Anonymous

SŁOWNICTWO DO PODRĘCZNIKA SMILES 5 DO POBRANIA 

Lekcja 13
09.01

Temat: Past Simple – regular verbs.

Sprawdzenie zadania domowego
vocabulary test
warm up game: word chain
SM5 Vocabulary and Grammar Practice p.76 PISOWNIA (zdania twierdzące)
Game: Roll the dice
Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.76 pytania i przeczenia
Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.77 ex.1 (only examples: 2,3,)
online game: https://www.quia.com/cb/25733.html
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę (30 stycznia):

 • test: Past Simple – twierdzenia i pytania –  użyj Memrise:)/ test: Past Simple – twierdzenia i pytania –  use Memrise;
 • napisz 3 zdania, 3 pytania i 3 przeczenia w czasie Past Simple (pomoc: Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice strona 76)

Lesson 11
07.01

Temat: Healthy snacks.

WARM UP –revision of vocabulary GAME PAPER BALL
Dictation/dyktando: Christmas vocabulary
Pupils book. 24 ex. 19
SM5 VOCABULARY AND GRAMMAR p.72
Pupils Book p. 25 ex. 21 Let’s Sing!
Game/gra:. PUPILS BOOK p. 24 ex.20 GAME: Let’s play.
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek (28 stycznia):

 • powtórz słówka unit 2 Healthy snacks z Memrise (lub PB p. 24/ lub skryptem)/vocabulary unit 2 Healthy snacks
 • zagraj w grę/play this online game:

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/games/trolley-dash

 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p.73 ex.6

Lekcja 12
02.01

Temat: Was/ Were.

Sprawdzenie zadania domowego
Warm up game: Simple List
Test
Grammarway 1 p. 60 Was / Were – theory
Zadanie:When I was 6 years old…
Zabawa: Darts game: na podstawie Grammarway 1 p. 60 ex. 1, 2
Online game:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/past- simple-verb-be
karta pracy: Find someone who…
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

Lekcja 11
19.12

Temat: I may go fishing.

Sprawdzenie i omówienie zadania domowego
Test
Gra: Vocabulary challenge
May – theory, Vocabulary and Grammar Practice, p. 72
PB p. 19 ex. 5 – speaking
oprogramowanie: Vocabulary and Grammar games: Grammar Games: Module 1 Unit
Gra: Hot potato
oprogramowanie: SM 5: Quizes: Module 1 Quiz 2
Gra: Kahoot: Camping
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę (2 stycznia):

 • test : Module 1 Unit 2 – test obejmuje zagadnienia gramatyczne zawarte w Module 1 Unit 2/ test Module 1 Unit 2
 • poćwiczę czasownik may przy użyciu Memrise: Unit 2 May zdania twierdzące/ revise may with Memrise: Unit 2 : May – zdania twierdzące
 • Smiles 5 Vocabulary and grammar practice p/str. 77 ex/zad.4

Lesson
17.12

Temat: Christmas.

Warm up: Shark Game
Dictation
Check Homework
Christmas Vocabulary:
-board game
-christmas bingo
-Christmas song: SANTA CLAUS IS COMING TO TOWN:
Mariah Carey’s version
https://www.youtube.com/watch?v=XaVtSHrP888
Justin Bieber:
https://www.youtube.com/watch?v=nAI_xI9wQnE
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek (7 stycznia):

 • Powtórz Christmas słówka używając memrise/ revise Christmas Vocabulary

Lekcja 10
12.12

Temat: There is a lot of honey in the jar.

Sprawdzenie zadania domowego
Game: garbage- revision
Test
oprogramowanie: Smiles 5 Module 1 Unit 2 p. 22 ex.3 food vocabulary
PB p. 22 ex. 14
Game: Erase the word
oprogramowanie: smiles 5 unit 2 study spot/ Pupil’s Book p.23 A lot of/ Much/ Many – theory
SM5 vocabulary and grammar p.73 ex.5
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • test ze słownictwa: Unit 2 Food/ vocabulary test Unit 2 Food (use memrise)
 • poćwicz much, many, a lot przy użyciu Memrise : Unit 2 Grammar: much, many, a lot/ revise much, many, a lot with Memrise app: Unit 2 Grammar: much, many, a lot;
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.73 ex. 5,7,8

Lesson 10
10.12

Temat: Around the Campfire part 2.

