenie zadania domowego
test ze słówek
Software: Smiles 5: Reader: Scene 3: VOC icon and watch
Software: Smiles 5: Reader: Scene 3:NOTEBOOK icon: ex. 1,2,3
Grammarway 1 p. 35 Present Continuous ZASTOSOWANIE
Zadanie: I am working, You…
Gra: Charades
Grammarway 1 p. 34 Zasady pisowni
Gra: Steal, swap, bust – source: worksheet: Grammarway 1 p. 34 ex. 1
online game:
http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20progressive%2 0hangman.html
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • test ze słownictwa: Unit 1: My chores ( ex. 14 – 16 ) jeszcze raz
 • test Unit 1 Grammar: Present Continuous – zd. twierdzące – użyj Memrise/skrypt
 • napisz 5 zdań twierdzących w czasie Present Continuous np. She is reading a book now.

Lekcja 5
29.10

Temat: Does Kate walk the dog on Monday?

Sprawdzenie zadania domowego
test
Gra: hangman: revise adding S ending to the verbs.
SMILES 5 VOCABULARY AND GRAMMAR PRACTICE p. 63 : Present Simple Forma
przecząca and Forma pytająca
Gra: searching for points ( na podstawie : smiles 5 vocabulary and grammar practice
p.65 ex.2)
PB p. 11 ex. 5 – What do they do every day? Match and say.
Film: Mr Bean’s Daily Routine:
https://www.youtube.com/watch?v=4gde1mhw-A0
speaking activity: Interview with the classmate – VOCABULARY AND GRAMMAR PRACTICE p. 65 ex.3
blaze 1: board game 1 & 2
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • test z czasu Present Simple, powtórz używając memrise/skrypt : Unit 1: Grammar: Present Simple zd. twierdzące; Unit 1 : Grammar: Present Simple- przeczenia, pytania lub smiles 5 vocabulary and grammar practice str.63
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice str.66 cała (ćw.3)

Lesson 4
25.10

Temat: At Home.

Warm up- noughts and crosses
Dictation
Plurals (revision)
Grammarway worksheet (p7)
HANGMAN: PLACES (software upload 3 module 4.1 ex.1A)
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek (8 listopada):

 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p.4 ex.4
 • słownictwo: Starter unit: liczba mnoga rzeczowników nieregularnych (użyj Memrise/skrypt)/irregular plurals

Lekcja 4
22.10

Temat: Plurals. Adverbs of frequency.

1. Smiles 5 – Reader: scene 2 BEFORE – VOC icon
2. film, oprogramowanie: reader, scene 2: ex. 1 and 2
3. Grammarway 1 p. 48 – theory
4. Gra: Roll the dice : Grammarway 1 p. 47 ex. 1
5. PB p. 11 Study Spot! – adverbs of frequency
6. PB p. 11 ex. 6: Are you housework friendly?
7. Gra online :
https://www.eslgamesplus.com/present-simple-verbs-game/
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • test ze słownictwa: Unit 1 : Grammar : Adverbs of frequency use memrise/skrypt
 • Powtórz z memrise/skrypt unit 1: grammar: present simple- zdania twierdzące
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice str. 67 zad.5
 • zagraj w grę online:

https://elt.oup.com/student/englishfile/beginner/a_grammar/file04/grammar04_01a?cc=pl&selLanguage=en

Lesson 3
18.10

Temat: Doing the chores.

warm up: shark game
dictation
checked homework
Pupil’s Book p.10 ( software smiles 5 game)
software: extra vocabulary practice: module 1
game: chores (matching pairs) – software ACCESS 2 unit 1B ex.4
PPPKT2 Chores
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Pupil’s Book ex.3 p. 10 unit 1 Doing the chores/posłuchaj i zrób ćwiczenie 3, użyj ebooka aby posłuchać i odpowiedzieć na pytania: O której godzinie Ann… Jeśli będziesz mieć problemy naciśnij na ikonkę „kartka papieru”- wtedy pojawi się tekst
 • poucz się słówek z rodziału 1 Doing the Chores, użyj Memrise/skrypt / vocabulary unit 1 Doing the Chores, use memrise/ skrypt

Lekcja 3
15.10

Temat: Hasan’s Family. Ordinal numbers.

