Parrots

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 4 DO POBRANIA

Lesson 12
09.01

Temat: Funny Clothes.

Warm up – Bingo
Dictation
Alphabet Game
Software: Module 3 Unit 5 – Vocabulary clothes – poster
PB p. 40 ex. 1,2
Software: Upstream Beginner: Module 3 Unit 6c ex. 1, Games: Games 6: Hangman
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę (30 stycznia):

 • Ćwiczenia str. 32 zad. 1,2 (Activity Book p. 32 ex. 1,2)
 • Worksheet/karta pracy: Clothes I wear:

https://drive.google.com/file/d/1H938Mgb8uTM-MRhsAvnJ0JMcvp-9NuN2/view

 • Nauczyć się słówek Unit 5 Funny clothes przy pomocy Merise / skryptu / ebooka (Learn vocabulary Unit 5 Funny clothes using Memrise / the script / ebook)

Lekcja 12
07.01

Temat: Revision of unit 3&4.

Checking homework: Activity Book (Ćwiczenia), str. 28, zad. 2 (przeczytaj i przyklej naklejki), zad. 1, str. 29
Warm up: Titanic (practice vocabulary from previous lesson)
Test: Green day
Software/Oprogramowanie: Vocabulary & Grammar games: Vocabulary games: unit 3
Check Point:Student’s Book, p. 38, ex. 1,2,3,4
Oprogramowanie: Vocabulary & Grammar: Grammar games: unit 3
Check Point: Student;s Book, p. 39, ex. 6
Oprogramowanie: Boardgames: Boardgame 3-4
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek (28 stycznia):

 • Activity Book, p./str. 26, ex./ zad. 1,2
 • Proszę powtórzyć słownictwo z Unitu 3&4 oraz gramatykę. Będzie test z Unitu 3 i 4.

Lesson 11
02.01

Temat: Gerund.

Warm up: Pass the message
Dictation: Christmas
Check homework
Blaze 1 unit 4.3 ex.1
Worksheet: Do you like?
Online Games:http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/ing
Worksheets: Gerund ex 12
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Ćwiczenia str. 25 zad. 3,4 (Activity Book p. 25 ex. 3,4)
 • Przy pomocy Memrise i/lub skryptu proszę nauczyć się na dyktando zdań z: UNIT 4 A green day Grammar: Czasownik z –ing (Using Memrise and/or the script learn for the dictation the sentences from: UNIT 4 A green day Grammar: Czasownik z –ing)

Lesson
19.12

Temat: Christmas.

Warm up: word game
Dictation
Check Homework
PPP Hidden pictures Christmas
Film:
https://www.youtube.com/watch?v=SyWSTvwZPGY
Smiles 4 Software: Let’s Celebrate Merry Christmas Everyone
word Search Christmas
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę (2 stycznia):

 • Nauczyć się słówek Christmas ze skryptu (Learn Christmas words from the script)
 • Proszę jeszcze raz zagrać w gry z lekcji (Play the online games):
 • Games Menu: Vocabulary: Memory and Shoot outhttp://www.mes-games.com/christmas1.php

Lekcja 11
17.12

Temat: Green day.

omówienie testu z present simple
sprawdzenie zad. domowego: Activity Book, ex./zad 3,4,5 p./str. 27
Warm up: HOT and COLD (When pupil finds a flashcard/a word, have to say what is it). ciepło – zimno odnajdywanie flash cards
Test: My Day
Pupil’s Book, p. 34, ex. 1 –sing the song
Pupil’s Book, ex. 2, p. 34
Worksheet: Wordsearch
Blaze 1: Fun Time: Board game 2 (sport, time, present simple)
Revise the sport vocabulary: software: posters : Rool it!
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek (7 stycznia):

 • Activity Book (Ćwiczenia), str. 28, zad. 2 (przeczytaj i przyklej naklejki), zad. 1, str. 29 (użyj kodu by odszyfrować wyrazy, połącz wyraz z obrazkiem), Pupil’s Book zad.ex. 3, p. str. 35
 • proszę nauczyć się na test ze słówek: Unitu 4: Green Day. Przy pomocy Memrise/skryptu/e-booka.