WARM UP-Present Continuous revision
(FILM=game)
https://www.youtube.com/watch?v=r13tkkJ7uhk
DICTATION
Check Homework
PB p. 20-21
PPPKT2 Pets
PB p. 21 ex.10,11, 12
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Podręcznik Smiles 5 strona 21 ćwiczenie 8/PB p. 21 ex.8
 • poćwicz czytanie tekstu- PB str. 20/practise reading the text PB p. 20
 • naucz się słówek (najlepiej używając Memrise lub ebook PB p. 20 lub skryptu )/vocabulary unit 2: Daisy and friends part 2

Lekcja 9
05.12

Temat: Must/ Mustn’t.

Powtórka przed testem
Test: Present Simple vs Present Continuous
Gra: Behind my back
SM5 Vocabulary and Grammar p.71 teoria + ex.2
film:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-videos/school-rules
gra “school rules” :
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-videos/school-rules
Zabawa: Classroom rules
karta pracy: must/mustn’t
gra online:
https://www.eslgamesplus.com/action-verbs-present-progressive-grammar-game-rally-game/
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • test ze słownictwa: Unit 2 Around the campfire + Unit 2 Safety first / vocabulary test: Unit 2 Around the campfire + Unit 2 Safety first (używając memrise/skryptu)
 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.71 ex.3
 • powtórz z memrise unit 2 grammar: must/mustn’t

Lesson 9
03.12

Temat: Around the campfire.

-Warm up: disappearing words
-Dictation: Unit 1 (A busy day)
-Homework check
-PB p. 18 ex.1
-Game: PB p.18 ex.2 (in two teams)
-PB. p.18 ex. 3 (“can” and “too”)
-PB p.18 ex. 3 EXTRA (game)
-Game: PPP football match
-Worksheet “CAN” (from Grammarway 1, p.25 ex.9)
-Shark game with words from PB p.18
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • powtórz użycie czasownika CAN najlepiej używając aplikacji Memrise (unit 2)/ revise GRAMMAR: CAN use Memise (unit 2)
 • słownictwo: Around the campfire (użyj Memrise/skryptu )/ vocabulary unit 2 Around the campfire
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p. 70 theory + ex.1

Lekcja 8
28.11

Temat: Present Simple or Present Continuous?

Sprawdzenie zadania domowego
test
Gra: What’s Happening now? brainstorming.
SM5 VOCABULARY AND GRAMMAR p. 68 Porównanie czasów – the theory
film Present Simple vs Present Continuous:
https://www.youtube.com/watch?v=GjqdToylBDg&list=PLJ5HA2yI-I8OnkX9QS5vK8jdqswg_- bV_&index=15
PB p. 15 ex. 17 – speaking
gra online:
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/grammar-practice/present-simple-and-present-continuous
Gra: Dice challange w opraciu o PB p. 15 ex. 18
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • test: Present Simple vs Present Continuous- please revise the theory/test: porównanie czasów Present Simple i Present Continuous proszę powtórzyć:

a) z memrise lub skryptem (unit 1 Grammar)
b) Pupil’s Book p. 11,15

 • Smiles 5 Vocabulary and Grammar practice p.69 ex.7, ex. 8

Lesson 8
26.11

Temat: Present Continuous-revision.

warm up (rozgrzewka) -gra kategoria (powtórzenie słownictwa)
dyktando
sprawdzenie zadania domowego
PPP-Prezentacja CzasPresent Continuous
games: typhoon, pop (powtórzenie)
Who’s the biggest liar? speaking activity (Kto najlepiej kłamie:), ćwiczymy mówienie i czasy teraźniejsze
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • słownictwo do nauki: Unit 1 A busy day (użyj aplikacji Memrise do nauki/ lub skryptu ) /vocabulary Unit 1: A busy day
 • napisz 1 zdanie, 1 przeczenie oraz 1 pytanie w czasie Present Simple i Present Continuous (razem 6). Write one affirmative/negative and interrogative in PS and PC.
 • poćwicz z Memrise: Present Continuous i Present Simple – przeczenia, pytania i zdania twierdzące – revise PS and PC (affirmative, negative, interrogative)

Lekcja 7
21.11

Temat:Present Continuous – ćwiczenia.

