Washington

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA BLAZE 3 DO POBRANIA

Lekcja 26
10.01

Temat: Gerund/infinitive -revision.

warm up-Game Who want to win millions (past continuous, prepositions, vocabulary revision)
SBp. 42 ex.1,2
game online -gerund
http://www.eslgamesplus.com/ing-gerunds-infinitive-spin/
speaking worksheet:
https://drive.google.com/file/d/0B_vAeeErO211WUtlNlV4UW1hMm8/view
WB p. 36 ex.1,2
Homework for Thursday (31 stycznia):

 • revise for a test (gerund) WBp. 16-17 (esp ex.1,2,3)
 • WBp. 36 ex.3, ex. 6 (write sentenses with all verbs/expressions)
 • vocabulary unit 3.2 part 1

Lekcja 25
08.01

Temat: Think Earth.

Warm up -use the word in a sentence
Dictation/dyktando: chrirstmas vocabulary part one
PPPKT5: ADVENTURE HOLIDAYS
SB p. 39
SB p. 40 ex.1-3, film instead of reading (ex.4)
Homework for Tuesday/ zadanie domowe na wtorek (29 stycznia):

 • vocabulary unit 3.1 part 1
 • WB p. 30 ex.1,2,3,4

Lekcja 24
03.01

Temat: Gerund, infinitive.

warm up: discussion on Christmas
SBp. 41 ex 7,8,9
worksheet TBEFPre -gerund (=game auction)
SBp. 41 Game (software), gerund or infinitive?
Homework for Thursday:

 • vocabulary module 3 module page Think Earth
 • WBp. 17 (tył książki) ex.1,2,3

Lekcja 23
20.12

Temat: Test module 2./ Christmas.

Test.
Christmas: discussion, film, quiz
Homework for Thursday (3rd January):

 • vocabulary Christmas part 2

Lekcja 22
18.12

Temat: Christmas.

Dictation
checked homework
Presentation: PPPKT5 Christmas
speaking activities: worksheet winter Macmillan
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek (8 stycznia):

 • Christmas vocabulary part 1 (use memrise/skrypt)
 • write an email (see the worksheet On Thursday)

Lekcja 21
13.12

Temat: Revision (module 2).

game: Shark (SBp. 126)
present perfect game
http://www.eslgamesplus.com/present-perfect-vs-past-tenses-rally/
present perfect-True/False sentences
present perfect game (Upload 3 unit 4.9)
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • revise for the test (module 2, especially SBp. 35,126)
 • SBp. 126 Language review 2
 • worksheet: past simple vs past continuous:

https://drive.google.com/file/d/19kQp3RcR2LBgh3uAOad5-1IyzKSbRuGE/view

Lekcja 20
11.12

Temat: Geographical features: Sports.

Warmer: revision: SS make up dialogue or paragraph or story using 7 of the revision words
dictation
chcekd homework
SB p. 33 ex. 4
WB p. 93 Geographical features
Presentation: PPPKT5 Sports
WB p. 22 ex. 20,21
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • vocabulary irregular verbs pt. 2
 • SB p. 126

Lekcja 19
06.12

Temat: Present Perfect.

warm up -game Past Contin. (revision)
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/perfectpast/past%20progressive%20vs.%20past%20simple%20betting.html
SBp. 27 ex. 7
WBp. 10-11 Theory: present perfect, ex.6,7,8
present perfect game-making sentences
Present Perfect picture game (youtube)
https://www.youtube.com/watch?v=n8XJyBzzKWU
Homework for Thursday:

 • irregular verbs part 1 (sa na początku skryptu)
 • WB p. 24-25 ex.5,8, 9

Lekcja 18
04.12

Temat: Fears Phobias and Emotions/Teenage trends.

Dictation
PPPKT5 Teenage Trends, Fears Phobias and Emotions
SB p. 30 -31 unit 2.5 ex.1,2, film (instead of reading), ex.6
Homework for Tuesday/na wtorek:

 • vocabulary unit 2.5 part 1
 • WB p. 20-21 ex.13, 14, 15, 16

Lekcja 17
29.11

Temat: Would/get used to/ be used to sth/get used to sth; Egzamin gimnazjalny/8 klasisty pisanie.

ankiety
film BBC Grammar Show would/used to
http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/tgg/unit-1/session-4
writing a letter-omówienie jak piszemy list formalny i pół-formalny; zasady oceniania wypowiedzi pisemnej przez egzaminatorów; piszemy list
Homework for Thursday:

 • vocabulary unit 2.1 part 2
 • rewrite the letter/osoby nieobecne proszę napisać list: Ostatnio przebywałeś w Anglii u swojego kolegi. Napisz list do rodziny, w którym: a) podziękujesz za pobyt b) stwierdzisz, że bardzo podobał Ci się Twój pokój i smakowały Ci potrawy przygotowane przez mamę c) zaprosisz całą rodzinę do swojego domu w Polsce. (50-100 słów)

Lekcja 16
27.11

Temat: Undersea Exploration.

