Tigers

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 4 DO POBRANIA

Lekcja 13
10.01

Temat: Test. School rules.

Checking homework: Activity Book, p./str. 26, ex./ zad. 1,2
Short revision before the test: software: Vocabulary & Grammar games: Vocabulary games: unit 4
Vocabulary & Grammar games: Grammar games: unit 4
Test: Unit 3&4
Introduction to the new topic: vocabulary
Game: Flash (with the flashcards)
T shows one of the flashcard very quickly and hide it. SS guess what was it.
Grammar: Difference between must/mustn’t
You must be careful Nick. You mustn’t play with knives. (Musisz być ostrożny Nick. Nie wolno bawić się nożami)
Student’sBook, p. 42, ex. 1
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek (31 stycznia):

 • Activity Book, str./p. 34, zad./p. 1,2;
 • Proszę poćwiczyć słówka z Memrise/skryptem/e-bookiem: UNIT 5: SCHOOL RULES

Lesson 11
07.01

Temat: I like surfing the Net.

-Warm up game
-Dictation: Christmas vocabulary
-Homework check: PB p.20 (text reading)
-Blaze 1 unit 4.3 ex. 1
-Worksheet “Do you like…?”
-Online games:http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/ing
-Worksheet “gerund” ex. 1, 2 ,3, 4, 5
-Memory game
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek (28 stycznia):

 • Ćwiczenia str. 25 zad. 3,4 (Activity Book p. 25 ex. 3,4)
 • Przy pomocy Memrise i/lub skryptu proszę nauczyć się na dyktando zdań z: UNIT 4 A green day Grammar: Czasownik z –ing (Using Memrise and/or the script learn for the dictation the sentences from: UNIT 4 A green day Grammar: Czasownik z –ing)

Lekcja 12
03.01

Temat: Revision of unit 3 & 4.

Checking homework, sprawdzenie zadania domowego: Activity Book (Ćwiczenia), str. 28, zad. 2 (przeczytaj i przyklej naklejki), zad. 1, str. 29
Warm up: Titanic gra, powtórka słówek i gramatyki z unitu 3,4
Test: Green day
Software/Oprogramowanie Smiles 4: Vocabulary & Grammar games: Vocabulary games: unit 3
Check Point: Pupil’s Book, p. 38, ex. 1,3, 4
Oprogramowanie: Vocabulary & Grammar: Grammar games: unit 3
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Check Point: Pupil’s Book, p. 39, ex. 6
 • Activity Book, p./str. 26, ex./ zad. 1,2
 • Proszę powtórzyć słownictwo z Unitu 3&4 oraz gramatykę.Będzie test z Unitu 3 i 4.

Lekcja 11
20.12

Temat: Green Day.

omówienie testu z present simple
sprawdzenie zad. domowego: Activity Book, ex./zad 3,4,5 p./str. 27
Warm up: HOT and COLD (When pupil finds a flashcard/a word, have to say what is it). ciepło – zimno odnajdywanie flash cards
Test: My Day
Pupil’s Book, p. 34, ex. 1 –sing the song
Pupil’s Book, ex. 2, p. 34
Worksheet: Wordsearch
Blaze 1: Fun Time: Board game 2 (sport, time, present simple)
Revise the sport vocabulary: software: posters : Rool it!
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek (3 stycznia):

 • Activity Book (Ćwiczenia), str. 28, zad. 2 (przeczytaj i przyklej naklejki), zad. 1, str. 29 (użyj kodu by odszyfrować wyrazy, połącz wyraz z obrazkiem), Pupil’s Book zad.ex. 3, p. str. 35
 • proszę nauczyć się na test ze słówek: Unitu 4: Green Day. Przy pomocy Memrise/skryptu/e-booka.

Lesson
17.12

Temat: Christmas.

-Dictation (The green day)
-Homework check (Text reading + Activity Book p.24 ex.1,2)
-PPP Hidden Pictures Christmas
-Film:
https://www.youtube.com/watch?v=SyWSTvwZPGY (What does Mr Bean buy?)
-Smiles 4 Software: Let’s Celebrate: Merry Christmas Everyone (Ex. 1, 2, 3)
-Shark game: Christmas vocabulary
-Worksheet: Christmas Word search
-Online game:http://www.mes-games.com/christmas1.php (Memory and Shoot out games)
-Worksheets: Christmas pictures
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek (7 stycznia):

 • Nauczyć się słówek Christmas ze skryptu (Learn Christmas words from the script).
 • Proszę jeszcze raz zagrać w gry z lekcji (Play the online games): http://www.mes-games.com/christmas1.php – Games Menu: Vocabulary: Memory and Shoot out.