Lesson 10 
12.12

Temat: A green day.

Dictation
warm- up: Software: Upstream Beginner: Games: 3 (memory – jobs)
Game: guess the job
PB p. 30-31 Vocabulary, ex 1,2,3,4
Game: Chinese whispers
Grammar: Activities to talk about preferences
Software: Extra Vocabulary Practise: 4 a green day: exercise 2
PB p. 31 ex. 5
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: Unit 4 The green day przy pomocy skryptu i/lub/ebooka/ Memrise / Vocabulary for dictation: Unit 4 The green day using the script and/or/ebook/ Memrise
 • Nauczyć się czytać historyjki w podręczniku na str. 30 zad. 1 przy pomocy ebooka / Learn to read the story in Pupil’s Book p. 20 ex. 1 using ebook
 • Ćwiczenia str. 24 zad. 1,2 / Activity Book p. 24 ex. 1,2

Lekcja 10 
10.12

Temat: My Day.

Checking homework: Activity Book, p./str. 19, ex./zad. 4,5;
Warm up: Charades (using flashcards with vocab from the previous lesson: nr 22-27) – kalambury z pokazywaniem
Test: Our world
Software: Unit 4:Lesson 2: Poster: Sports poster on the board. (sporty)
Present the sports, ss repeat. Point to each sport in random order-ask individual pupils to name the sport.
Present the time: Draw a big clock on the board. Say: What time is it? It’s one o’clock. Draw the time on the clock. Follow the procedure with half past one, quarter to/past on. Leave the pictures on the board that ss can look at them during next activity.
Game: What time is it? Pupil’s Book, p. 32, ex. 2 (ss do it in pairs)
Pupil’s Book, ex. 1, p. 32
Grammar: always, sometimes, never- explain, software: the book icon
Pupil’s Book ex. 4, p. 33
Game online:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/adverbs-frequency
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, ex./zad 3,4,5 p./str. 27
 • Proszę nauczyć się na test ze słówek UNIT 4: MY DAY z Memrise/skryptem/e-bookiem.

Lesson 9
05.12

Temat: What’s in your bag?

Warm up – back to the board
Pupil’s Book p.28. ex 1,2+extra
Boardgame: present simple
SOFTWARE SMILES 4: storytime, Princess and a Pea p 20- 21, extra vocab practice 3; where is
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: The Princess and the pea przy pomocy skryptu i/lub memrise / Vocabulary for dictation: The Princess and the pea using the script and/or Memrise
 • Activity Book str./p.18 zad./ex. 1 (Aby zrobić to zadanie należy przeczytać historyjkę w Pupil’s Book str. 24 / In order to do this activity, you have to read the story in Pupil’s Book p. 24)
 • Activity Book str./p. 21 zad./ex. 3

Lekcja 9
03.12

Temat: Our world present simple practice.

Checking homework: Activity Book, str. 21, zad. 4,5
Warm up: Wheel of Fortune
Draw a big circle on the board and divide it like a cake. Write in the “pieces” different kind of task (6): make a question, make a negative, make a sentence, find a mistake, Do or Does, don’t or doesn’t.
Worksheet : Present Simple
Test from Present Simple.
Pupil’s Book, p. 29 Listen and read.
Pupil’s Book, p. 29, ex. 4
software: vocabulary and grammar games: unit 3: grammar game
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, p./str. 19, ex./zad. 4,5;
 • Proszę nauczyć się na test słownictwa z Memrise/e-bookiem/skryptem : UNIT 3: OUR WORLD

Lekcja 8
28.11

Temat: Present simple: negatives and interrogatives.