Sprawdzenie zadania domowego
test
oprogramowanie: Smiles 5: Reader: Scene 4 VOC icon & watch the film & ex. 1,2,3 (notebook icon)
Grammarway 1 p. 34 Forma przecząca, forma pytająca – theory
Grammarway 1, p. 35, ex. 3
Online game: Present Continuous:
http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/fling%20the%20teacher/actionverbs/present%20progressive%20multiple%20choice.html
Grammarway 1 p. 37 ex. 10
game online:
https://www.eslgamesplus.com/present-progressive-continuous-esl-grammar-fun-game-online/
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • test: Present Continuous zd. twierdzące, pytania i przeczenia- przy pomocy Memrise:)/skrypt/ test: Present Continuous: zd. twierdzace, przeczenia i pytania – use Memrise app
 • zagraj jeszcze raz w grę z lekcji:

http://www.eslgamesworld.com/members/games/grammar/fling%20the%20teacher/actionverbs/present%20progressive%20multiple%20choice.html

Lesson 7
19.11

Temat: But, And, Because/ Pronouns/ The Verb “To Be”.

Warm up: Household Chores
Dictation: My Chores
Check homework
Speaking BINGO (using present simple) + worksheet
PB p.16 ex 19
worksheet: (Grammarway) p.14 Prounouns ex.11
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • zrób (najlepiej w zeszycie) ćw. 20 na stronie 16 z Pupil’s Book oraz poćwicz czytanie tekstu przy użyciu ebooka/PBp. 16 ex.20 and practise reading the text
 • słownictwo do nauki: Unit 1 A busy day (użyj aplikacji Memrise do nauki) /vocabulary Unit 1: A busy day

Lekcja 6
14.11

Temat: Present Continuous- zdania twierdzące.

Sprawdzenie zadania domowego
short revision before the test
test ze słówek
Software: Smiles 5: Reader: Scene 3: VOC icon and watch
Software: Smiles 5: Reader: Scene 3:NOTEBOOK icon: ex. 1,2,3
Grammarway 1 p. 35 Present Continuous “Zastosowanie”
Zadanie: Odmiana czasownika przez osoby w P.C.
Grammarway 1 p. 34 “Zasady pisowni”
Gra: Steal, swap, bust – source: worksheet: Grammarway 1 p. 34 ex. 1
Gra: Charades
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • test ze słownictwa: Unit 1: My chores ( ex. 14 – 16 ) jeszcze raz
 • test Unit 1 Grammar: Present Continuous – zd. twierdzące – użyj Memrise/skrypt
 • napisz 5 zdań twierdzących w czasie Present Continuous np. She is reading a book now.

Lekcja 5
07.11

Temat: Does Kate walk the dog on Monday?

Sprawdzenie zadania domowego
test
Present Simple: teoria + przykłady: forma twierdząca, forma przecząca i forma pytająca
Gra: searching for points ( na podstawie : smiles 5 vocabulary and grammar practice
p.65 ex.2)
Film: Mr Bean’s Daily Routine:
https://www.youtube.com/watch?v=4gde1mhw-A0
-quiz from the video
speaking activity: Interview with the classmate – VOCABULARY AND GRAMMAR PRACTICE p. 65 ex.3
blaze 1: board game 2
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • test z czasu Present Simple, powtórz używając memrise/skrypt : Unit 1: Grammar: Present Simple zd. twierdzące; Unit 1 : Grammar: Present Simple- przeczenia, pytania lub smiles 5 vocabulary and grammar practice str.63;
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice str.66 cała (ćw.3)

Lesson 6
05.11

Temat:Doing the chores part 2.