Lekcja 10
13.12

Temat: My Day.

Checking homework: Activity Book, p./str. 19, ex./zad. 4,5;
Warm up: Charades (using flashcards with vocab from the previous lesson: nr 22-27) – kalambury z pokazywaniem
Test: Our world
Software: Unit 4:Lesson 2: Poster: Sports poster on the board. (sporty)
Present the sports, ss repeat. Point to each sport in random order-ask individual pupils to name the sport.
Present the time: Draw a big clock on the board. Say: What time is it? It’s one o’clock. Draw the time on the clock. Follow the procedure with half past one, quarter to/past on. Leave the pictures on the board that ss can look at them during next activity.
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, ex./zad 3,4,5 p./str. 27
 • Proszę nauczyć się na test ze słówek UNIT 4: MY DAY z Memrise/skryptem/e-bookiem.

Lesson 10 
10.12

Temat: A green day.

Warm up: vocabulary revision
Dictation
Check homework
Software: Upstream Beginner: Games: 3 (memory – jobs)
Pupil’s Book p. 30-31
Software: Extra Vocabulary Practice: 4 a green day: exercise
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: Unit 4 The green day przy pomocy skryptu i/lub/ebooka/Memrise / Vocabulary for dictation: Unit 4 The green day using the script and/or/ebook/Memrise
 • Nauczyć się czytać historyjki w podręczniku na str. 30 zad. 1 przy pomocy ebooka / Learn to read the story in Pupil’s Book p. 20 ex. 1 using ebook
 • Ćwiczenia str. 24 zad. 1,2 / Activity Book p. 24 ex. 1,2

Lekcja 9
06.12

Temat: Our World. Present Simple Practice.

Checking homework: Activity Book, str. 21, zad. 4,5
Warm up: Wheel of Fortune
Worksheet : Present Simple
Test from Present Simple.
Pupil’s Book, p. 29 Listen and read.
Pupil’s Book, p. 29, ex. 4
Gameboard: Activity Book, p. 23, ex. 1
software: vocabulary and grammar games: unit 3: grammar game
Activity Book, p. 22, listening
Homework for Thursday/zad.dom na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 19, ex./zad. 4,5;
 • Proszę nauczyć się na test słownictwa z Memrise/e-bookiem/skryptem : UNIT 3: OUR WORLD

Lesson 9
03.12

Temat:  What’s in your bag? 

- Warm up: hot seat game (revision of the vocabulary)
-Dictation (Unit 3: A postman)
-Homework check
-PB. p.28, ex. 1 (film) and 2
-Present Simple Boardgame
-PB p. 20-21 Storytime: The Princess and the Pea (ex. 1 and 2)
-Extra Vocabulary Practise 3 (Where is…), ex. 3
-PB p. 28 ex. 2 EXTRA
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Na dyktando nauczyć się słówek: The Princess and the pea przy pomocy skryptu i/lub memrise / Vocabulary for dictation: The Princess and the pea using the script and/or Memrise
 • Activity Book str./p.18 zad./ex. 1 (Aby zrobić to zadanie należy przeczytać historyjkę w Pupil’s Book str. 24 / In order to do this activity, you have to read the story in Pupil’s Book p. 24)
 • Activity Book str./p. 21 zad./ex. 3

Lekcja 8
29.11

Temat: Present Simple: zdania przeczące i pytające./negatives and interrogatives/ jobs.

omówienie sprawdzianu z unit 1 & 2 (zadanie 3, które sprawiło wszystkim dzieciom trudność)
sprawdzenie zadania domowego
warm up: jobs zapytanie dzieci jakie znają zawody po angielsku i zapisanie ich na tablicy
Pupil’s Book, ex. 5, p. 27 – listening
Pupil’s Book, ex. 6, p. 27 –talk to your friend
Game: Job Chain (software: ex. 6, icon: extra)
SS says what he wants to be. His/Her classmates repeat and add their ideas until the chain is broken.
Blaze 1: negative: unit 3.4, exercise 4 (show the chart first)
Homework for Thursday/zad.dom na czwartek:

 • Activity Book, str. 21, zad. 4,5
 • Please practice with Memrise/e-book/script vocabulary from Unit 3: A postman: GRAMMAR: Present Simple: twierdzenia,pytania,przeczenia (Proszę poćwiczyć z Memrise/e-bookiem/skryptem słownictwo z Unitu 3:A postman: GRAMMAR: Present Simple: twierdzenia,pytania,przeczenia )-Bedzie teścik z Present Simple ☺

Lesson 8
26.11

Temat: Jobs and Present Simple.

