F2F AGATA

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 5 DO POBRANIA 

Lekcja 12
07.01

Temat: Much/many/a lot of.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: dissapearing words
test from vocabulary
Wprowadzenie nowego słownictwa: Pupil’s Book, str. 22, zad. 2
oprogramowanie: poster: Snack time
Pupil’s Book, str. 22, zad. 14
Vocabulary and Grammar Book, p. 72 – much/many/ alot of -theory
Vocabulary and Grammar Book, p. 73, zad. 5
gra online:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/much-and-many
Pupil’s Book, str. 22, zad. 15- speaking
Homework for Monday:

 • Vocabulary and Grammar Book,, str. 73, zad. 6;
 • test ze słownictwa: unit 2 Food (memrise)
 • poćwicz many, much, a lot of przy użyciu memrise: unit 2 grammar: much, many, a lot

Lekcja 11
17.12

Temat: Must and mustn’t.

Sprawdzenie zadania domowego
Test
warm up: Word snake
Vocabulary and Grammar Book, p. 71 teoria + ex. 2
Film: http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-videos/school-rules
game: true or false :http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-videos/school-rules
Zabawa: Classroom rules
oprogramowanie: Quizzes: quiz 1
SB p. 19 ex. 4 (not finished- homework)
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek (7 stycznia):

 • test ze słownictwa: Unit 2 Around the campfire + Unit 2 Safety first / vocabulary test: Unit 2 Around the campfire + Unit 2 Safety first (używając memrise/skryptu)
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.71 ex.3
 • Pupil’s Book, str. 19, zad. 4 -dokończ
 • powtórz z memrise unit 2 grammar: must/mustn’t

Lekcja 10
10.12

Temat: Present Simple or Present Continuous.

Revision: Present Continuous – puzzle
Test
SM5 VOCABULARY AND GRAMMAR p. 68 Porównanie czasów – the theory
Brainstorm Present Simple and Cont. –differences.
PB p. 15 ex. 17
online game:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and- present-continuous
Stative verbs: Like, love, have, know, live, remember, understand: blaze 1: unit module 5, unit: 5.6 sowa
GAME SOFTWARE BLAZE 1 module 5, unit: 5.6 ex. 4 Present Simple vs Present Continous
SM5 VOCABULARY AND GRAMMAR p.68 ex.6
Homework for Monday/na poniedziałek:

 • test: Present Simple vs Present Continuous- please revise the theory/test: porównanie czasów: Present Simple i Present Continuous proszę powtórzyć:

a) z memrise lub skryptem (unit 1 Grammar)
b) Pupil’s Book p. 11,15

 •  Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.69 ex.7
 • napisz 1 zdanie, 1 przeczenie oraz 1 pytanie w czasie Present Simple i Present Continuous (razem 6).

Lekcja 9
03.12

Temat: Present Continuous – ćwiczenia.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up: Miming game
test
Gra: Memory game- present continuous practice
Grammarway 1 p. 34 Forma przecząca, forma pytająca – theory
Gra: Make me say, Yes, I am, No, I’ m not
Online game: Present Continuous: http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/fling%20the%20teacher/actionverbs/present%20progressive%20multiple%20choice.html
Grammarway 1 p. 37 ex. 10
game online:
https://www.eslgamesplus.com/present-progressive-continuous-esl-grammar-fun-game-online/
oprogramowanie: Smiles 5: Reader: Scene 4 VOC icon & watch the film & ex. 1,2 (notebook icon)
Homework for Monday:

 • test: Present Continuous zd. twierdzące, pytania i przeczenia- przy pomocy Memrise:)/skrypt;
 • zagraj jeszcze raz w grę z lekcji:

http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/fling%20the%20teacher/actionverbs/present%20progressive%20multiple%20choice.html

Lekcja 8
26.11

Temat: Present Continuous- zdania twierdzące.

-Sprawdzenie zadania domowego
• oprogramowanie: Smiles 5: Reader: Scene 3 – VOC icon, then watch.
• NOTEBOOK icon: ex. 1,2,3.
• Worksheet: Grammarway 1 p. 35 Present Continuous ZASTOSOWANIE- teoria
• Grammarway 1: p. 34 Zasady pisowni
• Grammarway 1 str. 35, zad. 1
• Game: Charades- What am I doing?
• game online:
http://eslgamesworld.com/members/games/grammar/present%20tenses/present%20progressive%20hangman.html
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • test ze słownictwa: Unit 1: My chores ( ex. 14 – 16 ) jeszcze raz
 • test Unit 1 Grammar: Present Continuous – zd. twierdzące – użyj Memrise/skrypt
 • napisz 5 zdań twierdzących w czasie Present Continuous np. She is reading a book now.

Lekcja 7
19.11

Temat: Present Simple practice.

Sprawdzenie zadania domowego
Powtórka Present Simple przed testem- zdania twierdzące, przeczące,pytające
test
PPP Describe the word- Back to the board
PPP Who wants to win millions?
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • nauka słówek na test: UNIT 1: Daisy and friends, part 1 (ex. 7-12)
 • Przeczytaj historyjkę ze Student’s Book, str. 12, wykonajj zadanie 8 i 9

Lekcja 6
05.11

Temat: Present Simple.