Warm up: Vocab revision
Sprawdzenie zadania domowego
Test ze słownictwa
oprogramowanie: Smiles 5: READER: the VOC icon
Film time: scene 1 from READER
oprogramowanie: NOTEBOOK icon, ex. 1, 2, 3
Karta Pracy: Grammarway 1 p. 6 Plurals/ Countables –  Uncountables – theory
Zabawa: Shoot for points : Grammarway 1 p. 6 ex. 1
Ordinal numbers- wprowadzenie
PB p. 8 ex. 16
Speaking time: “ On which floor do you live ?”
gra online:
http://www.softschools.com/math/ordinal_numbers/games/
Gra: oprogramowanie: Starland 2 Module 8, p. 93 Vocabulary
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Karta Pracy: Ordinal Numbers (otrzymana na zajęciach)
 • test ze słownictwa: Starter Unit:  6 Ordinal numbers korzystając memrise/ skryptu /
 • powtórz liczbę mnogą rzeczowników regularne używając memrise/skrypt (poziom 9)
 •  smiles 5 vocabulary and grammar practice p/str.4 ex/zad.3

Lesson 2
11.10

Temat: Time.

WARM UP: DISAPPEARING NUMBERS
Telling the time:
https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo
+ Game
SB p.7 ex.12
GAME TIME Software BLAZE 1 Fun time: GAME 1
SB p.7 ex.13
Game- Back to the board
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • revise telling the time/powtórz godziny oglądając film z lekcji

https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo

 • zrób ćwiczenie w Pupil’s Book p.5 ex.6
 • powtórz jeszcze raz słówka: STARTER UNIT: 4 How far is it? użyj aplikacji Memrise/skrypt

Lekcja 2
08.10

Temat: some/any/no.

Sprawdzenie zadania domowego
Test ze słownictwa
warm up: chinese whisper
oprogramowanie: Starter Unit p. 8 :book icon: examples
PB p. 8 ex. 14
Let’ s play: SB p. 8 ex. 15
Smiles 5 vocabulary and grammar practice p.61 theory: some,any, no
Gra: Steal, swap, bust w oparciu o Smiles 5 vocabulary and grammar practice p.61 ex.6
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • podręcznik str. 9 zad. 18/ Pupil’s book p. 9 ex. 18; użyj płytki ebook i powtórz teorię jeszcze raz: STARTER UNIT zad. . 18 , naciśnij na ikonkę sowa / use your ebook and revise the theory one more time: STARTER UNIT ex. 18, click on the owl icon,
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p. 61 powtórz teorię: some, any, no oraz memrise/skrypt starter unit: 6 grammar: some/any
 • test ze słownictwa: Starter Unit: 5 korzystając z memrise lub skryptu/ vocabulary test: Starter Unit: 5.use memrise/skrypt
 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p/str.60 ex/zad.5

Lesson 1
04.10

Temat: Getting to know each other.

warm up-getting to know your teacher/pupils
English alphabet-revision (game, worksheet)
Game: I spy with my little eye…
SBp. 4 ex.1,
Numbers 1-100 -revision (laminated cards-find the number!)

Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • powtórz cyfry od 1 do 100 używając aplikacji Memrise/skrypt (kurs: Smiles 5: Starter Unit 1: Numbers)/revise numbers 1-100 using memrise/
 • powtórz alfabet używając ebooka SMILES 5: An A-Z of the UK; poćwicz literowanie imienia i nazwiska/revise the alphabet especially spelling your name and surname
 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p/str.3 ex/zad.1

Lekcja 1
01.10

Temat: Nice to meet you.

Gra: Find someone who
Pupil’s Book, p. 6, ex. 7
Gra: The time
Pupil’s Book, p. 6, ex. 8
Gra: Yes/No
Pupil’s Book, p. 7, ex. 8
Zabawa: Say the number quickly
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • na test z nauczę się przy pomocy aplikacji Memrise lub/i skryptu: Starter unit 3: what time is it?
 • starter unit: grammar: czasownik to be- zdania, pytania, przeczenia

Comments are closed.