Warm up: HOT POTATO
Dictation.
Pupil’s Book, ex. 5, p. 27 – listening
Pupil’s Book, ex. 6, p. 27 –talk to your friend
Game: Job Chain (software: ex. 6, icon: extra
Blaze 1: module 3: unit 3.4 exercise 4
Blaze 1: unit 3.4, video: Kagai’s lifestyle
Blaze 1: unit 3.6: interrogative: exercise 4b
Hangman
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, p. 21, ex. 4,5
 • Please practice with Memrise/e-book/script vocabulary from Unit 3: A postman: GRAMMAR: Present Simple: twierdzenia,pytania,przeczenia (Proszę poćwiczyć z Memrise/e-bookiem/skryptem słownictwo z Unitu 3:A postman: GRAMMAR: Present Simple: twierdzenia,pytania,przeczenia )- Bedzie teścik z Present Simple ☺

Lesson 8
26.11

Temat: Present simple; jobs.

omówienie sprawdzianu z unit 1 & 2 (zadanie 3, które sprawiło wszystkim dzieciom trudność)
sprawdzenie zadania domowego
warm up: jobs zapytanie dzieci jakie znają zawody po angielsku i zapisanie ich na tablicy
vocabulary: jobs
game: flashcards
read and write: PB. p. 26 ex. 1 and listening: softwere ex. 1
PB. p. 26 ex. 2 praca w parach
present simple wprowadzenie grammar p. 27
PB p. 27 ex 4
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Ćwiczenia str. 20 zad. 1,2 / Activity Book p. 20 ex. 1,2
 • Proszę nauczyć się słówek przy pomocy Memrise / skryptu / ebooka Unit 3 A postman / Learn vocabulary 3 Unit 3 A postman

Lesson 7
21.11

Temat: Revision: Module 1.

Dictation
Warm up: Software Smiles 4: Posters: Vocabulary Posters 4:
Pupil’s Book p. 22-23 ex. 1,2,3,6
Software: Quizes: Quiz 1. Divide Pupils into two teams
GAME
Software: Extra Vocabulary practise: ex. 1,2,3,4
Worksheet: unit 2: Happy moments
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Ćwiczenia str. 13 zad. 4; str. 14 zad. 2 (Activity book p. 13 ex. 4; p. 14 ex. 2)
 • Słówka na dyktando: jeszcze raz: Unit 1a My favourite uncle proszę użyć skryptu / ebooka / aplikacji memrise (Vocabulary for dictation: Unit 1a My favourite uncle)

Lekcja 7
19.11

Temat: where is…?

Test from Module 1
Software module 2: Unit 3: introducing new vocabulary: bank, post office, sweet shop etc…
Software: module 2: Unit 3: watch the story: Where is it? video
Pupil’s Book, p. 24, ex. 2
Pupil’s Book, p. 25, ex. 3
Game online:
http://www.learningchocolate.com/content/shopping-1
Grammar: Prepositions of place: software: book icon
Rozmowa w klasie o ulubionych sklepach i zakupach….
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, p./str. 18, ex./zad. 2,3
 • Please practice with Memrise/script vocabulary from UNIT 3: WHERE IS…?/Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise/skryptem: UNIT 3: WHERE IS…?

Lesson 6
14.11

Temat: Play the music. 

Warm up
Dictation
Game- paper ball
Pupil’s Book p. 18 ex. 2, 19 ex. 3 , 4
PPPKT1 LESSON 6 Music
Software Smiles 5: Vocabulary and Grammar Games: Vocabulary Games: Module 1 Unit 3
Software Smiles 4: Extra Vocabulary Practice 1 Water sports: Activity 1,2,3
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Nauczyć się na dyktando słownictwa CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 przy użyciu memrise i/lub ebooka/skryptu.(Learn vocabulary CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 using memrise and or ebook / scripts)
 • Ćwiczenia str. 15 zad. 1,2 (Activity Book p. 15 ex. 1,2)

Lesson 5
07.11

Temat: Present Continuous.