Dictation
checked homework
Warmer: Ss use revision words in a news bulletin that they create
SB unit 2.4 (all)
Presentation: PPP School (by Rob)
Homework for Tuesday:

 • vocabulary unit 2.4 part 2 plus functions
 • WB p. 20 ex. 10,11,12

Lekcja 15
22.11

Temat: Would/used to/get used to sth.

egzamin gimnazjalny-(pisanie, zasady)
game BL2 (unit 3.6 ex.4)-past continuous vs past simple
WB p. 8 would/used to -rules; p. 9 ex.3,4
game ninjas (past simple/used to/past cont)
https://drive.google.com/file/d/1nKyOqM7J4SV7ksp-v5Wm5Vbzo6SiWAVJ/view
WB p. 8: be used to/get used to sth
Homework for Thursday:

 • vocabulary unit 2.4 part 1
 • write 3 sentenses with get used to sth (przyzwyczajac się do czegoś) ; 3 sentenses with be used to sth (być przyzwyczajonym do czegoś)-podpowiedź WB p. 8 (zasady)
 • osoby zdające egzamin 8-klasisty, proszę obejrzeć 6 krótkich filmików na temat egzaminu

https://www.nowaera.pl/egzaminosmoklasisty/jezykangielski

 • WBp. 25-26 ex.11,12
 • worksheet get used to/past simple/ past continuous

https://drive.google.com/file/d/1nKyOqM7J4SV7ksp-v5Wm5Vbzo6SiWAVJ/view

Lekcja 14
20.11

Temat: Thanksgiving.

egzamin gimnazjalny/egzamin 8 klasisty słuchanie (tes 1 ex.1,2)
Thanksgiving worksheets: Thanksgiving story; Quiz (America); talking about turkeys:)
Homework for Tuesday:

 • vocabulary unit 2.4 part 1
 • WB p. 93 Vocabulary Bank: Geographical features ex.1,2

Lekcja 13
15.11

Temat: Egzamin gimnazjalny/8 klasisty z j.ang.

warm up- PPP Who wants to win millions (module 1 revision)
egzamin gimnazjalny (rozszerzony), exercises
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • vocabulary MODULE 2.3 Outdoor adventures
 • WB p. 24 ex. 3 (Grammar Practice)-write the questions and answers
 • WBp. 9 ex. 2 (Grammar in Use)
 • egzamin gimnazjalny: reading (wszystkie ćwiczenia z czytania)

Lekcja 12
13.11

Temat: Weather and Natural disaster.

warm up (vocabularies they have learned )
Dictation
Check their homework
SB p. 26-27 unit 2.3 Outdoor activities ex.1,2, ex.3, ex.4,5
Speaking Time: PPP: weather and natural disaster
Homework for Tuesday:

 • vocabulary MODULE 2.3 Outdoor adventures
 • WB p. 19-20 ex.7,8,9

Lekcja 11
08.11

Temat: Past Simple vs Past Continuous.

warm up-game : steal swap bust (vocabulary revision: module 1)
WB p. 8 Theory (past simple, past Continuous), p. 9 ex.1
game: Typhoon (past simple, past continous)
Homework for Thursday:

 • vocabulary unit 2.1 part 1
 • WB p. 24 ex.1,2

Lekcja 10
06.11

Temat: Test;  Mountains and other natural features.

Checked homework
Test 1B
SB p. 21 (all) (including video and related questions)
Presentation: PPPBBC: Oldest Man on Everest
Ss discuss mountains and other natural features
Homework for Tuesday:

 • vocabulary module page unit 2
 • WB p. 17 ex. 2, p.18 ex. 1

Lekcja 9
30.10

Temat: Jobs.

