Doggies

Lekcja 13
11.01

Temat: Let’s go to the beach.

Game: Hot seat
Pupil’s Book p. 52-53 ex. 1,2,3
Game: Happy bunnies
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek (1 lutego):

 • Activity Book p. 39 ex. 3; p. 40 ex. 6

Lesson 12
09.01

Temat: Things I can do.

Warm up: https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU(freeze game)
Software: Star Kids 2: Posters: poster 7 Things I can do!
Pupil’s Book p. 50 ex. 1
PPP Hidden pictures Actions
Video:https://www.youtube.com/watch?v=Moa4nWZJSdk
Pupil’s Book p. 50 ex. 2
Pupil’s Book p. 50 ex1 ex. 3
Game”Can you ..?”, “I can
Pupil’s Book p. 51 ex. 5
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę (30 stycznia):

 • Practice Actions by using a poster from e-book: Posters 7: Things I can do! – Proszę powtórzyć słówka z lekcji korzystając z płyty ebook: Posters: 7 – Things I can do!
 • Activity Book (Ćwiczenia) str./p. 38 zad./ex. 1

Lekcja 12
04.01

Temat: Revision: module 3, 4.

Warm up: Money game.
Activity Book p. 35 ex. 11
Pupil’s Book p. 49 ex. 1,2,3,4
Software: Vocabulary and grammar games: 3 Happy Birthday 4 Our clothes
Quiz game: modules 3,4
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Activity Book p. 36 ex. 2,3

Lesson 11
02.01

Temat:This is My Mother/Our Clothes.

Warm up : Pop game (flashcards/clothes related)
Check homework
PB p. 46 ex. 1
Song: https://www.youtube.com/watch?v=-jBfb33_KHU
PB page 47 ex. 5
Software: star kids 2: Boardgame, Module 3&4
PB page 48: Culture corner example 12
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Activity Book (Ćwiczenia) str./p. 35 ex. 12; str./p. 36 ex. 1

Lekcja 11
21.12

Temat: School play.

Warm up: Parachute game (clothes)
Pupil’s book str. 43 zad. 4; str. 44-45
Christmas songs:Jingle bells
Game:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/santa-snowball-shoot
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek (4 stycznia):

 • Proszę jeszcze raz obejrzeć historyjkę z lekcji na płycie ebook: Module 4 str. 44-45
 • Activity Book (Ćwiczenia) str. 33 zad. 8

Lesson
19.12

Temat: Christmas.

Warm up: ( Check comprehension skills) song: “Frosty the snowman”:
https://www.youtube.com/watch?v=pmuJDmjq-xQ
Check Homework
Flashcards: Christmas:(Oral recitation)
GAME with flashcards: Bingo
A video:
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/santas-little-helper
Worksheets: Christmas 1
Song:
https://www.youtube.com/watch?v=3PgNPc-iFW8
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę (2 stycznia):

 • Play the game (Proszę zagrać w grę):

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/santa-snowball-shoot

 • Watch the video from the lesson again (Proszę jeszcze raz obejrzeć historyjkę z lekcji):

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/santas-little-helper

Lekcja 10
14.12

Temat: It’s too big.

Game: snakes and ladders
Activity book p. 28-29 ex. 2,4,6
Pupil’s Book p. 42 ex. 1,2
Speaking activity: It’s too small / big.
Pupil’s Book p.43: Grammar (liczba mnoga rzeczowników); ex. 3
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Activity Book (Ćwiczenia) p./str. 32 ex./zad. 5; p./str. 33 ex./zad. 7 (przy pomocy tabelki GRAMMAR z podręcznika – Pupil’s Book – str. 43)

Lesson 10
12.12

Temat: These are trousers.

Warm up: Software: Star Kids 2: Boardgames: Module 1-2
Pupil’s Book p. 39 ex. 1
Game: HOT and COLD
Pupil’s Book p. 41 ex. 3,4,5
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Activity Book (Ćwiczenia) p./str. 31 ex. 3,4 (przy pomocy tabelki w podręczniku str. 41)
 • Play game online:

https://www.freddiesville.com/games/this-that-demonstrative-pronouns-sentence-monkey-game/

Lekcja 9
07.12

Temat: Clothes (Pupil’s Book p. 40).

-Homework check (Activity Book p. 28 ex. 1)
-Warm up: naming clothes (flashcards)
-PB p. 40 ex. 1
-Game:
https://www.eslgamesplus.com/clothes-vocabulary-esl-memory-game/
-PB p. 40 ex. 2
-Garbage game (with flashcards, in 2 teams)
-Worksheet: Module 4 Our clothes (color the clown)
-Activity Book p. 30 ex.2
-Game:
https://englishflashgames.blogspot.com/2008/08/clothes-game.html
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Activity Book (Ćwiczenia) p./str. 30 zad./ex. 1
 • Practice Vocabulary: Jobs and clothes using the Poster from ebook (Korzystając z płyty ebook proszę poćwiczyć słówka: Jobs and clothes – Posters: 6)

Lesson 9
05.12

Temat: Birthday Cards.