Warm up
Dictation
Present Continuous: introduction
Interactive software: Unit 2 Water sports ex. 3
PPPKT1 LESSON 5
GAME: find a picture in the book
PB p. 15 ex. 4,5
Software: Let’s celebrate
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Activity Book/Ćwiczenia: p./str. 11 ex./zad. 3,4
 • Na dyktando jeszcze raz powtórzyć słówka: UNIT 2 Water sports przy użyciu aplikacji Memrise, ebooka lub skryptu / Learn Vocabulary UNIT 2 Water sports using Memrise, ebook or script

Lekcja 6
05.11

Temat: Revision/ Powtórka of  Unit 1.

Checking homework Activity Book, p./str. 12, ex. /zad.1,2,3
Test: summer camp vocabulary
Warm up: Green and red cards competition.
Student’s Book, ex. 5, p. 17
Software: Vocabulary & Grammar games: Vocabulary games: unit 1
Software: Checkpoint: unit 1: Listening (P.B., p. 23, ex. 5)
Software: Checkpoint::unit 1: communication (P.B. ex. 4, p. 22)
Software: Vocabulary &Gramma: Grammar games: unit 1
Software: Boardgames: Boardgame 1-2
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Proszę powtórzyć sobie( z Memrise/skryptem/podręcznikiem):

-słownictwo z Unitu 1 i 2 (A Big Family, My Favourite Uncle, Water Sports, Summer Camp),
- oraz gramatykę: czasownik „to be”, „have got”, „can”, przymiotniki dzierżawcze, Present Continuous.
Będzie test z Unitu 1&2 na przyszłych zajęciach.

Lekcja 5
29.10

Temat: Summer Camp. Can & can’t.

Homework checking: Activity Book, p./str. 10, ex./zad. 1, 2
Short revision before the test.
Test: have/has got
Introducing new vocabulary: software: summer camp (Student’s book, p. 16, 17)
Software: POSTER: Have Fun!
Game: Hot Seat (using new vocabulary )
Pupil’s Book, p. 16, ex. 1 (FIRST watch the video) then answer the questions
Go through all the activities and repeat them.
Point out at the activities and ask randomly: Can you… (skateboard)?
Grammar: Can, can’t – software: book- explain the rules- owl: show examples
P.B. p. 17, ex. 4
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, p./str. 12, ex. /zad.1,2,3
 • Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise i /lub skryptem: Unit 2: Summer Camp/ Please, practice vocabulary with Memrise and/or script Unit 2: Summer Camp.- Będzie test ze słówek/ There will be a vocabulary test.

Lesson 4
24.10

Temat: Water Sports.

Warm Up- Disappearing Words
Dictation
Software: Blaze 1 Unit 1.6 ex. 2b
Software: Blaze 1 Unit 2.3 ex. 4 GAME.
Discussion- Favourite Sports
PB p. 14-15 Vocabulary, ex 1, 2
FILM: Animals are doing sports.
https://www.youtube.com/watch?v=LVCVrGX07lg
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę ( 7 listopada):

 • Ćwiczenia str. 75 ad. 2 (narysuj rysunek przedstawiający dany przedmiot),3 / Activity Book p. 75 ex. 2,3
 • Na dyktando nauczyć się słówek: UNIT 2 Water sports przy użyciu aplikacji Memrise, ebooka lub skryptu/ Learn Vocabulary UNIT 2 Water sports using Memrise, ebook or script

Lekcja 4
22.10

Temat: Our world. Have got.

Warm up: Pop game (have got practice)
test: “to be”
S.B., ex. 4, p. 13
Listening, A.B., p. 8
blaze 1- software: workbook, unit 2, ex. 5, 6 – do it on the whiteboard
Game: Yes, No teams. Write the sentence on the whiteboard, leave blank space for “to be” form.
Then say: is/are/am if it’s correct ss need to touch “yes”, it it’s wrong, they touch “no”.
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, p./str. 10, ex./zad. 1, 2
 • Proszę nauczyć się słówek przy użyciu Memrise/skryptu: My favourite uncle- have got (twierdzenia pytania, przeczenia). / Please, learn vocabulary with Memrise/script- My favourite uncle – have got (affirmative, questions, negative)

Lesson 3
17.10

Temat: My Favourite Uncle.