Warm (Jobs in English)
Dictation
Check Homework
PB page 26 to 27 Vocabulary
Game (Flashcards)
Game (Blaze 1 unit3.1 ex 1b)
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Ćwiczenia str. 20 zad. 1,2 / Activity Book p. 20 ex. 1,2
 • Proszę nauczyć się słówek przy pomocy Memrise / skryptu / ebooka Unit 3 A postman / Learn vocabulary 3 Unit 3 A postman

Lekcja 7
22.11

Temat: Where is?

Test from Module 1
Software module 2: Unit 3: introducing new vocabulary: bank, post office, sweet shop etc…
Software: module 2: Unit 3: watch the story: Where is it? video
Pupil’s Book, p. 24, ex. 2
Pupil’s Book, p. 25, ex. 3
Grammar: Prepositions of place: software: book icon
Rozmowa w klasie o ulubionych sklepach, oraz co znajduje się w okolicy ich domów i szkól
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 18, ex./zad. 2,3
 • Please practice with Memrise/script vocabulary from UNIT 3: WHERE IS…?/Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise/skryptem: UNIT 3: WHERE IS…?

Lesson 7
19.11

Temat: Musical Instruments/Linking Verbs/GERUNDS( Verbs ending in -ING).

Warm up: Say something about yourself
Dictation: Musical Instrument
Check Homework
PB p. 22 ex 1 and 2
Software: Quizzes :Quiz 1.
PB p. 22-23 ex. 3 and 6
Board Game unit 1 and 2
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Ćwiczenia str. 13 zad. 4; str. 14 zad. 2 (Activity book p. 13 ex. 4; p. 14 ex. 2)
 • Słówka na dyktando: jeszcze raz: Unit 1a My favourite uncle proszę użyć skryptu / ebooka / aplikacji memrise (Vocabulary for dictation: Unit 1a My favourite uncle)

Lekcja 6
15.11

Temat: Revision/ Powtórka of  Unit 1.

Checking homework Activity Book, p./str. 12, ex. /zad.1,2,3
Test: summer camp vocabulary
Warm up: Green and red cards competition.
Student’s Book, ex. 5, p. 17
Software: Vocabulary & Grammar games: Vocabulary games: unit 1
Software: Checkpoint: unit 1: Listening (P.B., p. 23, ex. 5)
Software: Checkpoint::unit 1: communication (P.B. ex. 4, p. 22)
Software: Vocabulary &Gramma: Grammar games: unit 1
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Proszę powtórzyć sobie( z Memrise/skryptem/podręcznikiem):

- słownictwo z Unitu 1 i 2 (A Big Family, My Favourite Uncle, Water Sports, Summer Camp),
- oraz gramatykę: czasownik „to be”, „have got”, „can”, przymiotniki dzierżawcze, Present Continuous.
Będzie test z Unitu 1&2 na przyszłych zajęciach.

Lekcja 5
08.11

Temat: Summer Camp. Can & can’t.

Homework checking: Activity Book, p./str. 10, ex./zad. 1, 2
Short revision before the test.
Test: have/has got
Introducing new vocabulary: software: summer camp (Student’s book, p. 16, 17)
Software: POSTER: Have Fun!
Game: Hot Seat (using new vocabulary )
Pupil’s Book, p. 16, ex. 1 (FIRST watch the video) then answer the questions
Go through all the activities and repeat them.
Point out at the activities and ask randomly: Can you… (skateboard)?
Grammar: Can, can’t – software: book- explain the rules- owl: show examples
P.B. p. 17, ex. 4
Bet you can’t …
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 12, ex. /zad.1,2,3
 • Proszę poćwiczyć słownictwo z Memrise i /lub skryptem: Unit 2: Summer Camp/ Please, practice vocabulary with Memrise and/or script Unit 2: Summer Camp. Będzie test ze słówek/ There will be a vocabulary test.