Warm up – copy me
PB p. 36 ex. 1
Worksheets: Birthday cards
and video:http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/crafts/birthday-card
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Activity Book (Ćwiczenia) p./str. 24 ex./zad.6

Lekcja 8
30.11

Temat: I’m a teacher.

Software Star Kids 2: Quiz modules 1&2
Pupil’s Book p. 33 ex. 3,5,6; p. 34-35 ex. 1,2
Online games:https://www.anglomaniacy.pl/verbs-be-exercises.htm
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Activity Book p. 28 ex. 1

Lesson 8
28.11

Temat: Numbers 10-20.

Chinese Whispers
Activity Book Module 3Happy Birthday p. 23 ex. 3
Numbers
Pupil’s Book p. 32 ex. 1, 2
Practise numbers game
Online games:
https://www.mes-games.com/numbers20.php
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Play games: https://www.mes-games.com/numbers20.php to practice numbers 11-20 (Proszę zagrać w gry online, aby poćwiczyć liczby 11-20) – Proszę nacisnąć na filetowy guzik: Vocabulary, a następnie zagrać w Time Click; dla chętnych: Shoot out oraz Memory)
 • Activity Book (Ćwiczenia) p./str. 24 ex./zad. 5

Lekcja 7
23.11

Temat: Thanksgiving Day.

Film:
https://www.youtube.com/watch?v=XDcRGkpKzWg
Karty pracy: Paper Tube Zook: Turkey
Karty pracy: Help the turkey eat the corn
Vocabulary Game: at home
Activity Book p. 19 ex. 11; p. 17 ex. 8
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Proszę obejrzeć słówka związane z Thanksgiving Day:

https://www.youtube.com/watch?v=DFI7GITwbHg

 • Activity Book (Ćwiczenia) str. 18 zad. 10

Lesson 7
21.11

Temat: Happy Birthday!

Bingo
Software: Star Kids 2: Posters: Happy Birthday
Pupil’s Book p. 30 ex. 1
Speaking
Pupil’s book p. 30 ex. 2
Online word game:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/birthdays
Film:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/monster-shopping-trip
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Activity Book (Ćwiczenia str. 22 zad. 1,2 (policzyć i wpisać odpowiednie słowo, a następnie wykreślić słowo, które nie pasuje)
 • Practice the vocabulary from the lesson using ebook Module 3 Happy Birthday p. 30 x. 1 (Proszę poćwiczyć słówka z lekcji przy użyciu ebooka: Module 3 Happy Birthday str. 30 zad. 1)

Lekcja 6
16.11

Temat: Revision: module 2.

Game:Titanic
Pupil’s Book p. 26 ex. 1, p. 27 ex. 5
Activity Book p. 20 ex. 3
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Narysuj swój pokój i przynieś na lekcję
 • Pupil’s Book p. 29 ex. 3

Lesson 6
14.11

Temat: Royal Family.

Warm up: Software: Star Kids 2: Posters: At Home
Pupil’s Book p. 23 ex. 4, 28 ex. 1,2 p.29 ex. 2,4
Film:
https://www.youtube.com/watch?v=NfDhlatnpDU 
Software: Star Kids 2: Boardgames: Boardgame 1,2
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Pupil’s book p. 29 x. 1, Activity p. 20 ex. 1,2 (Podręcznik str. 29 zad. 1, Ćwiczenia str. 20 zad. 1,2)
 • Practice vocabulary using ebook – Posters: 4 At home – Proszę poćwiczyć słówka związane z domem przy użyciu ebooka – proszę wejść do Posters: 4 At home

Lekcja 5
09.11

Temat: He’s a boy.

-Homework check
-Warm up: I spy with my little eye something beginning with…
-Pupil’s Book p.21 (Module 2; at home): grammar box and ex. 3 and 4
-Flashcards: He’s/She’s
-Flashcards and music game
-Pupil’s Book p.24-25, video and ex. 1 and 2
-Game:
https://www.eslgamesplus.com/bedroom-vocabulary-esl-interactive-crocodile-board-game/
-Activity Book p.15 ex .4
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Ćwiczenia str. 15 zad. 3 (Proszę wpisać He (On), She (Ona) lub It (To) ; str. 20 zad. 4 (Activity Book p. 15 ex. 3, p. 20 ex. 4);

Lesson 5
07.11

Temat: It’s under the bed.