-Warm up: hot potato game, revision of vocabulary (unit 1: Daisy and friends, part 1)
-Dictation (Daisy and friends, part 1)
-Homework check: Vocabulary and grammar practice p.7, ex.3 and p.67, ex.4
-PB p.12 ex. 10: Acting out the story
-Speaking time: chores questionnaire
-PB p.14, ex. 14 and 15
-Game: Fun time B (Blaze 1)
-PB p.17 ex. 22, 23: Let’s sing! + my own title
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • słówka unit 1 z ćwiczenia 14 i 15 użyj Memrise/skrypt – vocabulary unit 1 My chores ex.14,15
 • powtórz jak tworzymy pytania i przeczenia w czasie Present Simple, użyj Memrise/skrypt revise Present Simple interrogative and questions) use Memrise app.
 • napisz 5 zdań co zawsze (always) robisz w ciągu tygodnia/ write 5 sentences in the present simple tense (use always)

Lesson 5
29.10

Temat: Doing the Chores.

WARM UP:
Back to the board game.
*describing the the picture shown on the screen
*let each student say something about the picture
DICTATION: 10 words (children, men, women,geese, teeth,oxen, feet, mice, sheep, deer)
CHECK HOMEWORK:vocabulary grammar book page 4 ex. 4
Pupil’s Book page 12
* Listen to the conversation ex. 7
Pupil’s Book page 13:
*make sentences ex. 8
*choose and complete ex. 9
*listen and read ex. 11
GAME: Who wants to play millions?
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • słownictwo: unit1 Daisy and friends part 1 (użyj memrise/skrypt lub ebook str. 12-13)/ vocabulary unit1: Daisy and friends part 1 (PB p. 12-13)
 • poćwicz czytanie czytanki Daisy and friends PB str. 12 koniecznie słuchając nagrania w ebooku (unit 1, strona 12)/practise reading the text PB p. 12)
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p.7 ex.3; p. 67 ex.4

Lekcja 4
24.10

Temat: Plurals. Adverbs of frequency.

Sprawdzenie zadania domowego.
Test ze słówek.
Smiles 5 – Reader: scene 2 BEFORE – VOC icon
film, oprogramowanie: reader, scene 2: ex. 1 and 2
Grammarway 1 p. 48 – theory
Gra: Roll the dice : Grammarway 1 p. 47 ex. 1
PB p. 11 Study Spot! – adverbs of frequency
PB p. 11 ex. 6: Are you housework friendly?
Gra online :https://www.eslgamesplus.com/present-simple-verbs-game/
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę (7 listopada):

 • test ze słownictwa: Unit 1 : Grammar : Adverbs of frequency use memrise/skrypt
 • Powtórz z memrise/skrypt unit 1: grammar: present simple- zdania twierdzące
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice str. 67 zad.5
 • zagraj w grę online:

https://elt.oup.com/student/englishfile/beginner/a_grammar/file04/grammar04_01a?cc=pl&selLanguage=en

Lesson 4
22.10

Temat: Plurals, irregular.

Warm up revision with noughts and crosses Unit 1
Dictation/dyktando: Unit 1 doing the chores
Worksheet: GRAMMARWAY 1 p. 7 THEORY
Game/gra: Paper Ball hit the word and say the singular or plural on of the word
smiles 5 vocabulary and grammar practice p.6 ex.1; p.7 ex.2
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p.4 ex.4
 • słownictwo/learn vocabulary: Starter unit: liczba mnoga rzeczowników nieregularnych (użyj Memrise/skrypt)/irregular plurals

Lekcja 3
17.10

Temat: Hasan’s Family. Ordinal numbers.

Warm up: Vocab revision
Sprawdzenie zadania domowego
Test ze słownictwa
oprogramowanie: Smiles 5: READER: the VOC icon
Film time: scene 1 from READER
oprogramowanie: NOTEBOOK icon, ex. 1, 2, 3
Karta Pracy: Grammarway 1 p. 6 Plurals/ Countables – Uncountables – theory
Zabawa: Shoot for points : Grammarway 1 p. 6 ex. 1
Ordinal numbers- wprowadzenie
PB p. 8 ex. 16
Speaking time: “ On which floor do you live ?”
PB., p. 9, ex. 17
game online:
http://www.softschools.com/math/ordinal_numbers/games/
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • test ze słownictwa: Starter Unit: 6 Ordinal numbers korzystając memrise/ skryptu /
 • powtórz liczbę mnogą rzeczowników regularne używając memrise/skrypt (poziom 9)
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p/str.4 ex/zad.3

Lesson 3
15.10

Temat: Doing the chores.