Bingo (revision)
Dictation
Warm up (PB p. 9 ex. 1), p. 10-11 VOCABULARY ex 1,2,,4,5,11
Worksheets: Have you got?
PPPKT1 LESSON 3
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Activity Book (Ćwiczenia) p./str. 6-7 ex./zad. 1,2,3
 • Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 My favourite uncle przy użyciu aplikacji Memrise / ebook’a (Unit 1 str. 10-11) lub skryptu. (Learn the vocabulary Unit 1 My favourite uncle for dictation using Memrise / ebook (Unit 1 p.10-11) or the script.)

Lekcja 3
15.10

Temat: To be or not to be, have got, family tree.

sprawdzenie zad. dom: Activity Book, p./ str. 5, ex./zad. 4, 5
Revise “to be”- Grammarway, str. 12
Affirmative- Blaze 1- Unit 1.3- game
game online:
https://www.montsemorales.com/gramatica/Beandpron.htm
test: possessive adjective
P.B., str. 12, zad.2 –drzewo genealogiczne, rozmowa w parach o rodzinie używając “to be”
mapa świata: UK, Japan, Belgium
P.B., str. 13, zas. 3 Słuchanie CD i czytanie + pytania tj: Who is this?, Is Harry Potter from UK? What does Harry Potter look like? itd.
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book, p./str. 8, ex./zad. 2, p./str. 9, ex./zad. 1
 • Poćwicz z Memrise/skryptem UNIT 1: A BIG FAMILY GRAMMAR: TO BE -ZDANIA TWIERDZĄCE,PYTANIA, PRZECZENIA – będzie teścik

Lesson 2
10.10

Temat: A Big Family.

Shark Game- revision on previous vocabulary
Dictation
Pupil’s Book p. 8 Vocabulary , ex. 1,2,3
To be- revision
PPPKT1 Lesson 2
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Activity Book p. 4-5 ex. 1,2,3
 • Learn the vocabulary Unit 1 A big family for dictation using Memrise, ebook or Pupil’s Book p. 9 (Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 A big family przy użyciu aplikacji Memrise lub ebook’a lub Pupil’s Book str. 9/ lub skryptu).

Lekcja 2
08.10

Temat: My, your, her – possessive adjectives.

sprawdzenie zadania domowego Activity Book, str. 3, zad. 3,4
FLASHACRDS + MUSIC – powtórka słówek z przyborów szkolnych w formie zabawy
Grammar: possessive adjective
worksheets/karty pracy
ćwiczenia w formie gry:
https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/adjectives-1
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity book str.5 zad. 4.5
 • poćwiczyć słówka z Memrise lub ze skryptem Unit 1 A big family – przymiotniki dzierżawcze z czego w poniedziałek będzie test

Lesson 1
03.10

Temat: Numbers 1-100. Getting to know each other.

-warm up/getting to know each other-true/false sentences (odgadnij zdanie nieprawdziwe)
-Yes/No Game (ćwiczymy słuchanie)
-SBp. 4-5 ex.1,2,3, 4,5
-game: find the number! (kto pierwszy znajdzie cyfrę)
-game: crossword: Numbers
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • learn numbers 20-100 for dictation using Memrise (powtórz pisownię cyfr od 20 do 100 używając Memrise lub ebooka: Posters: Numbers)
 • Activity Book p. 2 ex.1,2

Lekcja 1
01.10

Temat: Favourite subject at school.

beginning: przywitanie z nowym nauczycielem,
warm up: the name game: “high five” – zapoznanie się uczniów nawzajem
revise numbers: powtórka liczb (ty, teen)
online game: Pinoccchio at school, powtórka o szkole (przybory, klasa, plac zabaw itp…)
https://conteni2.educarex.es/mats/001054/contenido/
pupils book: str, 6 zad 1,2 + plakat interaktywny
worksheet: all about me z konwersacja na podsumowanie zadania
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • activity book str.3 zad. 3,4
 • poćwicz słówka z Memrise/ skryptem – liczby oraz słówka z podręcznika z zad. 1 na str.6- przedmioty w szkole

Comments are closed.