Sprawdzenie zadania domowego
test ze słówek
PPP Present Simple
Film: Mr Bean’s Daily Routine:
https://www.youtube.com/watch?v=4gde1mhw-A0
-questionis
Vocabulary and Grammar Practice, str. 65, zad. 3 – speaking
Pupil’s book, str. 10, zad. 3 -listening
oprogramowanie: sm 5: unit 1: ex. 7: video
Homework for Monday:

 • na test: nauka z memrise: Unit 1: Grammar: Present simple: zdania twierdzące/ przeczenia/ pytania.
 • Vocabulary and Grammar Practice, str. 66 (cała) (przy pomocy zadania 3, ze strony 65- spójrz na rozkład zajęć Kate, ułóż i odpowiedz na pytania).

Lekcja 5
29.10

Temat: Doing the chores. Adverbs of frequency.

test ze słówek
Smiles 5 – Reader: scene 2 BEFORE – VOC icon
film, oprogramowanie: reader, scene 2: ex. 1 and 2
Grammarway 1 p. 48 – theory
Gra: Roll the dice : Grammarway 1 p. 47 ex. 1
gra: blaze 1: board game 2
PB p. 10, ex. 1
PB p. 11 Study Spot! – adverbs of frequency
PB. p. 11, ex. 5 – speaking
PB p. 11 ex. 6: Are you housework friendly?
Chit-chat- How often do you…?
Homework for Monday:

 • zagraj w grę online:

https://www.eslgamesplus.com/present-simple-verbs-game/

 • poucz się słówek na test z rodziału 1 Doing the Chores, użyj Memrise/skrypt, powtórz również unit 1: grammar: adverbs of frequency
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice str. 67 zad.5

Lekcja 4
22.10

Temat: The new patches for old, part 1.  Plurals.

warm up: happy faces
test ze słowek Starter Unit: 5 (ex. 14, 17)
sprawdzenie zadania domowego
ordinal numbers- PB., str. 8, zad. 16
Software: Smiles 5: READER: scene 1 click on the VOC icon,
Film time: watch scene 1 from READER
NOTEBOOK icon ex. 1, ex. 2
karta pracy: Grammarway 1 p. 6 Plurals, ex. 1
• Gra Shoot for points
game online:
https://www.roythezebra.com/reading-games/singular-or-plural-1.html
Homework for Monday:

 • test ze słownictwa: Starter Unit: 6 Ordinal numbers korzystając memrise/ skryptu
 • powtórz z memrise/skryptem : liczba mnoga rzeczowników regularnych
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p/str.4 ex/zad.3
 • używając e-booka, powtórz słownictwo z zakładki “Reader”- scene 1: ikonka “Voc”.

Lekcja 3
15.10

Temat: Revision:some/any/no. Preposition of place. Ordinal numbers.

Warm up: Ordering task (“to be” revision)
Test
Sprawdzenie zadania domowego
some/any/no- examples: oprogramowanie
Grammarway 1, p. 43, ex. 5, game: steal, swop, bust
Preposition of place: oprogramowanie: ex. 14, p. 8- book icon- theory and examples
Gra: Put the dice
Pupil’s Book, p. 8, ex. 14
Pupil’s book, p. 8, ex. 15- Let’s Play
Ordinal Numbers- wprowadzenie
Homework:

 • Karta Pracy: Ordinal numbers
 • Vocabulary and Grammar Practice, str. 3, zad. 2 oraz str. 4, zad. 3
 • Poćwiczyć gramatykę oraz słownictwo z memrise: Starter Unit 6 Grammar: Some, any oraz Starter Unit: 5 (ex. 14, 17)

Lekcja 2
08.10

Temat: Some/any/no.

Sprawdzenie zadania domowego
Test ze słówek
Pupil’s Book, str. 6, zad.8
Zabawa: Yes/No
Pupil’s Book, str. 6, zad. 7
Zabawa: I spy with my little eye…
oprogramowanie: blaze 1: board game 1
Wprowadzenie: some/any/no -theory : vocabulary and grammar practice str.61
Vocabulary and grammar practice, str. 61, zad. 6
Homework:

 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p. 61 powtórz teorię: some, any, no oraz memrise/skrypt starter unit: 6 grammar: some/any
 • Pupil’s Book, str. 9, zad. 18
 • Prosze poćwiczyć z Memrise Starter Unit 2: czasownik “to be” pytania, przeczenia, zdania twierdzące.

Lekcja 1
01.10

Temat: Nice to meet you.

PPP Introducing myself
Pupil’s Book, p. 4, ex. 1
Gra: What time is it?
Pupil’s Book, p. 5, ex. 4 + speaking
Pupil’s Book, p. 7, ex. 10
Homework for Monday:

 • Proszę nauczyć się słówek przy pomocy Memrise i/lub skryptu STARTER UNIT: 1 NUMBERS oraz STARTER UNIT: 2 THE ME FILE!
 • W zeszycie, na kartce dokończyć zadanie z podręcznika, Pupil;s Book, str. 7, zad. 10

Comments are closed.