Lesson 6
05.11

Temat: Play the music.

-Warm up: pick a paper and read it to another student who writes the word on the board (vocabulary revision, Unit 2: Water sports)
-Dictation (Unit 2: Water sports)
-Homework check (Activity book p.11, ex.3 and 4)
-Ball game (throw the ball at the words on the board and make a sentence)
-Pupil’s Book p.18, ex.2
-PPPKT1 LESSON 6: Music
-Pupil’s Book p.19 ex.3 and 4
-Extra vocabulary practice 1 Water Sports, act. 1, 2, 3
-Activity Book p.14 ex.1
-Worksheet: Sports puzzle
-Game (smiles 5): Vocabulary and Grammar games: vocabulary games: Module 1 Unit 3
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Nauczyć się na dyktando słownictwa CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 przy użyciu memrise i/lub ebooka/skryptu.(Learn vocabulary CLIL PLAY THE MUSIC p. 19 using memrise and or ebook / scripts)
 • Ćwiczenia str. 15 zad. 1,2 (Activity Book p. 15 ex. 1,2)

Lesson 5
29.10

Temat: Present Continuous.

-Hot chair game: revision of the vocabulary (Unit 2: water sports)
-Dictation (Unit 2: water sports)
-Homework check (Activity book p.75, ex. 2 and 3)
-Present continuous: introduction
-SB p.15 ex. 3: formation of the present continuous
-PPPKT1 lesson 5 (guess the word, using present continuous)
-Game: how many verbs can you remember?
-SB p.15 ex. 4
-Game: find a picture in the book
-Let’s celebrate: Bonfire Night (ex. 1,2,3,4)
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity book/Ćwiczenia: p./str. 11 ex./zad. 3,4
 • Na dyktando jeszcze raz powtórzyć słówka: UNIT 2 Water Sports przy uzyciu aplikacji Memrise, ebooka lub skryptu/Learn vocabulary UNIT 2 Water sports using Memrise, e-book or script.

Lekcja 4
25.10

Temat: Our world. Have got.

checked homework
Warm up: Pop game (have got practice)
test: “to be”
S.B., ex. 4, p. 13
Listening, A.B., p. 8
blaze 1- software: workbook, unit 2, ex. 5, 6 – do it on the whiteboard
online game, test:
https://anglomaniacy.pl/verbs-have-tests.htm#quiz
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek (8 listopada):

 • dzieci zmieniły nazwę grupy na “Tigers”, takiej nazwy proszę szukać na ” hello” stronie
 • Activity Book, p./str. 10, ex./zad. 1, 2
 • Proszę nauczyć się słówek przy użyciu Memrise/skryptu: My favourite uncle- have got (twierdzenia pytania, przeczenia). / Please, learn vocabulary with Memrise/script- My favourite uncle – have got (affirmative, questions, negative)

Lesson 4
22.10

Temat: Water sports.

-Warm up: “missing words” – revision of the vocabulary (Unit 1: My favourite uncle)
-Dictation (Unit 1: My favourite uncle)
-Homework check (Activity book p.6-7, ex. 1,2,3)
-To be/have got: revision. Blaze 1 Unit 1.6, ex. 2b (game) and Blaze 1 Unit 2.3, ex.4 (game)
-Sports: What is your favourite sport? + Game: How many names of sports can you write down? (2 teams)
-SB p.14-15: vocabulary (water sports), ex. 1 and 2, reading
-Film: What sports are the animals playing?
https://www.youtube.com/watch?v=LVCVrGX07lg
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Ćwiczenia str. 75 ad. 2 (narysuj rysunek przedstawiający dany przedmiot),3 / Activity Book p. 75 ex. 2,3
 • Na dyktando nauczyć się słówek: UNIT 2 Water sports przy użyciu aplikacji Memrise, ebooka lub skryptu/ Learn Vocabulary UNIT 2 Water sports using Memrise, ebook or script

Lekcja 3
18.10

Temat: To be or not to be, have got, family tree.