Warm up
Flashcard game
Online game:
https://www.eslgamesplus.com/bedroom-vocabulary-esl-vocabulary-moon-travel-game/
Pupil’s Book p. 22 ex 1, 2, 3, 5
Game disappearing flashcards
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Activity Book (Ćwiczenia) p. (str.) 16 ex. (zad.) 5,6

Lekcja 4
26.10

Temat: Revision: module 1.

Warm up: Game with planes
Pupil’s Book str. 19 zad.1,2
Software: Star Kids 2: Grammar Game 1 My family.
Games with flashcards: Ball game, What’s changed
Software: Star Kids 2 Reader: Scene 1: Henry Hippo
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek (9 listopada):

 • Activity Book (Ćwiczenia) str. 6 zad. 2,3

Lesson 4
24.10

Temat: At home.

Warm up: Exercises
Pupil’s Book p. 20 ex. 1,2
Arts and crafts: My house
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę (7 listopada):

 • Ćwiczenia str. 14 ćw. 1,2 (Activity Book p. 14 ex. 1,2)
 • Proszę zagrac w grę: (Play):

https://www.eslgamesplus.com/bedroom-esl-vocabulary-memory-game/

Lekcja 3
19.10

Temat: My book.

Pupil’s Book p. 10-11 ex. 1,2,3
Game: Find the cards
Song:http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-chants/family-photo
Game: Disappearing words
Activity Book p. 4 ex. 5
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Proszę posłuchać piosenki:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-chants/family-photo

 • Activity Book – Ćwiczenia str.6-7 zad. 1,4 – Proszę zrobić zad. 4 przy pomocy zadania, które dzieci robiły na lekcji w Pupil’s Book str. 11 zad. 3

Lesson 3
17.10

Temat: Family Tree.

Warm up: Game: Stop
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=_Oj_BIikipE
Pupil’s Book p. 14-15 ex. 1,2
Activity Book p. 8 ex. 5
WORKSHEET: Family tree
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Podręcznik str. 19 zad. 3,4 (Pupil’s Book p. 19 ex. 3,4)

Lekcja 2
12.10

Temat: Sit down. Stand up.

Warm up: Greetings
Pupil’s Books p. 5 ex. 3,4
Pupil’s Books p. 8 ex. 1; p. 9 ex. 5
Game: Simon says…. – giving instructions
Activity Book p. 5 ex. 6
Film:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/jojo-siwa-tries-british-food
Online games:
https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-memory-game-for-esl-practice-for-beginners-2/
https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-memory-game-for-esl-learning-very-low-beginners/
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Activity Book (Ćwiczenia) str. 4 zad. 4
 • Proszę zagrać w gry:

https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-memory-game-for-esl-practice-for-beginners-2/

https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-memory-game-for-esl-learning-very-low-beginners/

Lesson 2
10.10

Temat: What’s this ?

Warm up- alphabet
Gra: Bingo
Pupil’s Book p. 12 ex. 1,2, p.13 ex. 3
Pupil’s Book p. 13 ex. 4
Online memory game:
https://www.learninggamesforkids.com/memory_games/possessive-nouns-card-flip.html
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • Ćwiczenia str. 9 zad. 7 (Activity Book p. 9 ex. 7) – przy pomocy ebooka; zad./ex. 8 (wpisać numery telefonów na podstawie kodu)
 • Zadanie dla chętnych (Extra homework): Podręcznik str. 13 zad. 5 (Pupil’s Book p. 13 ex. 5)

Lesson 1
05.10

Temat: Welcome to Greenhill.

Warm up
YES/NO GAME
Pupil’s Book UNIT 0 Hello! p. 6 ex. 2,1,3, p.7 ex 4
Video:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/video-zone/topsy-and-tim-classroom-tour
The alphabet-:
https://www.youtube.com/watch?v=8VyfmtOlgRg
Homework for Friday/zadanie domowe na piątek:

 • Ćwiczenia str. 3 (Activity Book p. 3): Now read and complete. Then draw. (Narysuj swojego przyjaciela oraz wpisz jego imię).

Lekcja 1
03.10

Temat: Hello!

Game: Bag of treasure
Software: Star Kids 2: Posters: Hello!
Worksheets: This is me.
Pupil’s Book p. 4 ex. 1,2
Game: What’s your favourite…?
Game: Back to the board (Animals)
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • proszę zainstalować płytkę ebook
 • powtórzyć formy przywitania i pożegnania korzystając z ebooka: proszę wejść do rozdziału 0 Hello! str. 4 zad. 1
 • Ćwiczenia – Activity Book – str. 2 zad. 1

Comments are closed.