warm up: shark game
dictation
checked homework
Pupil’s Book p.10 ( software smiles 5 game)
software: extra vocabulary practice: module 1
game: chores (matching pairs) – software ACCESS 2 unit 1B ex.4
PPPKT2 Chores (only discussion)
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • Pupil’s Book ex.3 p. 10 unit 1 Doing the chores/posłuchaj i zrób ćwiczenie 3, użyj ebooka aby posłuchać i odpowiedzieć na pytania: O której godzinie Ann… Jeśli będziesz mieć problemy naciśnij na ikonkę „kartka papieru”- wtedy pojawi się tekst
 • poucz się słówek z rodziału 1 Doing the Chores, użyj Memrise/skrypt / vocabulary unit 1 Doing the Chores, use memrise/ skrypt

Lekcja 2
10.10

Temat: Wyrażenia: some/any/no.

warm up -Chinese whisper (powtarzamy słówka)
vocabulary test
PB p. 8 ex.14 Prepositions of places
Smiles 5 Vocabulary and Grammar p. 61 (teoria dotycząca some/any/no)
film (wyjaśnienie: some/any)
https://www.youtube.com/watch?v=Hk0-PpsywHU
game: steal swap bust (utrwalamy: some/any/no)
speaking game: food flashcards (utrwalamy some/any w pytaniach i zdaniach)
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • podręcznik str. 9 zad. 18/ Pupil’s book p. 9 ex. 18; użyj płytki ebook i powtórz teorię jeszcze raz: STARTER UNIT zad. . 18 , naciśnij na ikonkę sowa / use your ebook and revise the theory one more time: STARTER UNIT ex. 18, click on the owl icon,
 • smiles 5 vocabulary and grammar practice p. 61 powtórz teorię: some, any, no oraz memrise/skrypt starter unit: 6 grammar: some/any
 • test ze słownictwa: Starter Unit: 5 korzystając z memrise lub skryptu/ vocabulary test: Starter Unit: 5.use memrise/skrypt
 •  Smiles 5 vocabulary and grammar practice p/str.60 ex/zad.5

Lesson 2
08.10

Temat: Telling the time.

-Getting to know each other
-Warm up: disappearing numbers (vocabulary revision)
-Dictation (numbers 1 to 100)
-Homework check (Vocabulary and grammar pr. p.3 ex.1)
-Telling the time: revision (film and game)
https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo
-SB p.7 ex.12 (What is the change?)
-Board game time (Blaze 1: fun time-game 1)
-SB p.7 ex.13 (What’s the weather like in UK/Poland today?)
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • revise telling the time/powtórz godziny oglądając film z lekcji

https://www.youtube.com/watch?v=ub62GCUMZZo

 • zrób ćwiczenie w Pupil’s Book p.5 ex.6
 • powtórz jeszcze raz słówka: STARTER UNIT: 4 How far is it? użyj aplikacji Memrise/skrypt

Lekcja 1
03.10

Temat: Nice to meet you.

Gra: Find someone who
Pupil’s Book, p. 6, ex. 7
Gra: The time
Pupil’s Book, p. 6, ex. 8
Gra: Yes/No
Pupil’s Book, p. 7, ex. 8
Zabawa: Face match
Homework for Wednesday/zadanie domowe na środę:

 • na test nauczę się słówek przy pomocy aplikacji Memrise lub/i skryptu: Starter unit 3: what time is it?
 • starter unit: grammar: czasownik to be- zdania, pytania, przeczenia

Lesson 1
01.10 

Temat: Breaking the ice.
introduction game with intresting words eg dog,pink, Tendi
Revision of the English Alphabet
Played hangman from software
Alphabet worksheet
SB p.4 ex1
Homework for Monday/zadanie domowe na poniedziałek:

 • powtórz cyfry od 1 do 100 używając aplikacji Memrise/skrypt (kurs: Smiles 5: Starter Unit 1: Numbers)/revise numbers 1-100 using memrise/
 • powtórz alfabet używając ebooka SMILES 5: An A-Z of the UK; poćwicz literowanie imienia i nazwiska/revise the alphabet especially spelling your name and surname
 • Smiles 5 vocabulary and grammar practice p/str.3 ex/zad.1

Comments are closed.