sprawdzenie zad. dom: Activity Book, p./ str. 5, ex./zad. 4, 5
Revise “to be”- Grammarway, str. 12
Affirmative- Blaze 1- Unit 1.3- game
game online:
https://www.montsemorales.com/gramatica/Beandpron.htmest: possessive adjective
P.B., str. 12, zad.2 –drzewo genealogiczne, rozmowa w parach o rodzinie używając “to be”
mapa świata: UK, Japan, Belgium
P.B., str. 13, zad. 3 Słuchanie CD i czytanie + pytania tj: Who is this?, Is Harry Potter from UK? What does Harry Potter look like? itd.
P.B. str. 13 zad. 4
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Activity Book, p./str. 8, ex./zad. 2, p./str. 9, ex./zad. 1
 • Poćwicz z Memrise/skryptem UNIT 1: A BIG FAMILY GRAMMAR: TO BE -ZDANIA TWIERDZĄCE,PYTANIA, PRZECZENIA – będzie teścik

Lesson 3
15.10

Temat: My favourite uncle.

-Bingo: Vocabulary revision (Unit 1: a big family)
-Dictation (Unit 1: a big family)
-Homework check (Activity book p.4-5, ex. 1,2,3)
-Warm up: describing the appearance (PB p.8 ex.1)
-Pupil’s Book p.10-11: Vocabulary (What do I look like?/What does he/she look like?)
-PB p.10 ex. 1 (uncle Ted)
-PB p.11 Grammar: have got
-PB p. 11 ex. 4
-Game: PB p.10 ex.2
-PB p.11 ex.5
-Game in 2 teams to revise vocabulary
-Worksheet: “Have you got?”
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book (Ćwiczenia) p./str. 6-7 ex./zad. 1,2,3
 • Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 My favourite uncle przy użyciu aplikacji Memrise / ebook’a (Unit 1 str. 10-11) lub skryptu. (Learn the vocabulary Unit 1 My favourite uncle for dictation using Memrise / ebook (Unit 1 p.10-11) or the script.)

Lekcja 2
11.10

Temat: My, your, her – possessive adjectives.

sprawdzenie zadania domowego Activity Book, str. 3, zad. 3,4
FLASHCARDS+MUSIC – powtórka słówek z przyborów szkolnych w formie zabawy
Grammar: possessive adjective
introduction chart: worksheets: possessive adjectives
ćwiczenia online:
https://agendaweb.org/exercises/grammar/possessive/adjectives-1
http://www.letshavefunwithenglish.com/games/possessive_adjectives/index.html
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • Activity book str.5 zad. 4.5
 • poćwiczyć słówka z Memrise lub ze skryptem Unit 1 A big family – przymiotniki dzierżawcze z czego będzie test

Lesson 2
08.10

Temat: A big family.

Shark Game- revision on previous vocab
Dictation
Pupil’s Book p. 8 Vocabulary , ex. 1,2,3
To be- revision
PPPKT1 Lesson 2
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Activity Book p. 4-5 ex. 1,2,3
 • Learn the vocabulary Unit 1 A big family for dictation using Memrise, ebook or Pupil’s Book p. 9 (Nauczyć się na dyktando słówek Unit 1 A big family przy użyciu aplikacji Memrise lub ebook’a lub Pupil’s Book str. 9/ lub skryptu).

Lekcja 1
04.10

Temat: favourite subject at school.

beginning: przywitanie z nowym nauczycielem,
warm up: the name game: “high five” – zapoznanie się uczniów nawzajem
revise numbers: powtórka liczb (ty, teen)
online game: Pinoccchio at school
https://conteni2.educarex.es/mats/001054/contenido/
pupils book: str, 6 zad 1,2 + plakat interaktywny
worksheet: all about me z konwersacja na podsumowanie zadania
pupils book: str. 7 zad. 3
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • activity book str.3 zad. 3,4
 • poćwicz słówka z Memrise/skryptem- liczby oraz słówka z podręcznika z zad. 1 na str.6- przedmioty w szkole
 • zastanowić się nad nazwa grupy

Lesson 1
01.10

Temat: Back to school.

Introducing ourselves
True/false sentences
Numbers
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Learn numbers 20-100 for dictation using Memrise (just listening). Pupils will hear the number and write/ Na dyktando proszę nauczyć się cyfr od 20 do 100 używając aplikacji Memrise/skryptu. Na dyktandzie dzieci będą słuchały liczb i będą musiały je zapisać słownie
 • Activity book p/str..2 ex/zad..1,2

Comments are closed.