-Presentation
-Warm up: revision of the vocabulary (Unit 1.2). Game (2 chairs)
-Dictation (Unit 1.2)
-Homework check (WB p.6, ex. 12, 13, 14, back of the book)
-SB P.16-17 Unit 1.6: Vocabulary ex. 1, 2 (+ matching game), 6 (+film) and discussion (City life-Country life)
-Listening ex. 8
-PPP Jobs: games
Homework for Tuesday/zadanie domowe na wtorek:

 • Revise for a test (module 1: grammar and vocabulary)
 • SB p.125, language review 1

Lekcja 8
25.10

Temat: Comparatives and Superlatives part 2.

Checked homework
dictation
quick revision of some words
Speaking boardgame
http://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-boardgame-relclauses.pdf
WBp. 6 (the end of the book) theory only
Game: 10 noun comparatives:
SB p.13 ex. 7, 8
TBEFI3A communicative worksheet comparatives and superlatives
Ss ask and answer questions using comps and superls
SBp. 15 ex. 9 phrasal verb: look
Homework for Thursday/Zadanie domowe na czwartek (8 listopada):

 • vocabulary unit 1.1 part 1
 • SBp. 19 ex. 1,2,3,4,5,6,7 (self check)

Lekcja 7
23.10

Temat: Comparatives and superlatives.

warm up -relatives =revision
relatives worksheet
WB p. 14 ex.15
hangman game
SB p. 11 unit 1.3 -theory: comparative and superlative
game based on the worksheet TBEFO 3a grammar
Homework for Tuesday:

 • WB read the theory on page 6 (back of the book) and do ex.12,13,14
 • vocabulary unit 1.2 (all)

Lekcja 6
18.10

Temat: Relative pronouns.

speaking crossowrd Relative clauses crossword
online game (relatives)
http://www.engames.eu/Relative_clauses/relclauses_penalty_game.html
SB p. 16 ex.6,7
worksheet TBEFP 3C Grammar defining relative clauses ex.a
https://drive.google.com/file/d/0B_vAeeErO211LUVQbC1tLTBncE0/view
Homework for Thursday:

 • Wb p. 14 ex.14
 • WB p. 92 Vocabulary Bank 1 Styles and Materials ex.1,2,3
 • vocabulary unit 1.2 part 1

Lekcja 5
16.10

Temat: Fashion.

breaking the ice/ getting to know your teacher
dictation
checked homework
SB p. 14 ex. 1,2,3,4,5
PPPKT5 Fashion + crossword (esl topics)
Homework for Tuesday:

 • vocabulary unit 1.5 (all)
 • WB p.9 ex.19,20,22

Lekcja 4
11.10

Temat: Present Simple -stative verbs.

warm up-what’s my job?
adverbs of freqquency-(laminated stripes) speaking
SB unit 1.1 ex. 11
stative verbs SBp. 9 ex.7,8
game: steal swap bust (practising stative verbs)
Homework for Thursday/zadanie domowe na czwartek:

 • do the worksheet

http://www.allthingsgrammar.com/uploads/2/3/2/9/23290220/atg-worksheet-errorstative.pdf

 • vocabulary 1.5 part 1 use Memrise or ebook (p. 14)
 • WB: Grammar Practice p. 12 ex.4,5 p. 13 ex.6,7

Lekcja 3
09.10

Temat: Teen problems.

Warmer: revision of vocab: 10 disappearing words
Dictation
Checked homework
SB p. 10-11 unit 1.3 ex 1-6, 11, 12, 13
using SB video
Presentation: PPPKT5: Tightrope Walker
S. answer questions using some of the words and discuss.
Homework for Tuesday:

 • vocabulary unit 1.3 (use Memrise)
 • WB p.8 ex. 10,11,12,13,14

Lekcja 2
04.10

Temat: Holidays; getting to know you.

Warm up: get to know you
Conversation Classes Getting to know you 17
Presentation: PPP: Coming back from holidays
SS discuss questions of p.1 and 2 and 3
SB p. 12 ex.1,2,3
SS describe themselves
Video: SB ex. 4 .Discussion with the students
Homework for Tuesday:

 • vocabulary 1.4 use Memrise
 • SB p. 12 ex.4,5,6

Lekcja 1
02.10

Temat: Jobs.

Present Simple vs Present Continuous -”laminated rules”
game: “Name four things”
SBp. 5 (all), film about jobs
WBp. 3 ex.1
Homework for Thursday:

 • vocabulary module 1 page 5 (use Memrise or ebook)
 • zainstaluj ebook’a
 • WB Grammar Practice p. 12 ex.1,2,3 (help: theory in WB: Grammar in Use p. 2)

Comments are closed.